تاریخ انتشار خبر: 7 آذر 1397 | 14:42:18
کد خبر : 3961

پیام تسلیت مهران یاوری بمناسبت درگذشت بزرگمردایل حاج ناصرخان بهمئی

به گزارش زاگرس نشینان مهران یاوری فرزندبزرگ مرحوم آمنوچهرخان یاوری درپیامی درگذشت بزرگمرد ایل سترگ بهمئی حاج ناصرخان بهمئی رابه خانواده ایشان تسلیت گفت. پیام تسلیت ایشان بشرح ذیل می باشد: چه توفان درین باغ بگشود دست که سرو بلند تناور شکست؟ چه شوری در آن جان والا فتاد که آن مرد چون کوه از […]

به گزارش زاگرس نشینان مهران یاوری فرزندبزرگ مرحوم آمنوچهرخان یاوری درپیامی درگذشت بزرگمرد ایل سترگ بهمئی حاج ناصرخان بهمئی رابه خانواده ایشان تسلیت گفت.

پیام تسلیت ایشان بشرح ذیل می باشد:

چه توفان درین باغ بگشود دست
که سرو بلند تناور شکست؟
چه شوری در آن جان والا فتاد
که آن مرد چون کوه از پا فتاد
چه نیرنگ در کار سهراب رفت
که با مرگ پیچید و در خواب رفت
درگذشت ناصرخان خلیلی را تسلیت عرض می کنم.
ناصر خان خلیلي يكى ازخوانین بهمئی و از بزرگان و مردان ارزشمندی بهمئى است که در طول حیات پر افتخار خود، با پرورش فرزندانی ارزشمند و ارتباط با ایلات و طوایف بزرگی خود را بر همه اثبات کرده بود.
درگذشت این بزرگمرد، یادگار ارج و بزرگی و رشادت ایل بهمئی که حلقه اتصال ارتباط تنگاتنگ ایلات بختیای و هفت لنگ و چهارلنگ بود، مصیبتی بزرگى براى ايل بهمئى است٠
با افتخار از او نام می برم
زیرا در راه اتحاد و همراهی در حل و گشایش اختلافات پیش قدم بوده و همیشه همراه و پایمرد و همپیمان بوده است.
مصیبت جانگداز درگذشت او را به ایل بهمئی و بختیاری و خانواده محترم آن بزرگمرد، فرزندانش (جلايل خليلى وبرادرانش )
تسلیت عرض می کنم واميدوارم مارادرغم خودشريك وسهيم بدانيد
مهران یاوری فرزند منوچهرخان یاوری بنمايندگى ازطرف ايل بزرگ بهداروند(بختياروند)