تاریخ انتشار خبر: 27 آذر 1397 | 15:29:36
کد خبر : 4103
یادداشتی ازمحمدکیانوش راد:

کارگران فولاد خوزستان و نیشکر هفته تپه ، به نمادی از حق طلبی کارگران ایران تبدیل گردیده اند؛کارگران مظلوم راآزادکنید

به گزارش زاگرس نشینان؛ دولت  در قبال فریاد کارگران خوزستان ساکت نماند . آیا دردهای کارگران ث ، ارزش فرستادن نماینده ای ویژه ، برای گفتگو  و حل معضلات آنان را ندارد ؟ بیش از سی روز اعتراض آرام و قانونی کارگران و بدون هیچ شعار ساختارشکنانه و صرفا با بیان مطالبات ِصنفی کارگران هنوز […]

به گزارش زاگرس نشینان؛ دولت  در قبال فریاد کارگران خوزستان ساکت نماند . آیا دردهای کارگران ث ، ارزش فرستادن نماینده ای ویژه ، برای گفتگو  و حل معضلات آنان را ندارد ؟

بیش از سی روز اعتراض آرام و قانونی کارگران و بدون هیچ شعار ساختارشکنانه و صرفا با بیان مطالبات ِصنفی کارگران هنوز ادامه دارد. در نهایت ، به جای پاسخی مستدل و منطقی به اعتراضات ، با دستگیری کارگران می خواهند به اعتراضات خاتمه دهند . دستگیری کسانی که نان برای خانواده خود را ندارند ظلمی مضاعف است .

اگر تداوم اعتراضات آنهم بیش از یک ماه، نشانه ضعف و بیخیالی مسولین مربوطه نیست پس کارگران نامش را چه بگذارند ؟ مسولان امنیتی به جای بازداشت کارگران ، به فکر حل مشکل کارگران باشند .

درود بر دانشجویان دانشگاهها که با حمایت خویش ، مرهمی بر دردهای کارگران زحمتکش بودند . مردم خوزستان و کارگران شریف همچنان در انتظار تدبیری رضایت بخش از سوی دولت ، برای پایان اعتراضات هستند .

محمد کیانوش راد
سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