تاریخ انتشار خبر: 20 اردیبهشت 1398 | 12:40:49
کد خبر : 5104
یادداشتی از حمزه جهانگیری:

“پایان یک سده “خام فروشی ” و آغاز جهش به سوی توسعه صنعتی مسجدسلیمان “

زاگرس نشینان- بالغ بر صد و ده سال پیش اولین چاه نفت خاورمیانه در مسجدسلیمان فوران می کند .اما فورانی نه در راستای بهره گیری ملی و توسعه صنعتی کشور که در راه غارت آن توسط قدرت های خارجی و در اینجا دولت استعمار گر بریتانیای کبیر . نفت و منابع فسیلی نقش مهمی در […]

زاگرس نشینان- بالغ بر صد و ده سال پیش اولین چاه نفت خاورمیانه در مسجدسلیمان فوران می کند .اما فورانی نه در راستای بهره گیری ملی و توسعه صنعتی کشور که در راه غارت آن توسط قدرت های خارجی و در اینجا دولت استعمار گر بریتانیای کبیر .

نفت و منابع فسیلی نقش مهمی در شکل دهی به ساختار اقتصادی و سیمای قدرت سیاسی در ایران داشته است .اقتصاد تک محصولی ایران با ضعف صنایع تولیدی به همراه واردات بی رویه در کنار یک ساخت سیاسی رانت پرور محصول نقش کلیدی نفت و منابع فسیلی و خام فروشی آنها در حیات اجتماعی ایرانیان است. این تاثیر حتی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی باعث شده که کشور دچار یک توسعه نامتوازن و برون زای متکی بر در آمدهای نفتی خام باشد .توسعه ای که در آن در یک سو تمرکز امکانات و فرصت ها در چند کلان شهر را بر اساس همین منبع ثروت ملی رقم زده و در مقابل اکثر مناطق پیرامون ی کشور را در عدم رشد یافتگی نگه داشته است .توسعه ای که در آن اقلیت ی متصل به قدرت از رانت در آمدهای نفتی بهره مندند و اکثریت جامعه در تامین معاش خود حتی دچار مشکل هستند .

نفت محوری در سیاست بین المللی نیز سبب شده که عمده تعامل ما با جهان خارج بر پایه خام فروشی و در مقابل واردات کالاهای مصرفی باشد .عاملی که قدرت مانور ما بر فاکتورهایی چون استقلال طلبی و مقابله با نظام سلطه را به چالش کشیده است .

در همین مسجدسلیمان هم اقتصاد مبتنی بر فروش نفت و منابع فسیلی خام و توسعه نامتوازن آثار خود را بر جای نهاده است .شهری در کنار ثروت های عظیم تنها محلی است برای استخراج و فروش منابع فسیلی ش به شکل خام .از جمله صادر کردن منابع عظیم گازش به بندر ماهشهر. نفت و منابع فسیلی نتوانسته منبعی برای ایجاد توسعه صنعتی و پایان بخشیدن به خام فروشی در این شهر شود .همگان نیز می دانند که البته از همان پترو دلارها هم چیزی نصیب مسجدسلیمان نمی شود .
اما از زمستان سال ۱۳۹۳ به همت شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان و شخص دکتر داودی حرکتی آغاز شد که به نظر می رسد می تواند نقطه پایان خام فروشی در این شهر و آغاز توسعه صنعتی مسجدسلیمان با ایجاد صنایع جانبی نفت باشد .امری که حتی می تواند ساختار توسعه نامتوازن کشور را بر هم زند .

در زمستان‌ سال ۹۳ جمعی از غیور مردان بختیاری با یاری دیگر هموطنان با کمک گرفتن از تجارب کشورهای دیگر و البته با مشارکت شرکت ووهان چین ومحوریت مدیراجرائی .سیاسی وکار شناس ارشد نفتی آقای دکتر داوودی در پیشبرد و ساخت پروژه تصمیم گرفتند که مسجدسلیمان را از صد سال خام فروشی نجات دهند و با شکل دادن به فاز اول پتروشیمی مسجدسلیمان (آمونیاک و اوره) استارت صنعتی کردن این شهر از یاد رفته را بزنند .برآوردها این بود که در این فاز با مصرف چیزی معادل ۸۶۱میلیون متر مکعب گاز در سال چیزی معادل ۶۶۰هزار تن آمونیاک و ۱۰۷۳ هزار تن اوره در منطقه ای به وسعت ۵۰هکتار در منطقه هفت شهیدان مسجدسلیمان تولید شود .

