تاریخ انتشار خبر: 31 شهریور 1396 | 17:13:33
کد خبر : 1130

چگونه فساد نیروهای سالم را نشانه می رود؟ چند نکته در وضعیت اسفبار بجای مانده از شورای چهارم

آسیب شناسی عقب افتادگی خوزستان، فساد قالب، نحله های منحرف و فشارهای معکوس ایادی فساد بر علیه مهره های توانا و دلسوز و در نتیجه به گوشه انداختن آنان، از مهمترین اجزای جریان شناسی آسیب در خوزستان است. جریانی که در دوره سوم شورا در چهره پیمانکار وارد شد، پا گرفت و در دوره چهارم […]

آسیب شناسی عقب افتادگی خوزستان، فساد قالب، نحله های منحرف و فشارهای معکوس ایادی فساد بر علیه مهره های توانا و دلسوز و در نتیجه به گوشه انداختن آنان، از مهمترین اجزای جریان شناسی آسیب در خوزستان است.

جریانی که در دوره سوم شورا در چهره پیمانکار وارد شد، پا گرفت و در دوره چهارم شاخ برگ و سازماندهی شد و نشانه های این سازماندهی را در دوره پنجم با همه این احوال که جریانی حزبی موفق به اکثریت کرسی ها شد باز هم عنان اختیار در دست این عده است.

مافیایی که بعضی با نام پدر خوانده؛ خوانده اند خود جزوی کوچک و فرمانبردار قدرتمندتران است. آنچه در این میانه می روید، علف های هرزی هستند که در یک شب جوانه می زنند و می بالند و شب بعد چیده می شوند.

مافیا، (البته اگر بتوانیم نام مافیا را بر آنان اطلاق کنیم) معمولا رویه های یکسانی دارند؛ نوکر می گمارند نه مدیر، تحمل بالاسری ندارند، آزاری بی اندازه در وجودشان موج می زند که بر جان و مال دیگران استیلا داشته باشند و بی رحمانه علیه هر کسی مبارزه می کنند تا بزانو در بیاید و دست آنان را ببوسد.

در دوره چهارم یکی از اعضای شورا این نقش را بسیار واضح بازی کرد که یکی از مطبوعاتی های دقیق، نام پدر خوانده را بر او نهاد. اما بازی پدر خوانده با افشا نام او و افشای حرکات و فریبندگی هایش عقیم نماند و رشد کرد و بالید تا آنجا که در انتصابات و درو کردن مدیران خوب و کنترل محفل های اجتماعی قدرتمند ظاهر شد.

تخریب کردن عناصر ریشه دار و توانا در دستور پدر خوانده هایی است که تحمل قوی تر از خود را ندارند. بازی آنچنان به حرکت ملایم جلو می رود که انگار از او خبری نیست، بله نیست اما بسیاری از سایت های خبری که تخریب می کنند و سایت هایی که دفاع می کنند، عوامل غیر مستقیم او هستند. تفکرشان در دست اوست.

در جریان شورای پنجم نقش برجسته پدر خوانده ها مشخص بود، از تایید نشدنش و تلاش برای تایید، تا دخالت غیر مستقیمش در تخریب دشمانش، همه و همه نشانه های بارزی از دست داشتن در روند کار او بود. علی هذا، او اگر بدنامی برایش حاصل شد اما چند نفری را وارد کرد و چند نفری را در کنار نام خودش بد نام کرد.

حرکت خوبی در انتهای شورای چهارم رخ داد، همان حرکتی که مردم آرزو داشتند، اما ناقص و عقیم ماند، چرا؟ باید از نهادهای امنیتی و تامینی شهر پرسید. اینکه چگونه بسنده کردید به چند نفر که در برابر ۴ سال تخلف آشکارای پدر خوانده گان و گردانندگان ناچیز بود. در ضمن باید بگوییم اگر دقت بیشتری کنیم خواهیم دید بازداشت شدگان در روند کار خود دشمن پدر خوانده هم شده بودند.

به این صورت مافیا در دادن تقاص خود دشمنان خود را نیز فدا کرد اما خود باقی ماند و هنوز هیچ بارقه امیدی برای دستگیری و یا محاکمه آنان به چشم نمی خورد.

بحث مفسدین اقتصادی که نامشان هرگز برده نشده، بلکه همان جریانات تبلیغاتی نام کسانی دیگر را می برند، خود عاملی برای نوشتن این مطلب شد.

شهرداری، در طول چند دوره شورا، چند چهره قدرتمند و درونی را به چشم دید. محمد صفری سرپرست سه دوره شهرداری در بحرانی ترین لحظات مورد بحث ما است. اینکه چگونه در یک دوره ۴ ساله و اندی، چهره های مخالف ناگهان مغضوب شده، و به عنوان گناهکار شناخته شده اند. آنهم با چسباندن این عده به همان مافیایی که هنوز زنده است و تلاش می کند بلکه چهره عوض کرده است.

***

یکی دو مطلب نوشته شده که عملا به این مسئله اشاره کرده است اما فقط یکی دو مطلب. چگونه ممکن است عده ای مخالف و کنار گذاشته شده، ناگهان پس از ۴ سال مجددا متهم شوند به همکاری با جریان فاسد دوره چهارم، اما مهره های اصلی پدر خوانده بمانند، بایستند، فرمان بدهند، و کار کنند بدون آنکه شورای پنجم نظر منفی بر آنان داشته باشد.

