تاریخ انتشار خبر: 8 شهریور 1397 | 20:30:57
کد خبر : 3332

کلینک شوق زندگی بهزیستی افتتاح گردید

به گزارش زاگرس نشینان؛درروزششم ازهفته دولت وباهمت اداره بهزیستی شهرستان هفتکل کلینیک مددکاری شوق زندگی باحضورامام جمعه محترم فرماندارمحترم ومسولین شهرستان افتتاح گردید صفایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان هفتکل هدف ازتاسیس کلینیک های مددکاری رابهره مندی ازتوان تخصصی بخش غیردولتی .کاهش تصدی گری دولت .وافزایش ضریب نفوذمددکاری اجتماعی درسطح جامعه عنوان نمودند وی درادامه ازظاهری […]

به گزارش زاگرس نشینان؛درروزششم ازهفته دولت وباهمت اداره بهزیستی شهرستان هفتکل کلینیک مددکاری شوق زندگی باحضورامام جمعه محترم فرماندارمحترم ومسولین شهرستان افتتاح گردید

صفایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان هفتکل هدف ازتاسیس کلینیک های مددکاری رابهره مندی ازتوان تخصصی بخش غیردولتی .کاهش تصدی گری دولت .وافزایش ضریب نفوذمددکاری اجتماعی درسطح جامعه عنوان نمودند

وی درادامه ازظاهری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی،صدیق راد مدیرکل بهزیستی استان،و طباطبایی فرماندارشهرستان وحاج آقاخلیلی امام جمعه محترم جهت حمایتهایی که درطول این مدت ازاداره بهزیستی هفتکل داشتند،تشکروقدردانی نمودند.