نزدیک به بیش از چهارسال از آن روزها پس از میلیونها نفر /ساعت کار در زمستان و البته تابستان های داغ خوزستان در شرایط دشوار تحریم بالغ بر ۹۰ درصد پروژه به اتمام رسیده و فاز اول پتروشیمی مسجدسلیمان به سمت افتتاح در نیمه اول سال ۹۸گام بر می دارد و به نظر می رسد که در سال ۹۹ طبق پیش بینی ها به تولید پایدار برسد .

احداث پتروشیمی مسجدسلیمان قطعا گام ی مهم در رهایی یک سده ی مسجدسلیمان از خام فروشی و بهره گیری از ثروت های طبیعی و فسیلی آن برای رقم زدن توسعه صنعتی اش است .گازی که تا دیروز خام از مسجدسلیمان خارج می شد اکنون می رود که زیر بنای توسعه صنعتی آن شود.

بدون شک در کنار تلاش فراموش ناشدنی تمامی پرسنل پروژه و حمایت های استانی و دولتی نقش بی بدیل دکتر یوسف داودی در آغاز و استمرار این پروژه که استارت صنعتی کردن مسجدسلیمان و خروج آن از بن بست است نباید از یادها رود .

اما متاسفانه در این برهه از زمان و در برابر این پروژه عظیم تاریخ ساز نیز عده ای نگاه فرا جناحی و توجه به منافع کلان شهر را فراموش کرده و به جای حمایت از انجام این پروژه تقریبا بی بدیل در شرایط کنونی و تلاش برای حمایت از دکتر داودی و صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان برای انجام فاز دوم پروژه راه تخریب و سنگ اندازی را در پیش گرفته اند .گویی آنان به این نتیجه رسیده اند که شکست های سیاسی خود را در زمین حمله به پروژه ملی پتروشیمی مسجدسلیمان جبران کنند .

باید به این دوستان نصحیت وار گفت که زمینه جبران‌شکست های سیاسی و کسب پیروزی را نه در تخریب دستاوردی به این عظمت بلکه در بدست آوردن دل مردم بیابند .
قطعا اکنون نام دکتر داودی و صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در قلب هزاران هوادار توسعه مسجدسلیمان هک شده است و قلوب زیادی به عشق ایشان می تپد .بنابراین جبران شکست های سیاسی با حمله به ایشان و کار عظیمی که انجام داده اند تنها آب در هاون کوبیدن است و چه بسا شکست های عظیم دیگر را برای دوستان به همراه آورد.

در این هنگامه تاریخی که مسجدسلیمان می رود یوغی صد ساله را از گردن بیندازد و به سمت دروازه های توسعه گام بردارد شرط موفقیت هر جریان سیاسی در همراهی با این حرکت بزرگ است نه قرار گرفتن تنگ نظرانه در برابر آن . کاری که دکتر داودی و صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان انجام داده بر پایه سیاست های کلان “اقتصاد مقاومتی ” شاه کلید برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت کنونی و حرکت به مدار یک اقتصاد ملی و مولد و متوازن است .امری که قطعا با تحقق ش در کشور مناسبات بین المللی مبتنی بر سلطه را نیز می تواند در برابر ایران تغییر دهد .بنابراین دوستان اگر فکر می کنند که با حمله به این غول عظیمی که از شیشه خارج شده است طرفی خواهند بست بدانند تنها رنج خود را فزون می کنند . باید به عزیزان گفت برای بزرگ شدن باید کنار بزرگان بود نه علیه آنها .
حمزه جهانگیری اردیبهشت ۹۸