تاریخ انتشار خبر: 13 بهمن 1400 | 09:22:54
کد خبر : 11977
از پول پاشی تا سکه پراکنی!

کرسی مدیرعاملی هر کارخانه سیمان یا هلدینگ چند می ارزد؟!!!

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ در پی انتشار مطلب آیا بانیان سیمان صدهزار تومانی مورد حمایت نمایندگان انقلابی!هستند؟ که به تلاش مدیران سیمانی مورد وثوق مدیر معزول شده  سیمان تامین برای رسیدن به پست های حساس در دولت جدید می پرداخت، شنیده های تکمیلی حکایت از آن دارد که تیم فوق الذکر به واسطه پیمانکاران […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ در پی انتشار مطلب آیا بانیان سیمان صدهزار تومانی مورد حمایت نمایندگان انقلابی!هستند؟
که به تلاش مدیران سیمانی مورد وثوق مدیر معزول شده  سیمان تامین برای رسیدن به پست های حساس در دولت جدید می پرداخت،
شنیده های تکمیلی حکایت از آن دارد که تیم فوق الذکر به واسطه پیمانکاران صاحب نفوذ کارخانه و با تبدیل میلیاردی وجه نقد به سکه طلا، دیدارها و نشست های گوناگونی را در مرکز کشور با افراد صاحب نفوذ برگزار نموده اند و با هر وسیله ای درپی دستیابی به هدف خود هستند.
دخالت پیمانکاران سرمایه دار در شیوه عزل و نصب مدیران بدعتی عجیب و خطرناک است که نشان از پیوندی شوم دارد.
اینکه بدست آوردن جایگاه مدیریتی در یک هلدینگ یا ابقاء یک مدیر در جایگاه خود به هر قیمت چه منافعی را برای این فرد و تیم حامی ایشان دارد که حاضرند اینچنین برای بدست آوردن آن تلاش کنند، به مردم عزیزی میسپاریم که با روی کار آمدن دولت انقلابی کمترین انتظارشان عمل به شعار برخورد قاطع با مفسدان است.