تاریخ انتشار خبر: 30 خرداد 1399 | 22:25:52
کد خبر : 9007
یادداشتی از حسین علیخانی:

وکیل باشی !

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی اجتماعی در یادداشتی باعنوان: شبهاي جمعه دو چیز را فراموش نکنید! دوم ؛ وکیل باشی معراج اندیشه و اصلاح تفکر و ساختارهاي نامتوازن موجود یکی از بهترین راهکارهاي تحقق عملکرد بهتر است لذا بعرض مخاطبان محترم میرساند: درشرایط کنونی و براي ارتقايِ فرهنگ مطالبه گريِ قانونی؛ مایلیم […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی اجتماعی در یادداشتی باعنوان: شبهاي جمعه دو چیز را فراموش نکنید! دوم ؛ وکیل باشی

معراج اندیشه و اصلاح تفکر و ساختارهاي نامتوازن موجود

یکی از بهترین راهکارهاي تحقق عملکرد بهتر است لذا بعرض مخاطبان محترم میرساند:

درشرایط کنونی و براي ارتقايِ فرهنگ مطالبه گريِ قانونی؛ مایلیم با نگارش چکیده رویدادهاي جامعه و دلمشغولیهاي مردم
اینبار از زبان وکیل باشی بشنویم ؛ هم او که سعی میکند فقط به جملات انتزاعی بسنده نکند و راهکار هم بدهد.

گفتم: اقتصاد ایران تا ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود:؟

وکیل باشی گفت:در بحرانهاي فعلی جهان من نمیتونم محاسبه کنم اما بانک جهانی گفته:
در بخش تراز حساب تجاري: ۶/۰ -%در سال ۲۰۱۹ * ۵/۰ -%در سال ۲۰۲۰ * ۳/۰ -%در سال ۲۰۲۱

در بخش تراز مالی دولت : ۶/۵ -در سال ۲۰۱۹ * ۹/۵ -در سال ۲۰۲۰ * ۶ -در سال ۲۰۲۱
در بخش نرخ تورم : ۳/۳۸ -%در سال ۲۰۱۹ * ۲۹ -%در سال ۲۰۲۰ * ۷/۲۲ – %درسال ۲۰۲۱

