تاریخ انتشار خبر: 23 آذر 1397 | 22:05:58
کد خبر : 4078

یک خوزستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی کشور شد.

به گزارش زاگرس نشینان هوشنگ افسردیرمدیر عامل اتحادیه تعاونی روستایی خوزستان با اکثریت آرا بعنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور انتخاب گردید. لازم به یادآوری است اتحادیه مرکزی تعاونی و کشاورزی کشور عملا کل جامعه کشاورزی و روستایی در بحث توزیع نهادهای کشاورزی ( کودو سموم و بذر)وهمچنين خرید […]

به گزارش زاگرس نشینان هوشنگ افسردیرمدیر عامل اتحادیه تعاونی روستایی خوزستان با اکثریت آرا بعنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور انتخاب گردید.

لازم به یادآوری است اتحادیه مرکزی تعاونی و کشاورزی کشور عملا کل جامعه کشاورزی و روستایی در بحث توزیع نهادهای کشاورزی ( کودو سموم و بذر)وهمچنين خرید وفروش محصولات کشاورزی بصورت توافقی وتضمینی حمایت می نماید.

این اتحادیه چند کشت و صنعت بزرگ کشور را نیز در اختیار دارد

به تازگی با تصویب شورای اقتصاد و سازمان خصوصی سازی شرکت خدمات حمایتی کشور به واگذار خواهدشد.

شورای سردبیری زاگرس نشینان آرزوی موفقیت و سربلندی برای ایشان درمنصب جدیددارند.

امیداست فعالین کشاورزی وخبرگزاری های تخصصی جهت بهبودبه وضعیت کشاورزی و روستایی خوزستان هوشنگ افسردیرمدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی کشور که فرزندخوزستانندحمایت نمایند.