تاریخ انتشار خبر: 7 مرداد 1401 | 23:29:30
کد خبر : 13457

پرداخت مابه التفاوت مطالبات کلزاکاران به کجا انجامید؟

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛امید جهان نژادیان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان اظهارکرد: مطالبات کلزا کاران به ماخذ هر کیلو ۱۵ هزار تومان در سطح کشور ، با واریز وجه طی روزهای گذشته تماما پرداخت گردیده است. وی افزود:مابه التفاوت ۸۵۰۰ تومانی بهای کلزا مطابق مصوبه شورای قیمت گذاری از محل فروش محصول نهایی […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛امید جهان نژادیان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان اظهارکرد: مطالبات کلزا کاران به ماخذ هر کیلو ۱۵ هزار تومان در سطح کشور ، با واریز وجه طی روزهای گذشته تماما پرداخت گردیده است.

وی افزود:مابه التفاوت ۸۵۰۰ تومانی بهای کلزا مطابق مصوبه شورای قیمت گذاری از محل فروش محصول نهایی کلزا ( شامل کنجاله و روغن خام حاصل از فرآیند روغن کشی) می بایست پرداخت گردد که به محض فروش استحصالات و تامین منابع مالی لازم انجام خواهد شد.

جهان نژادیان گفت:لازم به ذکر است علیرغم پی گیری های متعدد این اداره کل فروش استحصالات تا کنون محقق نشده است. لذا موضوع مکرر وروزانه دردستور کار قرار دارد وپیگیریهای لازم انجام میشود تا کشاورزان به مطالبات خود برسند.