رشد حقیقی اقتصاد : ۷/۸ – %درسال ۲۰۱۹ * ۰۱ %در سال ۲۰۲۰* ۱ +در سال ۲۰۲۱
تا اینجاي کار با ادله ي بانک جهانی؛ بجز تراز مالی دولت که سیر منفی دارد در بقیه موارد شیب آرام صعودي و مثبت را نشان میدهد اما چرا باز هم در بسیاري بخشها و حوزه هاي مختلف؛ بویژه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادي با بحرانهاي زیادي مواجه هستیم که شاید عدم
تمکین و نظارت موثر قانون، فساد در دستگاههاي تاثیرگذار زیاده که باید با اصلاح ساختار و مدیریت بحران، مشکلات را به حداقل برسانیم
گفتم: مهمترین شاخصه اصلی توسعه چیست؟
وکیل باشی گفت: مشارکت مردم وشایستگان؛اعتماد به جوانان و مدیرانِ توانمند انقلابی واحزاب سیاسی کارا و حذف مسولین ناکارآمد.
گفتم: سند چشم انداز با شرایط بحران مدیریت چه میشود؟
وکیل باشی گفت: این سند هم اگر مفسدین اقتصادي و سیاسی بنام خود نزنند و نظارت قانون باشد چند درصدي از آن اجرا خواهد شد
گفتم:از بودجه ۹۹ و یارانه پنهان چه میدانی؟
وکیل باشی گفت: بودجه کدره شفاف نیست. مثلا یارانه پنهان درون بودجه فکر کنم حدود ۴۵۰ هزارمیلیارد تومنه در صورتی که مردم
نمیدونن یارانه پنهان کجاها خرج میشه یا معافیتهاي مالیاتی مال چه کسانیه؛ اصلن چرا مردم نبایداز ین یارانه هاي پنهان که منشا فساده بدونن؟
یا خاصیت این کمیسیونها چیه؟ چرا مثلا جلسات کمیسونهایی مثل تلفیق بودجه را علنی نمیکنند تا مردم با کارشون آشنا بشن؟ شفاف بشن !!!
گفتم: چه برنامه اي براي پساکرونا دارید؟
وکیل باشی گفت: مگه برنامه اي براي مدیریت بحران کنونی کرونا در موج دوم دارید که بفکر پساي اون هستید
گفتم : با خاطیان ِ مخل سلامتی و آرامش مردم چه میکنید؟
وکیل باشی گفت: پاسخگویی مسولین وآموزش رسانه اي مردم باحقایق موجود.و اگر نشد که نمیشود با اجراي قانون جدید و نظارت .
گفتم : براي بهبود شرایط بحرانی جامعه ؛ مدیریت متمرکز و نقطه اي بهتر است یا سیستمی و هماهنگ؟
وکیل باشی گفت: سالهاست که بعلت فساد سیستمی؛ عملکرد اکثر دستگاهها شفاف نیست اما براي تحول باید به سیستم قانونی مبدل بشه
گفتم: چرا اینهمه بد اخلاقیهاي سیاسی و اقتصادي؛ دزدي ؛ اختلاس و جرم اقتصادي و جعبه سیاه پتروشیمی ادامه دارد؟
وکیل باشی گفت: اگه میل اموال بیت المال توسط طبري؛ منصوري و اسد بیگی و صدها مورد مشابه را میگی؟هر چه بگندد نمکش میزنند!
گفتم : از پتروشیمی گیت و اختلاس ۶ ملیارد و ۶۵۶ ملیون یورویی در پتروشیمی و متهم ردیف ششم همین دادگاه چه خبر؟
وکیل باشی گفت: اولا به دلار میشه حدود ۵/۷ میلیارد دلار در صورتیکه فروش نفت ایران در سال قبل ۸ ملیارد دلار حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومن بود که عامل اصلی این مصیبت دزدپروران هستند , مفسدین دستگاه نظارتی و امنیتی که فرار کردن ؛سبحانی مونده و اینهمه فساد در وزارت نفت و اکثریت مردم بیچاره اي که معیشتشان نزدیک به صفره

ثانیا میگن پدرخوانده پتروشیمی ایران علی نقیه …

خدا ذلیل کنه این پدرخوانده ها و شاه مهره هارو که هر چی میکشیم از شاه هاست.!!!

گفتم : خیلی از کارکنان رسمی ایران خودرو و سایپا را نمایندگان تو چند سال گذشته معرفی کردند و الان رسمی دو خودروسازند!!
وکیل باشی گفت: حالا فهمیدي چرا هزاران نفر در تصادفات مملکت عاشق پرواز به ملکوتند؟حالا برو تو صف ثبت نام …
گفتم : در مورد اقتصاد خر شنیدي؟
وکیل باشی گفت: آره چه جورم !، حالا که اکثریت تشکلها و احزاب در کما تشریف دارند باید به سیاق ایجاد حزب خران در نشریه توفیق ، حزب جدید و با ارزش افزوده اي بسازید …

بعد بر سر در اون بنویسید: به سر طویله ي حزبِ خران نوشته به زر …

که نیست حزبی از این حزب در جهان بهتر …

بعدش اساسنامه میخواد با این مضامین : مبارزه با تداوم ایجاد روحیه خرپروري و سیخونک هاي ظالمانه و عالمانه؛ پاره کردن پوزبندهاي برخی مسولین خرکی و افشاي فسادشان؛ انهدام اصولِ بازیهاي سیاسی خرکی و بستن محیط هایشان؛ براي جلوگیري از تداوم جفتک زدنهاي برخی مسولینِ نامحترم و مفسد؛ مثل اون فراریهایی که فرصت نکردن برن … اونور ماجراي جدي هم باید بدونی: تو ایران سالهاست که تولید خر زیاد شده !! اما جالبه بدونید در ایتالیا در سال ۲۰۱۰ دوازده هزار خر را خوردن و درسال ۲۰۱۹ سه برابرشو خوردن تا اینکه؛کرونا اومد ؛ البته ساندویچ خر در چین و استرالیا و ایتالیا بهترین خوراك و این اواخر در ایران؛ پنیر خر کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و در اروپا و شرق آسیا ۱۲۰۰ دلار یعنی حدود ۲۰ ملیون تومان قیمت گذاري شد.

