تاریخ انتشار خبر: 5 مهر 1396 | 14:34:34
کد خبر : 1164

کردستان تنش جدید در قلب خاورمیانه

از دیر باز کردها نسبت به اظهار هویت ملی کوشش کردند اما این وضعیت هرگز به سامان نرسید. سال های بسیاری رهبران کرد سعی داشتند تا کردستانی مستقل را بنا نهند و از این طریق وضعیت آنان زیر نظر تئوریسین های اطلاعاتی غرب مورد بررسی بود. مدارک بسیاری هست که بعضی از رهبران کردها از […]

از دیر باز کردها نسبت به اظهار هویت ملی کوشش کردند اما این وضعیت هرگز به سامان نرسید. سال های بسیاری رهبران کرد سعی داشتند تا کردستانی مستقل را بنا نهند و از این طریق وضعیت آنان زیر نظر تئوریسین های اطلاعاتی غرب مورد بررسی بود. مدارک بسیاری هست که بعضی از رهبران کردها از دیرباز با سازمان جاسوسی اسرائیل همراه بوده اند.

در تحولات ۴ دهه گذشته، از انقلاب ایران به بعد، کردها در هر موقعیتی هر زمان که دولت مرکزی رو به ضعف رفته بود قیام کرده و مدعی استقلال شدند. در ایران همزمان با انقلاب ایران با شعار فدرال و بعد خودمختاری و سپس تجزیه، روبرو شدیم و در عراق با سرنگونی صدام، و در سوریه با عقب نشینی داعش با تجمع روژآوا و رهبری صالح مسلم که جناج چپ کرد را تشکیل می دهد و در ترکیه نیز کار به همین منوال است.

آیا کردها در شرایط فعلی که قلب خاورمیانه درگیر جریان تروریستی داعش می باشد فرصت را غنیمت دانسته و دست به اقدام خودمختاری در قلب عراق زده اند؟ آیا مسعود بارزانی به عنوان حلقه ارتباطی کردهای منطقه می خواهد نقش منافق گونه ای در قلب خاورمیانه برای محافظت از داعش و رویکرد نیروهای متحد علیه داعش به سوی خودمختاری کردستان ایجاد کند؟

در حالت فعلی ایران و ترکیه و عراق با هرگونه تفکر جدایی طلبانه مخالف هستند، ظاهرا تنها دوست باقی مانده کردها اسرائیل است. جریان صیهونیستی از دیرباز مایل به تفرقه افکنی در خاورمیانه بوده و هست. امروزه که نفاق عظیمی در کشورهای عربی افتاده و توان این کشورها به عنوان یک سد و یا خطر اسرائیل را تهدید نمی کند، این بار نوبت به کردها رسیده تا وضعیت بحرانی در منطقه را به نام خود ایجاد کنند.

جریانی که می تواند سرمنشاء یک درگیری و بی ثباتی دیگر در منطقه  شود، هم مرز ایران و ترکیه و سوریه، حالا که داعش در آستانه سقوط و خروج از مرزهاست آشوبی دوباره در قلب عراق توسط کردها صورت گرفته است و مسعود بارزانی به عنوان کانون این جریان است و عاملی برای جنگ و خونریزی ها ی بعدی.

 

منصور محرابی فرد