تاریخ انتشار خبر: 5 مهر 1398 | 12:40:43
کد خبر : 6284

گام سوم طرح افزایش عملکرد در بهره وری گندم در نظام های زراعی گندم روز پنجشنبه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در استان خوزستان کلید خورد.

به گزارش  خبرگزاری  زاگرس نشینان؛محمدرضا ملک زاده رییس  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول روز پنجشنبه در جریان بازدید معاون زراعت وزیر کشاورزی از طرح افزایش عملکرد و بهره وری گندم در نظام های زراعی گندم بنیان دزفول گفت: این طرح قبل از اعمال تحریم ها بین ایران و موسسه بین […]

به گزارش  خبرگزاری  زاگرس نشینان؛محمدرضا ملک زاده رییس  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول روز پنجشنبه در جریان بازدید معاون زراعت وزیر کشاورزی از طرح افزایش عملکرد و بهره وری گندم در نظام های زراعی گندم بنیان دزفول گفت: این طرح قبل از اعمال تحریم ها بین ایران و موسسه بین المللی سیمیت در سه گام تحقیقاتی، آموزشی ترویجی و توسعه آغاز شد.

ملک زاده افزود: این طرح در سال ۹۵ به صورت غیررسمی و در سال های ۹۶ و ۹۷ به صورت رسمی با همکاری موسسه بین المللی سیمیت در مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول اجرا شد.

وی اظهار داشت: پارسال با استفاده از ظرفیت و توانمندی های داخلی توانستیم این طرح را اجرا و نتایج را در قالب برنامه های ترویجی ارائه کنیم.
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول افزود: امسال نیز این طرح در سه پلتفرم،  ۲ تا در شمال و یکی در جنوب درحال اجرا است که توانستیم این طرح را پیاده و نتایج مصرف زارعان را با نتایج محققان مقایسه کنیم.
وی بیان کرد: با مقایسه نتایج به دست آمده محققان متوجه شدند می توان به اهداف طرح یعنی افزایش ۲۵ درصدی عملکرد گندم دست یافت و آن را به مرحله اجرا گذاشت.
ملک زاده گفت: در سال زراعی جدید که از ۲۵ آذرماه امسال آغاز می شود گام سوم طرح یعنی توسعه و افزایش بهره وریرا در ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ۱۲ شهر استان خوزستان آغاز کردیم.
وی افزود: برای هماهنگی و هم اندیشی اجرای این طرح مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی کشور و خوزستان در مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول حاضر و هماهنگی های لازم در این خصوص انجام شد.
وی اظهار امیدواری کرد نتایج تحقیقات محققان در این سطح از اراضی کشاورزی استان خوزستان با موفقیت همراه شود.