امیرحسین نظری:

  پیام قدردانی منتخب مردم رامهرمز و رامشیر

  پیام قدردانی منتخب مردم رامهرمز و رامشیر

  به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛امیرحسین نظری منتخب مردم رامهرمز و رامشیر از حضور احاد ملت پای صندوق های رای تقدیر و تشکر کرد. در متن ایشان آمده است: بسم...

  نامه سرگشاده جمعی از حامیان علی عسگر ظاهری عبده وند به شورای محترم نگهبان

  نامه سر گشاده جمعی از حامیان علی عسگرظاهری به شورای محترم نگهبان

  نامه سر گشاده جمعی از حامیان علی عسگرظاهری به شورای محترم نگهبان

  به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛جمعی از حامیان علی عسگر ظاهری عبده وند طی نامه ای سر گشاده به شورای محترم نگهبان خواستار شفافیت انتخابات دوره دوازدهم حوزه انتخابیه مسجدسلیمان...