تاریخ انتشار خبر: 6 تیر 1399 | 15:00:57
کد خبر : 9027
نوربخش احمدزاده:

کرونا نشان داد که بشر با همه ی پیشرفت و یال و گوپالش بسیار آسیب پذیر و زود شکن است پس همان بِه که در برابر یکتا خدایی که بزرگی تنها و تنها سزاوار اوست خستوباشیم.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛نوربخش احمدزاده روایتگر وسخندان شاهنامه خوزستانی در یادداشتی پیروزی خود را بر بیماری منحوس کرونا اعلام داشتند واز همه دوستداران که جویای احوال ایشان بودندتقدیروتشکر کرد. به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد سپاس از جهاندار فریاد رس نگیرد به سختی جز او دست کَس سپاس از […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛نوربخش احمدزاده روایتگر وسخندان شاهنامه خوزستانی در یادداشتی پیروزی خود را بر بیماری منحوس کرونا اعلام داشتند واز همه دوستداران که جویای احوال ایشان بودندتقدیروتشکر کرد.

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد
سپاس از جهاندار فریاد رس
نگیرد به سختی جز او دست کَس

سپاس از جهاندار پیروز گر
کزویست نیرو و بخت و هنر

همه نیک وبد زیر فرمان اوست
همه دردها زیر درمان اوست

درودها ازبن جان خسته ام پیشگاه همه شما همتباران، همشهریان ، همکاران و هم وطنان ارجمندم

براستی برای سپاس گزاری ازشما هیچ واژه ای به داس سخن نمی آید جز اینکه تمام قد به ایستم و در برابر شما بزرگان سر تعظیم فرود آورم.

وامدار عشق و محبت و مهر و مهربانی شما نیکان روزگار هستم شما بزرگان علمی،ایلی،ریش سفیدان، جوانان دانای دانش پذیر، نخبگان، پیشکسوتان تاریخ وفرهنگ و هنر این سرزمین که در روزهای سخت بیماری احوالپرس اینجانب و خانواده ام بوده اید.

ندانم که فردا چه بازی کند روزگار

اما

حالا که بهبودی نسبی را به دست آورده ام ماندن در بستر را جایز نمی دانم، امیدوارم هرچه زودتر برخیزم و درکنار کادر درمان به سلامت مردم کمک کنم با توجه به ۲۵سال سابقه کار که حدود هشت سال افتخاراین را داشتم که به عنوان مدیر بیمارستان خدمتگزار کوچکی برای مردم نجیب کهن بوم وبر ایذه و منطقه باشم

هر خدمتی که کردیم بی مزد بود و منت
یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت

شوربختانه در این سالیان اخیر بسیارمورد بی مهری قرار گرفته ام و حتی از مزایای اولیه وقانونی خودنیز محروم شده ام ،اما امروز، روز گله و شکایت نیست، روز همبستگی ست برای شکست کرونا و باید همه دست به دست هم دهیم و به سلامتی مردم کمک کنیم.
تاکید می کنم در این شرایط حساس که جهان و بدنبال آن ایران اسلامی و استان خوزستان درگیر ویروس کروناست می طلبد از خانواده بهداشت ودرمان (پزشکی،پیراپزشکی،اداری، پشتیبانی، تاسیساتی ، خدماتی و بهداشتی) حمایت بیشتری بشود تا با دلگرمی بیشتر همچنان به خدمت صادقانه خویش ادامه دهند امیدکه با یاری خداوند و کمک مردم خردمند بتوانیم از شرایط سخت پیش رو عبور کنیم ، باید به این باور برسیم تنها با همبستگی ملی می توانیم به سلامت همگانی برسیم.

امروز دیگر موضوع بهداشت ودرمان یک امر فرا بخشی ست و همه ارگانها و سازمانهاو نهادها باید پای کار باشند و همکاری کنند.
امید که زین پس روایت گر شادیهای شما مردم بزرگ ایران باشم

درپایان یک بار دیگر

ستایش کنم ایزد پاک را
که گویاو بینا کند خاک را

همان یکتا خدایی که به موری دهد مالش نره شِیر”
کند پشه بر پیل جنگی دلیِر

کرونا نشان داد که بشر با همه ی پیشرفت و یال و گوپالش بسیار آسیب پذیر و زود شکن است پس همان بِه که در برابر یکتا خدایی که بزرگی تنها و تنها سزاوار اوست خستوباشیم.
کسی را که یزدان نگهدار شد
چه شد گر بر دیگری خوار شد

مدار این تو از کار یزدان شگفت
فکنده نشد هرکِش او بر گرفت
کهتر شما

نوربخش احمدزاده