تاریخ انتشار خبر: 2 مهر 1397 | 13:10:10
کد خبر : 3554
عاشورای حسینی دیگردرخوزستان

گزارش تصویری مراسم تشییع شهداسی ویکم ماه حمله تروریستی اهواز