تاریخ انتشار خبر: 24 فروردین 1401 | 20:57:23
کد خبر : 12785
یادداشتی از سلیمان اسمی معاون آموزشی دبیرستان شهید مطهری کرج

کلامی برای آقای وزیر آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سلیمان اسمی معاون آموزشی دبیرستان شهید مطهری کرج در یادداشتی باعنوان:کلامی برای آقای وزیر آموزش و پرورش گویا آقای وزیر در اولین واکنش نسبت به اعتراض فرهنگیان نسبت به پیش نویس آیین نامه رتبه بندی فرهنگیان گفته اند : هیچوقت نمی توان بایک آیین نامه همه را راضی کرد/ تعداد کمی […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سلیمان اسمی معاون آموزشی دبیرستان شهید مطهری کرج در یادداشتی باعنوان:کلامی برای آقای وزیر آموزش و پرورش

گویا آقای وزیر در اولین واکنش نسبت به اعتراض فرهنگیان نسبت به پیش نویس آیین نامه رتبه بندی فرهنگیان گفته اند :

هیچوقت نمی توان بایک آیین نامه همه را راضی کرد/ تعداد کمی از معلمان در این باره صحبت دارند.

به قول خوزه ساراماگو نویسنده دوست داشتنی کتاب کوری ،

بدترین کوری آن است که شخص خود را به ندیدن می زند!!!

و بی تردید آقای وزیر گرفتار بدترین نوع کوری در درک توقعات و خواسته های همکاران فرهنگی هستند.

البته توقعی هم نیست، جماعتی که نه این روزها و سالها در بین فرهنگیان دانش اموزان بوده اند و نه از سفره و حال و اوضاع مردم خبر دارند و نمی دانم آخرین باری که سر صف نان ایستادند

یا از قصابی گوشت خریدند ،یا در کلاس درس مطلبی را به دانش آموزان آموزش داده اند،یا در جمع همکاران فرهنگی در دفترآموزشگاه ها نشسته اند و حرف های شان را با جان و دل شنیده اند و پاسخ قانع کننده داده اند، مربوط به چه تاریخی است ؟

البته از شما ومجموعه تصمیم سازان ، برای فرهنگیان چه توقعی است وقتی ماهها تجمعات مسالمت آمیز فرهنگیان را نمی بینند؟ و لام تا کام روزه سکوت می گیرید ؟

بی تردید همکاران فرهنگی توقع ندارند حال و روز فرهنگیان را درک کنید و آیین نامه ای بنویسید که التیام بخش کوچکی بر دردهای بی شمارشان باشد؟چون شما از جنس و خانواده فرهنگیان نیستید یااینکه مطالبات فرهنگیان را هنوز خوب نشناخته اید و این برای کسی که یدک کش عنوان وزیری برای فرهنگیان کشور است زیبنده نیست .

زهی خیال باطل که جامعه فرهنگیان دل خوش به چه وزارتی کرده اند؟ وزارتی که بیش از آنکه نوش شان باشد نمک پاش دل ریش شان شده است .

امروز چهارشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۴۰۱ در دبیرستان از هر همکاری که درباره پیش نویس آیین نامه رتبه بندی پرس و جو کردم و نظر خواستم جز کلمات مایوس کننده و نابودکننده نشنیدم .

وقتی در یک دبیرستان ، حتی یک نفر موافق و همدل این آیین نامه نبود آقای وزیر براساس کدام ملاک ومعیار می گویید :

تعدادکمی صحبت هایی دارند؟

تردیدی نیست جمع بسیاری از همکاران چشم انتظار رتبه بندی ایستاده اند با طرحی که شما و همفکران تان برای فرهنگیان کشور ریختید ،اگر نگویم همه ، بخش اعظمی از همکاران را شما و مجموعه همفکرانتان ناامید کرده اید و تردید ندارم همکارانی که در سنوات پایانی خدمت و در آستانه بازنشستگی اند لحظه ای برای اضافه ماندن در آموزش و پرورش درنگ نخواهندکرد و با دلی ریش و احوالی پریشان، غزل خداحافظی خواهند سرود به امید اینکه تا نفسی هست از نمدی دیگر در پی کلاهی خود و خانواده شان باشند و

به قول پدر بزرگ خدابیامرزم که همیشه ورد زبانش بود:

هر که لنگ مونه ، شی کنه بیوه نمونه !!!

خواهند رفت تا شاید آرزوهای گمشده سالهای جوانی شان را در جایی دیگر جستجو کنند

آقای وزیر امیدواریم گوشی شنوا و چشمی بینا برای دیدن واقعیت های مطالبات فرهنگیان داشته باشید و خود را از این کوری خود خواسته برهانید شاید آب رفته را به جوی برگردانید و بیش از این فرهنگیان کشور را که سازندگان زیر بنای کشورند از خود و مجموعه همفکرانتان ناامید و مایوس نکنید .