تاریخ انتشار خبر: 8 فروردین 1401 | 12:25:41
کد خبر : 12639
یادداشتی از محمدرضاچمن نژادیان:

پاشنه های آشیل امیدیه؛(پاشنه آشیل، دلالت بر ضعفی علی‌رغم سلامت و قدرت عمومی دارد که می‌تواند منجر به زوال پیکر و اجتماعی شود.)

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛محمد رضا چمن نژادیان فعال مدنی و فرهنگی در یادداشتی باعنوان:پاشنه های آشیل امیدیه؛(پاشنه آشیل، دلالت بر ضعفی علی‌رغم سلامت و قدرت عمومی دارد که می‌تواند منجر به زوال پیکر و اجتماعی شود.) بخش اول: آسیب شناسی بهداشتی، درمانی و یکی از علل اصلی مهاجرت از امیدیه عوامل مدیریتی، نظارتی، امنیت اجتماعی […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛محمد رضا چمن نژادیان فعال مدنی و فرهنگی در یادداشتی باعنوان:پاشنه های آشیل امیدیه؛(پاشنه آشیل، دلالت بر ضعفی علی‌رغم سلامت و قدرت عمومی دارد که می‌تواند منجر به زوال پیکر و اجتماعی شود.)

بخش اول: آسیب شناسی بهداشتی، درمانی و یکی از علل اصلی مهاجرت از امیدیه

عوامل مدیریتی، نظارتی، امنیت اجتماعی و مذهبی… شهرستان به عنوان یک آسیب شناس مطالبگر می رساند: ضمن تشکر و قدردانی دانی فراوان از کلیه ی کادر، عوامل و پرسنل سختکوش و جان برکف مراکز درمانی و بهداشتی دولتی و شرکتی در شهرها و روستاهای شهرستان امیدیه که آگاهانه بعمل آورده می شود.

اما با نهایت احترام بدون تضعیف مدیران مدبر، نیروهای مومن و متخصص فعال و بدون رودربایستی و کارشناسانه هم معروض می داریم از سالیان طولانی معضل لاینحل عدم بهداشت و درمان کیفی فراگیر پاشنه ی آشیل امیدیه شده است. ، همشهریان، کنشگران و متولیان اجرایی، تقنینی و شرکتی یکی از معضلات مزمن شده که پاشنه ی آشیل و علت مهاجرت گسترده ی شهروندان این شهرستان از روستایی ، شهری و شرکتی شده است. فقر شدید امکانات زیر ساختی ، تخصصی و مدیریتی بهداشتی و درمانی در ارکان مختلف می باشد. که حتی به مرور زمان موجبات تحلیل رفتن و تقلیل کمیت و کیفیت بهداشت و درمان کارآمد موجود نزد مراکز شرکتی در نفت و گاز را هم فراهم نموده است. و هم اکنون بصورت مبتذل چنان معضل شده است. که برای ابتدایی ترین نیازهای بهداشتی و درمانی با وجود شهرستان شدن، افزایش جمعیت و پیچیدگی نیازها مشاهده به عینه می شود،شهرها، بخشها و روستاها محروم از حداقل خدمات اثربخش در دنیای مدرنیزاسیون و حتی درمان از راه می باشند. و لاجرم شهروندان مجبورند به مراکز استان و استانها و حتی شهرستان های اطراف مهاجرت کنند. نمونه دیشب دست نوه ی دو ساله ی معصوم مرا درب گرفت، پدر و مادر بخاطر عدم فعال بودن و وجود متخصص آماده ی خدمات رسانی، مجبور شدن کودک را به بهبهان ببرند… یا چند روز پیش در جایزان فردی از آشنایان که بیمار قندی و دیابتی بود، را سرمی زدند که فشار خونش به حد بیست رسید و داشت به کما می رفت و… انسولینی هم در درمانگاه نبود تا از منازل شخصی قرض گرفتند… نمونه های بسیار نزد همشهریان هست. و قس علی هذا …

بنابراین مراتب هشدار دهنده، آسیب شناسانه و مطالبگرانه به سمع و نظر کلیه ی مسئولین ملی، استانی و محلی در تمامی دستگاهای اجرایی، تقنینی و نظارتی جهت اقدامات عالمانه، عاقلانه و عادلانه بصورت عاجل رسانده می شود.