تاریخ انتشار خبر: 31 شهریور 1398 | 22:36:59
کد خبر : 6227
یادداشتی از رحیم برزی:

کاندیداهای محترم مردم به نان شب واشتغال فرزندانشان محتاجند ازآنها سوء استفاده نکنید!!!

زاگرس نشینان-در هر کشوری وقتی دولتی سرکار می آید برای دوره اش برنامه ارائه میدهد و برنامه تدوین شده اش را زیر نظر نمایندگان پیش می برد. نمایندگان هرجا دولت به مشکل برخورد با راهکارهای قانونی کمکش میکنند اما در کشور ما کاندیداها بجای ارائه برنامه برای اصلاح قوانین ناکارآمد و فعال کردن قوانین راکد […]

زاگرس نشینان-در هر کشوری وقتی دولتی سرکار می آید برای دوره اش برنامه ارائه میدهد و برنامه تدوین شده اش را زیر نظر نمایندگان پیش می برد.

نمایندگان هرجا دولت به مشکل برخورد با راهکارهای قانونی کمکش میکنند اما در کشور ما کاندیداها بجای ارائه برنامه برای اصلاح قوانین ناکارآمد و فعال کردن قوانین راکد برای رای گرفتن از هموطنان آنها را به جدول کشی وآسفالت وآب شرب و ….وعده میدهند و متاسفانه مجلس و دولت باید به ریل اصلی خود شان برگردند ودولت کاراجرایی ومجلس قانونگذاری ونظارت براجرای قوانین .

لذا از همه عزیزان و هموطنانم دلسوزان ایران عزیز استدعا دارم که برای ساختن دوباره میهنمان فریب شعارهای پوچ کاندیداها و جناح های سیاسی را نخورند و به افرادی رای بدهند که هدفشان اصلاح ساختار مجلس باشد. چراکه تا مجلس ساختارش .افرادش و قوانینش اصلاح نشود این روند تا نابودی مملکت ادامه خواهد داشت .پس برای بازسازی و پیشرفت مملکتمان هم که شده اطلاع رسانی وروشنگری کنیم .
” بامید آنروز”