ضمنا، روغن پاي خر در ایران کیلویی یک ملیون تومان شده و همین الان با پرورش و صادرات خر خیلی ها به نان و نوایی میرسند؛ البته خران سیاسی سالهاست که فرهنگ خرتوخري را
ترویج میکنند ؛حالا فهمیدي چرا ارزش افزوده تولید خر بیشتراز نیمه محترما ارزش داره؟
من گفتم: تند نرو شاید تبعیض و شکاف عمیق بین لایه هاي اجتماعی و کم توجهی به واقع گرایی و مدیریت برخی سیاسیونه که به این روز افتادیم ؟
وکیل باشی گفت: دست دزدا رو شده خدا پدرومادر رییس جدید قوه رو بیامرزه…
مثل قوه ري او واکه اگه تداوم پیدا کنه ! بخدا اشک آدم حسابیا درمیاد که مهمترین آسیب هاي استان و ایران تناقض ها؛ تعارض ها؛. بیکاریها.؛ ترجیح منافع فردي به منافع اجتماعی؛. دزدي و فسادها بعلت عدم نظارت یا فساد دستگاههاي نظارته…
البته عدم وجود احزاب و تشکل هاي صنفی و سیاسی قدرتمند در انتخابِ ما و شما و عدم اقتصاد متوازن وکم توجهی به نیازهاي معیشتی اکثریت مردم … عدم سنجش بموقع هدفهاي قابل سنجش…
برده داري نوینِ کارکنان شاغلِ بدون پشتوانه با مدیریت مدیرانِ منفعت طلب در دستگاههاي دولتی و پیمانکاران بی پول دستگاهها…
پاره کردن افسار و عرعر کردنِ مداومِ آقازاده هاي دزد وفرزندان برخی وزرا و مسولین دو تابعیتی اونور آب و همین ور و فروش آراي طلایی میلیاردي توسط برخی وکلا درکمیسیونهاي مجلس و صدها میلیارد دزدي و فساد برخی مسولین قضایی و عدم نظارت مجلسیان بر امور و گماردن برخی فرماندارانِ فشل و ناکارآمد توسط نماینده عالی دولت، که حتا نمیتونند پاي مرغی را ببندند واضافه شدنِ مخاطرات سلامتی مردم در مدیریت کرونا و دهها بحران دیگر که بعلت ناکارآمدي اکثر مدیران؛ هر کدام به ابر بحرانِ جدیدي؛ مبدل شده اند؛ اوف نفسمو گرفت اي خدا نفسشونو بگیره …اما راهکار وکیل باشی :رسوا کردن اختاپوسهاي مفسد درهر لباس و مسولیتی و انتخاب آدماي انقلابی ِمومن با اخلاقِ متخصص و شایسته در پستهاي تاثیرگذار براي جلب اعتماد مردم ،اما براي عبور از تلخیها در شرایطی که موج دوم کرونا در خوزستان و ایران بیداد میکنه،تمرکز کنید بر ماسک زدن که؛ حداقل کاریه که میتونید بکنید این روزا میگن؛ ویروس چموش کرونا هوابرده و با حرف زدن هم منتقل میشه پس همه جا ماسک بزنید بالاخص خانوما..
وکیل باشی خسته تون کرد اما در پایان اینهمه غرولند یه جمله قشنگ از بهترین شریعتی دنیا میگه ؛ دکتر علی شریعتی میگه: براي کسی که میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست و براي کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه است مطمنم که میفهمید و اگر آینده را با این وضعیت نمی بینید.
شک نکنید که خدا میبیند پس ما هم خدا را ببینیم که کفایتمان میکند .

ضمنا شب جمعه پس از مطالعه وکیل باشی اگر فرصت کردید؛ براي آرامش، اشتغال و حداقل رفاه مردم در بودجه پنهان ۹۹ دولت هم دعا کنید.