می گویند شاید نمی دانستند و شورای پنجم متوجه آنان نبود. اما من می خواهم بگوید بازی روز آخر سرپرستی کاملا بازی خاصی بود که به دفاع از شورای چهارم اتفاق افتاد.

یعنی رفع و دفع شر(محمد صفری و …) و ابقا محبان شورای چهارم(همان هایی که قرار بود معارفه شوند و نشدند). نام کسانی که برای تغییر رفتند عامل و باعث تسلیم رای بعضی در شورا شد.

یک بازی کاملا از رو و ساده که البته از شروع دوره و حتی در تایید اعضای شورا شروع شده بود، سایت های موازی آرام آرام تخریب کردند، پیمانکاران هم هزینه ها کردند. تا مگر مدیران شر(دشمانان پدر خوانده) دفع شوند و مدیران خیر(محبان پدر خوانده و شورای چهارم) ابقا شوند.

این بازی در شورای پنجم اتفاق افتاده است، با تایید این شورا اتفاق افتاده است و سرپرست شهرداری مستقیما از جریان شورای پنجم در تغییرات شهرداری مطابعت کرده است.

کار بر وفق مراد پدر خوانده رفت، و شورا منتی بر تلاش کنندگان انتخاباتی هم گذاشت که ما شما را تا حد انتخاب بردیم اما تاییدی نابهنگام کتانباف مانع شد.

به این صورت جمع جمنا، فاقد توانایی لازم برای کسانی شد که صادقانه برای آنان تلاش کردند. از آنسوی مهره های شورای چهارم همگی ماندند بدون هیچگونه کم و کاستی، از این سوی دشمنان شورای چهارم زده شدند با شانتاژهای فراوان سایت های پدرخوانده.

باید به شورا پنجم دستخوش داد. در برنامه ای که تنظیم کردند و اجرا کردند، از هماهنگی کامل ۱۳ نفر برای رای دادن، آنچه از روح شورا به دور است، روح تضارب شورا بهم خورد و جریانی کاملا انحصار طلبانه جایگزین شد.

اگر پدر خوانده در طول شورای چهارم سراسر مبارزه کرد تا مخالفین را آرام نگه دارد و عاقبت نتوانست، شورای پنجم بدون مخالفت حتی یک نفر به راحتی به آنچه شورای چهارم می خواستند رسید.

محمد صفری سرپرست سه دوره شهرداری که موفق ترین سرپرست هم بود، می توانست به عنوان یک شهردار نمونه و بومی فعالیت کند کنار زده شد، حتی نامش به عنوان کاندیدا نیامد. چنانکه در دوره چهارم هم کنار زده شد، اگر نگهش داشته بودند صرفا برای اینکه تخصص داشت زیرا شهردار منتخب شورای چهارم سررشته ای از شهرداری و کارهای عمرانی نداشت.

ایادی و عمال شورای چهارم که ماندند چه آنها که زده شدند و بازگشتند و چه آنها که رشدی قارچ گونه داشتند همگی در این روند با تسلیم شدن به امیال پدر خوانده سرسلامت بدر بردند.

این پرونده ای است که باید بارها و بارها خوانده شود تا کاملا روشن شود. اینکه آیا دشمن پدرخوانده شورای چهارم دوست ماست، یا نه دشمن  پدر خوانده شورای چهارم دشمن ماست؟ و بالعکس دوست و لابی شورای چهارم دوست ماست یا دشمن ما؟ این سوالی است که شورای پنجم را به چالش می کشاند. این جوابی است که باید شورا پنجم به آن مفصل جواب دهد؟ چرا باید کسی یا کسانی که توسط شورای چهارم کنار نهاده شدند، در شورای پنجم هم کنار گذاشت؟ و چرا کسی که در تخلفات گسترده شورای چهارم همراه پدر خوانده بود اکنون نیز به کار گمارده شوند؟

شورا پنجم باید بدانید فساد گسترده شهرداری در دوره چهارم را باید از شاخ و برگ ها زد نه افزود! نمی توان آنچه امروزه شاهد آنیم را به گردن سرپرست به تنهائی بیندازیم. نقش شورا در این جریان کاملا واضح است و مردم به مراتب از شما هشیارترند.

بی گمان شما نیز مغضوب مردم خواهید شد.

آنچه که فساد را در طول سه دهه پس از جنگ در خوزستان نهادینه کرده است این فشارهای موازی است. پدر خواندگان خوزستان کم نیستند، نسل سالم و متخصص را به تبلیغات سوء خاص از گردونه بدر نکنیم. محمد صفری و  بسیاری دیگر بدون شک از بهترین مدیران شهرداری بودند که هر کدام لایق شهردار شدن هستند اما چشمان بینایی نیست تا بدون غرض ببیند..

و در پایان وقتی به اهرم های قدرت روحتان را بفروشید مردم روی از شما بر  می گیرند. این نصیحتی است به شورای پنجم تا دیر نشده نفرت مردم را به جان نخرید.

 

سید حمید حسینی – دبیر بنیاد زاگرس نشینان