تاریخ انتشار خبر: 17 مهر 1400 | 20:29:26
کد خبر : 11040
یادداشتی از منوچهر دوستی:

گاهی گذرا به شهر محروم اندیکا وچند و چون مشکلات آن

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منوچهر دوستی فعال فرهنگی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:گاهی گذرا به شهر محروم اندیکا وچند و چون مشکلات آن اندیکا شهری است دراستان خوزستان که همواره تشنه توسعه و توجه و برخورداری ازتوجه مسئولان است برای اینکه بتوانیم تصویرواضح تری ازشهر اندیکا ارائه دهیم باید بگوییم که این شهر درمسیر عبوری از محورخوزستان […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منوچهر دوستی فعال فرهنگی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:گاهی گذرا به شهر محروم اندیکا وچند و چون مشکلات آن

اندیکا شهری است دراستان خوزستان که همواره تشنه توسعه و توجه و برخورداری ازتوجه مسئولان است برای اینکه بتوانیم تصویرواضح تری ازشهر اندیکا ارائه دهیم باید بگوییم که این شهر درمسیر عبوری از محورخوزستان به استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری واقع شده است .

چندسالی بیش نیست که از شهرشدن می گذرد ولیکن درمقایسه با خیلی از جاهایی که دراین سالها شهر اعلام شده است نابرخوردارتر است.این شهر دارای پتانسیل خوب و قابل اتکا درحوزه گردشگری وتفریحی است وسالانه قادراست با به نمایش گذاردن جاذبه های گوناگون گردشگری و وجودصنایع دستی و دامداری و محصولات کشاورزی خود افراد زیادی راعلاقمند به دیدار ازآن دیار وادارنماید.

به ویژه درایام زمستان و نوروز، مهمتر آنکه وجود منطقه ییلاقی تاراز را باهمه مناظرچشم نواز و خیره کننده آن را می توان ازعوامل مهم ورودگردشگر به این سرزمین برشمرد. اندیکا امتیازات دیگری هم دراین زمینه داراست. وجودمردمانی خوب وصمیمی که عموما بختیاری و مهمان نوازهستند دراین شهر وروستاهای تابعه آن سکونت دارند. استعداد دیگر اندیکا منحصر به وجودجزیره سدشهیدعباسپور است وبه جرائت میتوان ادعا نمود که عامل فوق خودازعوامل تاثیرگذار درخصوص تحول این منطقه می تواند ارزیابی گردد.

این شهر نیز باروستاهای همجوارش درطول سالیان پس ازانقلاب وجنگ تحمیلی توانسته است شهدای زیادی را تقدیم این آب وخاک نماید. نقش بی بدیل و تعیین کننده شهر اندیکادرهریک از زمانهای برگزاری انتخابات و هنگامه منتهی به تبلیغات و انتخابات نقش برجسته ای دراختیاردارد.همین امرسبب شده تا خود عامل موفقیت راه یافتگان به مجلس و شوراهای شهر مسجدسلیمان و خود این شهر گردد.

پیوند ایلی و قومی و مشارکتهای عمومی خوبی درمیان مردم این سرزمین حاکم است .ازهمه مهمتر مردم اندیکا تاکنون بخوبی توانسته اند باتکیه بر اصالتهای ارزشمندخود، همواره بر میزان علاقمندی خویش به حضور حداکثری خود در زمینه خلق رویدادهای تاثیرگذار بیفزایند.

مشارکتهای اجتماعی پررنگ آنها درهرزمان مثال زدنی است .اما درکمال ناباوری باید گفت : که عایدی مردمان این شهر اندیکا باچنین پیشنه و کارنامه ای از اینهمه مشارکت بی شک سهم ناچیزی ازتوسعه شهری و مسائل رفاهی بوده است.اندیکانشینان همواره براین باورند که مسئولان استانی و نمایندگان ادوارمختلفی که از آنها درهردوره رای گرفته اند و راهی مجلس شده اند، متاسفانه نتوانسته اند سهم شهر آنها را درسبد توسعه درحوزه مسائل شهر وشهرنشینی درحد و قواره یک شهر نسبتا برخوردارتعریف نمایند.

آنها آهنگ کند رشد توسعه وتحول دراین شهر را ناشی ازاین بی توجهی می دانند وخواهان آن هستند تا دولت و مسئولان ذیربط نیز با درک بهتر محرومیتهای شهرشان برافزودن بر رقم ناچیزاعتبارات استانی و کشوری سهم آنان اهتمام لازم را بعمل آورند. بیکاری جوانان و مردم شریف این شهر باعث گلایه مندی آنها در جهت رفع این مشکل شده است. مهمترازآنچه که گفته شد باید به زلزله های اخیری که درمهرماه سالجاری واکنون درآن شهر همواره به وقوع پیوسته است و خرابیهایی را که کدرحوزه زندگی و منازل مسکونی ایشان را ببار آورده است اشاره کنیم که ازآنجایی که باوجود بروزخسارتهای فوق هنوز رسیدگی قابل توجهی به مشکلات آنها نشده است.

انتظار مردم این شهر کم برخوردار ونیازمند توجه از مسئولان عالی استان و بطورمشخص از شخص اقای استاندار و نماینده محترم مسجدسلیمان ،اندیکا،لالی و هفتگل درمجلس شورای اسلامی و افراد تاثیرگذارآن است که هریک از آنها بتوانند با تعریف و نقش راهبردی موثرترخود در راه التیام مشکلات شان دراین باره و رساندن صدا وتقاضاهای ایشان به گوش مسئولان بالادستی دردولت خدمتگزاری لزوم توجه به مشکلات آنها را هرچه سریعتر فراهم آورند