تاریخ انتشار خبر: 1 دی 1398 | 22:42:31
کد خبر : 7736
یادداشتی ازمحمدشریفی(طنزپردازوحکایت نویس)

کُمبزه با خیار میاد !! (مطالبات بر باد رفته ی خوزستان)

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان،محمدشریفی مختلص مقصرالسلطنه طنزپرداز خوزستانی در یادداشتی به وعده های داده شده و عملی نشده مسئولین باعنوان:کُمبزه با خیار میاد !! (مطالبات بر باد رفته ی خوزستان)پرداخت. خالو علی داد ، دلت خوش باد و تنور دلت گرم،بالاخره این جورا هم نیست که هر ننه قمری هر جور دلش خواست هربلایی […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان،محمدشریفی مختلص مقصرالسلطنه طنزپرداز خوزستانی در یادداشتی به وعده های داده شده و عملی نشده مسئولین باعنوان:کُمبزه با خیار میاد !! (مطالبات بر باد رفته ی خوزستان)پرداخت.

خالو علی داد ، دلت خوش باد و تنور دلت گرم،بالاخره این جورا هم نیست که هر ننه قمری هر جور دلش خواست هربلایی سر بقیه بیاره و تا آخر سُر و مُر گُنده برای خودش لنترانی بخونه، دنیا هم برای خودش حساب داره، کتاب داره،بازرس داره،ذیحساب داره ،جست سومی ملخک داره، بالاخره بیخ گلوی طرف گرفته میشه…

خالو میرزا، دل خوش سیری چند؟ مطالبات مردم خوزستان مثل طلب خالو باقرا از عمو خانقلی است.خالو باقر هر وقت طلبش را مطالبه می کرد،خانقلی اولش  گفت تابستان سر خرمن گندم تسویه حساب می کنم، تابستان آمد، گفت: پاییز موقع برداشت انار ، پاییز آمد گفت:زمستان که دستم خالیه، صبر کن بهار بیاد ،کمبزه با خیار بیاد،پشم گوسفندا را می چینم ، طلبت را یک جا با سود مشارکت بهت پرداخت می کنم ، وعده های سر خرمن عامو خانقلی اینقد تکرار شد و شد تا خالو باقر را سیل بُرد، وقتی سنگ لحد خالو باقر را گذاشتن، خانقلی هم اشکی ریخت و گفت خدا رحمتش کنه مرد صبور و زحمتکشی بود، منم یه خرده حسابی [طلب !!] از ش داشتم .اما چون دستش از دنیا کوتاه شد، مثل شیر مادر حلالش می کنم.

حالا حکایت مطالبات مردم خوزستان و وعده و وعیدهای مسئولان …..