تاریخ انتشار خبر: 23 آبان 1396 | 13:55:05
کد خبر : 1529

گزارش تصویری ازحضورمدیرکل بهزیستی استان درمناطق زلزله زده کرمانشاه

مدیر کل بهزیستی استان خوزستان ،معاون پیشگیری و تیم مددکاری و مشاوره ای استان به منظور خدمات رسانی به حادثه دیدگان زلزله در استانهای غربی ،عازم استان کرمانشاه شدند  

مدیر کل بهزیستی استان خوزستان ،معاون پیشگیری و تیم مددکاری و مشاوره ای استان به منظور خدمات رسانی به حادثه دیدگان زلزله در استانهای غربی ،عازم استان کرمانشاه شدند