تاریخ انتشار خبر: 2 بهمن 1400 | 15:20:37
کد خبر : 11869
یادداشتی از منوچهر دوستی:

ره آورد سفر به استان البرز

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منوچهر دوستی کارشناس فرهنگی و اجتماعی و آموزشهای شهروندی در یادداشتی باعنوان:ره آورد سفر به استان البرز روایتی تازه از رعایت حقوق شهروندی شهروندان، توسط خدمتگزاران و کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی البرز شهرستان کرج درآغازاین نوشتارلازم است بگویم که بنده یک نویسنده ومحقق منتقددرحوزه مسائل فرهنگی واجتماعی و آموزش شهروندی واهل […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منوچهر دوستی کارشناس فرهنگی و اجتماعی و آموزشهای شهروندی در یادداشتی باعنوان:ره آورد سفر به استان البرز

روایتی تازه از رعایت حقوق شهروندی شهروندان، توسط خدمتگزاران و کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی البرز شهرستان کرج

درآغازاین نوشتارلازم است بگویم که بنده یک نویسنده ومحقق منتقددرحوزه مسائل فرهنگی واجتماعی و آموزش شهروندی واهل خوزستانم که درست در روزهای پایانی دیماه سال جاری بود که باتفاق همسرم تصمیم گرفتیم تا به استان البرزوشهرستان کرج سفری داشته باشیم .

از،آنجاییکه همسرم بیماربود ونیازبه مراجعه به پزشک و بیمارستان وانجام پاره ای ازآزمایشات بیمارستانی داشت ازاین رو با پرس وجو وتحقیق، به بیمارستان البرز تامین اجتماعی شهرکرج قرارشد مراجعه کنیم .

جالب است بدانیم که نوبت دهی دراین بیمارستان به سه روش (مراجعه حضوری و در مرحله بعد ورود به سایت یا تماس تلفنی بود) .امابا این حال ، ماروش سوم را انتخاب کردیم وبدین منظور ساعت شش صبح باهدف دریافت نوبت به مسئولان واحدهای نوبتدهی آن مرکزمراجعه کردیم. ناگفته نماندتعداد زیاد مراجعه کنندگان به بیمارستان یادشده آن هم در ساعات آغازین صبح هرروزجدا آدم رابه حیرت وا می دارد.

اما ازهمه مهمترانچه که مرا به فکرفرو برده تا این متن رابنویسم برخوردمودبانه و محترمانه و باصحه صدرپرسنل شریف و زحمتکش بیمارستان البرز است که علاوه برواحدهای نوبتدهی و آزمایشگاه واقعا قابل تحسین است.

به همین منظورمصمم گشتم تا ازاین طریق ازپرسنل صبورومحترم این واحدها و ریاست بیمارستان موصوف و همه عزیزانی که صادقانه دراین بیمارستان درحال خدمت هستند تقدیروتشکری داشته باشم.