تاریخ انتشار خبر: 2 خرداد 1400 | 20:09:27
کد خبر : 10165
یادداشتی از محمدکیانوش راد:

یادی از دوم خرداد در خوزستان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛محمدکیانوش راد نماینده مجلس شورای اسلامی دوره ششم دریادداشتی باعنوان: یادی از دوم خرداد در خوزستان به یاد سید علی عدنانی و شیخ مقاومت جمی و دکتر مرتضی حقیری و دکتر حمید کهرام امروز دوم خرداد است  هنوز اصلاحات زنده است  پس زنده باد اصلاحات خاطرات دوم خرداد را دارم می […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛محمدکیانوش راد نماینده مجلس شورای اسلامی دوره ششم دریادداشتی باعنوان: یادی از دوم خرداد در خوزستان

به یاد سید علی عدنانی
و شیخ مقاومت جمی
و دکتر مرتضی حقیری و دکتر حمید کهرام

امروز دوم خرداد است 
هنوز اصلاحات زنده است 
پس زنده باد اصلاحات

خاطرات دوم خرداد را دارم می نویسم . در این مختصر صرفا یادی از رفقا و یاران و اولین روزها 
شور و شعف و شادی نوجوانان و جوانان و پیران، مردمی از کف خیابان ، مردمی خسته و تشنه ی آزادی و رهایی و رستگاری . مردم کف خیابان . مردم عادی و عوام و بی ادعا . مردم ، خلق ، ناس ، هرچه بنامیم و پناه بر ربّ ِ ناس از شر خناسان .
دوم خرداد حکایت ها داشت و دارد .
آبشخورش آرمان ها و آمال و آرزوهای بزرگ انقلاب اسلامی بود .
آزادی ، عدالت ، معنویت و ایران برای همه ایرانیان .
مردان میدان و صف کشیدگان خط اول استقلال و آزادی .
آمدند ، ایستادند و ماندند .
علی که درود خدا بر او باد در وصف حوادث پس از پیامبر و مردم خویش و در وصفِ قسمی از خوبانِ زمانه اش گوید : « برخی از آنها از جامعه رانده شده و تنها زندگی می کنند و برخی دیگر ترسان و سرکوب شده ، یا لب فرو بسته و سکوت اختیار کرده اند ، بعضی مخلصانه همچنان مردم را به سوی خدا دعوت می کنند و بعضی دیگر گریان و دردناکند که تقیه و خویشتن داری ، آنان را از چشم مردم انداخته است و ناتوانی وجودشان را فراگرفته است و گویا در دریای نمک فرورفته اند ، دهن هایشان بسته ، و قلب هایشان مجروح است . آنقدر نصحیت کردند که خسته شدند . از بس سرکوب شدند ، ناتوانند و چندان
کشته دادند ، انگشت شمارند .»
آری اصلاحات زنده است . اگر حتی ما نباشیم .
گرچه بسیار گفتیم ، و نشنیدند .
نوشتیم و نخواندند . اما گفت : «فالصبر ان وعدالله حق .
دوم خرداد در خوزستان پر از خاطرات شیرین است.
همه یکصدا ، جوانی از سوسنگرد آمد ، آنکه از خرمشهر خود را رساند ، معلمی که از رامهرمز آمد ، معلمی دیگر از مسجدسلیمان ، شوشتر ، دزفول ، شوش و اندیمشک ، ایذه و هفتکل و بهبهان و امیدیه و آغاجاری و ماهشهر و آبادان …. و ستاد خاتمی تشکیل شد . همه از جان و مال مایه گذاشتند . به راه و هدف و مردم و خود باور داشتند و شد آنچه باید می شد .
هنوز هم همه آنها هستند . برخی امیدشان به ناامیدی از امید است و برخی هنوز هم به امیدی ِ امید دارند . همه آنها هنوز هستند .
عامری و پیش بین و سلامی و عموری و بخشنده و شدیدزاده و چوپان . امیریوسفی و لویمی و ساکی و بیت ساعدی و طبیشی . صفایی مقدم و قمیشی و مرتضوی و سلحشور و عطار . گنجی و نشان و شاهینی و دادخواه و رضایی و حسین پور . چینی پرداز و لطیفی ، اسماعیلی و سرلک و بهرامی و درخشنده . مسرور و نوراباد و کیانی و مروج و نظری نژاد و روشنفکر و رسول موسوی . چوپان و ملک خدایی و دشتگلی و محمدی . شارونی و جزایری و ادیبی و سرافراز و نعیمی . جمی و ثقفی و ممویی و موالی زاده . شریفی و درویش و روشن زاده . درخشان و سلیمانی و مهدوی و جابر موسوی و یوسفی . قیصر و قبادیان و نیک مرام و ….. و خیل جوانان مشتاقی که آمدند و پیوستند . هستند و خواهند ماند .
همه با هم بودیم و هستیم .
با هم بحث و جدل ها کردیم ، اختلاف ها وتفاوت ها داشتیم و داریم ، اما با هم بودیم و همچنان با هم هستیم .

دوم خرداد ۱۴۰۰