تاریخ انتشار خبر: 10 خرداد 1398 | 19:10:05
کد خبر : 5250

کشت برنج ،حق طبیعی مردم رامشیراست.

به گزارش  زاگرس  نشینان اقبال محمدیان نماینده مردم رامهرمز ورامشیر بااعلام این مطلب افزودند:استمرارخشکسالی های گذشته ،توان اقتصادی مردم منطقه راتحلیل برده است. طبق اعلام استاندارمحترم خوزستان هیچ محدودیتی برای کشت های تابستانه وجود ندارد ونمی توان حوزه مارون وعلی الخصوص مردم شریف رامشیر را ازاین حق طبیعی محروم ساخت. درپنج سال گذشته مردم رامشیر […]

به گزارش  زاگرس  نشینان اقبال محمدیان نماینده مردم رامهرمز ورامشیر بااعلام این مطلب افزودند:استمرارخشکسالی های گذشته ،توان اقتصادی مردم منطقه راتحلیل برده است.

طبق اعلام استاندارمحترم خوزستان هیچ محدودیتی برای کشت های تابستانه وجود ندارد ونمی توان حوزه مارون وعلی الخصوص مردم شریف رامشیر را ازاین حق طبیعی محروم ساخت.

درپنج سال گذشته مردم رامشیر محودیت های کشت تابستانه رارعایت نموده وبه آن پایبندبودند اما امسال بدلیل ترسالی وذخیره آب کافی درپشت سد مارون وآب های میان حوزه ای فرصت مناسبی است دراین منطقه که یکی ازقطب های کشاورزی خوزستان است درجهت رونق تولید وتوسعه امنیت غذایی استان ،محدودیت های کشت تابستانه حذف ورضایتمندی کشاورزان مدنظر قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بامخاطب قراردادن سازمان آب وبرق وشورای کشاورزی استان خوزستان اعلام داشتند امیدوارم تصمیمات مناسب برای تخصیص حق آبه وسطوح زیرکشت شهرستان رامشیر بصورت عادلانه اتخاذ گردد و کشاورزان منطقه ازاین حق برخوردار شوند.

لازم به توضیح است امسال بدلیل بارندگی مناسب ومدیریت شبکه های آبیاری تولیدگندم شهرستان رامشیر صددرصد رشد داشته است وقریب هفتادهزارتن گندم و پانزده هزارتن صیفی جات دراین شهرتولید شده است.