تاریخ انتشار خبر: 21 تیر 1396 | 04:46:54
کد خبر : 559

۱۹تیر سالگشت دهقان پتروشیمی ماهشهر

شهرام محمدی، غیرتمندی از تبار ایل بختیاری ، که با معاوضه ی زندگی خویش ، جان صدها نفر را نجات بخشید ، نمادی از شهادت، شهامت، از خودگذشتگی و ایثار است، بزرگ مردی که با جرائتمندی تمام به دل آتش زد تا نجات بخش جان صدها نفر از کارگران پتروشیمی ماهشهر بوده و از نابودی […]

شهرام محمدی، غیرتمندی از تبار ایل بختیاری ، که با معاوضه ی زندگی خویش ، جان صدها نفر را نجات بخشید ، نمادی از شهادت، شهامت، از خودگذشتگی و ایثار است، بزرگ مردی که با جرائتمندی تمام به دل آتش زد تا نجات بخش جان صدها نفر از کارگران پتروشیمی ماهشهر بوده و از نابودی میلیاردها تومان ثروت ملی جلوگیری کند.

انسانی وارسته از قیود دنیوی با جرات ورزی خاص که مختص ایل سلحشور بختیاری در هنگام بروز این قبیل حوادث است با تجربه ی کاری چندین ساله ای که در این مجتمع کسب کرده بود، می دانست عقب نشینی از این بلای آنی و بروز انفجارهای احتمالی بعدی، چه میزان خسارات جانی و مالی و نابودی سرمایه های مادی و معنوی را در پی خواهد داشت، با این بینش و آگاهی بجای در پیش گرفتن مسیر خروج و فرار از صحنه ی حادثه با گام های استوار و بدون بازگشت برای نجات جان دیگران (کارگران شاغل در مجتمع) که از جنس خودش بودند به دل آتش زد.

شهرام محمدی، لایق نامیده شدن به نام «شهید صنعت کشور» است، زیرا اهمیت این ایثار، درست یک سال بعد که مجددا پتروشیمی ماهشهر دچار حریق گردید محرز و نمود بیشتری پیدا می کند، حادثه ای که این بار، یلی از اسطوره های بختیاری نبود تا با نثار جان خویش از بروز یک بحران عظیم و نابودی صدها میلیارد از سرمایه ی این مملکت جلوگیری نموده و از تبدیل شدن یک حادثه آنی احتمالی به یک بحران گسترده پیشگیری نماید.

اگر یک مقایسه ی ساده از حوداث تیرماه ۹۴ و ۹۵ پتروشیمی ماهشهر داشته باشیم، ارزش جان نثاری «شهید صنعت کشور» را به وضوح می توانیم تشخیص دهیم. هر چند شاید بعضی ها بخواهند دست به انکار زنند و بگویند سطح خسارات محدود و جزیی است. اما کسانی که با علم “مدیریت بحران” آشنایی دارند، وقتی این دو حادثه را در یک بازه زمانی مشخص و در یک مکان معین مورد بررسی قرار دهند، قطعا در مراحل “فرآیند مدیریت بحران”، نقش امثال «شهرام محمدی» را در مهار اینگونه حوداث و جلوگیری از پیامدهای بعدی ارزش گذاشته و در مقابل این فداکاری سر تعظیم فرود خواهند آورد.

هر چند از خودگذشتگی «شهرام محمدی» خاندانی را عزادار، فرزندانی را از نعمت پدر محروم، همسری را غمگین، خواهران و برادرانی را برای همیشه در سوگ نشاند، اما حاصل این فداکاری بی بدیل، بخشش زندگی و حیات مجدد به صدها کارگر و نان آور خانواده های از جنس خودش بود که یاد او را در دل های سخاوتمند شان گرامی خواهند داشت.

به پاسداشت این اقدام نیکو و قهرمانه، در دومین سالگشت فداکاری این اقدام شجاعانه، یاد و خاطر «شهرام محمدی» دهقان فداکار پتروشیمی ماهشهر و «شهید صنعت کشور» را گرامی می داریم.

۱۹تیرماه ۹۶

منصور کاووسی