تاریخ انتشار خبر: 13 اسفند 1397 | 21:30:37
کد خبر : 4603

کارگروه تنظیم بازار به ریاست سرپرست فرمانداری رامشیر برگزار شد

به گزارش زاگرس نشینان؛ جلسه ستاد تنظیم بازار باحضورسیدمجید حسینی نژادسرپرست فرمانداری رامشیر ،عیدانی نیا دادستان شهرستان ودیگراعضادرسالن فرمانداری شهرستان رامشیر تشکیل گردید. حسینی نژادسرپرست فرمانداری شهرستان رامشیردرجلسه ستادتنظیم بازارشهرستان بااشاره به موضوع فوق آماروارقامی به شرح ذیل ارائه کرد درشش ماهه دوم امسال؛مقدار۲۸تن برنج ،۲۲/۵گوشت منجمد برزیلی ،قریب ۲تن گوشت گرم،۷تن مرغ منجمد، ۴۴تن […]

به گزارش زاگرس نشینان؛ جلسه ستاد تنظیم بازار باحضورسیدمجید حسینی نژادسرپرست فرمانداری رامشیر ،عیدانی نیا دادستان شهرستان ودیگراعضادرسالن فرمانداری شهرستان رامشیر تشکیل گردید.

حسینی نژادسرپرست فرمانداری شهرستان رامشیردرجلسه ستادتنظیم بازارشهرستان بااشاره به موضوع فوق آماروارقامی به شرح ذیل ارائه کرد
درشش ماهه دوم امسال؛مقدار۲۸تن برنج ،۲۲/۵گوشت منجمد برزیلی ،قریب ۲تن گوشت گرم،۷تن مرغ منجمد، ۴۴تن شکر، ۴۰کارتن تخم مرغ، تهیه وبه منظورایحاد تعادل دربازارشهرستان عرضه شده یادرحال عرضه است
ایشان همچینین از بازرسی های صورت گرفته توسط اداره صنعت ومعدن واصناف وناظران افتخاری دربازارتقدیرکردند امآ دلیل اصلی گرانی رابه هم خوردن تعادل بین عرضه وتقاضا ، آثارناشی ازتحریم هاونهادینه نشدن فرهنگ والگوی مصرف صحیح عنوان کرد، درعین حال ۸۹پرونده تخلف برای واحدهای صنفی به واحد تعزبرات حکومتی ارسال شد که درنوبت رسیدگی است،
رئس ستادتنظیم بازارشهرستان بااشاره به افزایس میزان جوجه ریزی درمرغداری های شهرستان خاطرنشان کردکه درسال ۱۳۹۷درکشتارگاه شهرحدود۱۹۱۱رآس دام سبک و ۳۸۸رآس دام سنگین کشتارشده است که درمقایسه باسال گذاشته ۲۰درصد کاهش داشته ایم امآ این کاهش باعرضه گوشت ومرغ تعادلی جبران شده است .
وی درپایان بااشاره به ضرورت استمراربازرسی ونظارت های مشترک ،اصناف،صنعت و معدن وبهداشت ،اضهارامیدواری کردند باسیاست های دولت درایام عیدنوروز ثبات وآرامش بیشتری بربازارحاکم شود.وفروشندگان بارعایت قانون وانصاف وخریداران باالگوی صحیح مصرف ،اجاره ندهند دلالان وسودجویان نبض بازاررابه دست گیرند،