تاریخ انتشار خبر: 20 مهر 1396 | 13:37:34
کد خبر : 1220
یادداشتی از ایرج زارع(فعال سیاسی-اجتماعی)

یادداشتی در پاسداشت یک دوست

سال گذشته، دولت تدبیر و امید با انتخاب هوشمندانه یکی از چهره های شاخص اصلاح طلب استان به عنوان استاندار نشان داد که به ضرورت حیاتی استفاده از مدیران جوان اما مجرّب واقف است

سال گذشته، دولت تدبیر و امید با انتخاب هوشمندانه یکی از چهره های شاخص اصلاح طلب استان به عنوان استاندار نشان داد که به ضرورت حیاتی استفاده از مدیران جوان اما مجرّب واقف است. همان نسل جوانی که در سطوح مختلف دولت اصلاحات، امکان رشد و نمو یافت اما پس از آن (در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲) به جای پیدا کردن مجالی برای ارائه تجارب و اندوخته های مدیریتی خود، صرفا به خاطر روش و منش اصلاح طلبی به کنج عزلت رانده شد.

اعتماد دولت به دکتر شریعتی در سپردن سکان هدایت یکی از مهم ترین استان های کشور، از جهات مختلفی قابل ستایش است، هر چند که ایشان هم در پاسخ با روحیه خستگی ناپذیر و عملکرد قابل قبول خود در طول همین یک سال و اندی، نشان داده است که شاخص هایی همچون مدیریت جهادی فقط مختص به جناح و دولت مدعی اصول گرایی نیست و تلفیق متوازن دو گفتمان اصلاح طلبی و گفتمان اعتدالی می تواند منجر به خلق مدل های موفق مدیریتی گردد.

 

 البته این سخن به معنی انکار ضعف ها و نادیده گرفتن ضرورت اصلاح روش ها و شیوه ها نیست. پر واضح است که تا رسیدن استان به سرمنزل مقصود و تحقق فضای مطلوب، راهی پر نشیب و فراز در پیش روی داریم. راهی که پیمایش آن نه با راه اندازی کمپین های مرده باد و زنده باد، نه با توهین و تهمت و افترا و نه با وقع نهادن به طیف زیاده خواه بلکه فقط با همدلی و همکاری همگان میسر خواهد بود.

 

استاندار هم در این میان، همسو با دولت در جذب حداکثری ظرفیت ها و با در نظر گرفتن جایگاه حاکمیتی و فراجناحی خود در استان، فضا را برای طی نمودن این مسیر و گردهم آمدن همه عقاید، باورها و ارزش های معتقد به نظام فراهم ساخته است.

 

و کلام آخر اینکه به همه دوستان خود اعم از صف بلند موافقان و حلقه مخالفان استاندار توصیه می کنم که فارغ از هر شعار، باید برای سامان دهی استان و بهتر شدن زندگی مردم تلاش کرد و از فرصتی که دولت نیک اندیش در اختیار ما قرار داده، کمال بهره را ببریم.

 

یا علی مدد
ایرج زارع، ۲۰ مهرماه ۹۶