تاریخ انتشار خبر: 31 خرداد 1401 | 21:41:43
کد خبر : 13281
عیدی محمد اصلانی:

چرا شهردار وقت توجه و احترامی به مصوبه شورای شهر نکرده، وچرا به جای هفت شمع، پنج شمع بکار برده شده است؟ بااین تفاسیر نمی دانیم این میدان را میدان پنج شمع بنامیم يا میدان گنجی ؟!

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛در روزها و ماههای گذشته فلکه بهشت آباد شهرستان هفتکل درگیر حواشی گوناگون شده است،این حواشی متاسفانه سبب بعضی کدورت ها میان اقوام هفتکلی گردید که نزدیک به یک قرن مسالمت آمیز در کنار هم زیسته اند. متاسفانه طی سالهای اخیر انتخابات شورای شهر و موج سواری برخی افراد و قدرت […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛در روزها و ماههای گذشته فلکه بهشت آباد شهرستان هفتکل درگیر حواشی گوناگون شده است،این حواشی متاسفانه سبب بعضی کدورت ها میان اقوام هفتکلی گردید که نزدیک به یک قرن مسالمت آمیز در کنار هم زیسته اند.

متاسفانه طی سالهای اخیر انتخابات شورای شهر و موج سواری برخی افراد و قدرت طلبی انها باعث تفرقه و تحریک شده است. .وگرنه مردم هفتکل در تمام شادی ها و غم ها همیشه و همه حال در کناریکدیگرند.

حال خبرنگار ما فرصت را غنمیت شمرده تا در خصوص حواشی فلکه بهشت آباد(شمع)مصاحبه تلفنی صریحی با عیدی محمداصلانی عضوکهنه کار و سابق شورای شهرهفتکل داشته باشد.

ماحصل گفتگوی اصلانی عضو شورای ادوار هفتکل ، استان و شورای عالی استانها بشرح ذیل است:

عیدی محمداصلانی عضوسابق شورای شهرهفتکل: متاسفانه این طرح به صورت سرخود توسط شهردار وقت و یکی یا دو نفر از اعضای شورای شهر بوده، که زمینه ی چندگانگی در این میدان را بوجود آورده است، در این خصوص شهردار وقت جهت نامگذاری میدان مزبور، اصلاً پیشنهادی و یا طرحی را به صورت کتبی جهت نامگذاری وتهیه تندیس آن ارائه نکردند و با عدم اطلاع کافی از بافت اجتماعی و هویتی شهر و عدم اشنایی با حساسیت های موجود و نمادها ، اتفاقاتی رخ داد که امروزه ایجاد اختلاف، نارضایتی و همچنين سر و صداهایی درپیش داشته است.

اصلانی افزود:از طرفی دیگر با نشاندن ۵ عدد شمع در میدان مزبور كه نمی‌دانم به چه مناسبتی انجام پذیرفته و چرا؟! بر روی بعضی از ضلعهاي میدان یک یا دو شمع کاشته شده است.

مناسبت آن را نمی دانم، باید از شهردار وقت و دست اندرکاران ونظریه پردازان آن پرسید،

وی ادامه داد:جهت تنویر افکارعمومی به استحضار میرساند که دریکی از جلسات شورای شهر دوره پنجم در اواخر سال ۱۳۹۹ شهردار وقت با ارسال نامه‌ای به شماره ۵۹۴۹ مورخه ۱۸/ ۱۱ /۹۹ با طرح و اجرای هفت عدد شمع در میدان مزبور با ارتفاع میانی ۱/۲۰ متر و هر کدام از شمع های طرفین با ارتفاع ۱۰ سانتیمتر کمتر در رنگهای مختلف جهت نصب در میدان برابر مقررات از طریق شرکت‌های سازنده فایبر کلاس با رعایت مقررات مالی شهرداری از محل منابع داخلی به صحن شورا ارسال نمودند.

عضو سابق شورای شهرهفتکل گفت: این طرح در مورخه ۱۱ /۱۲ /۹۹ در صحن شورا مطرح که در این جلسه تعداد اعضای شورا چهار نفر حاضر بودند طرح گردید، خوشبختانه این طرح پیشنهادی با دو رای موافق و دو رای مخالف مصوب نگردید. وطرح از دستور کار خارج شد، با توجه به مصوب نشدن این طرح توسط شورای شهر، شهردار وقت به صورت خود رای و بدون توجه به تصمیم گیری اعضای شورا اقدام به نصب پنچ شمع از هفت شمع را نمودند.

عیدی محمداصلانی در پایان گفت:حالا جای تعجب و سؤال است، که چرا شهردار وقت توجه و احترامی به مصوبه شورای شهر نکرده، وچرا به جای هفت شمع، پنج شمع بکار برده شده است؟ بااین تفاسیر نمی دانیم این میدان را میدان پنج شمع بنامیم يا میدان گنجی ؟؟!!