تاریخ انتشار خبر: 9 فروردین 1399 | 03:23:20
کد خبر : 8603
یادداشتی از منصورکاوسی روان شناس و آسیب شناس اجتماعی

وظایف خاص مدیران بحران

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منصور کاووسی، دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت بحران در یادداشتی باعنوان:وظایف خاص مدیران بحران به دلیل ماهیت پیچیده و گاهی از مواقع غیرقابل پیش بینی بلایا ، حوادث و بحران ها ، مدیریت بحران حتی برای مدیران کارآزموده و با تجربه بسیار سخت و دشوار است .از این رو مدیران بحران […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منصور کاووسی، دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت بحران در یادداشتی باعنوان:وظایف خاص مدیران بحران

به دلیل ماهیت پیچیده و گاهی از مواقع غیرقابل پیش بینی بلایا ، حوادث و بحران ها ، مدیریت بحران حتی برای مدیران کارآزموده و با تجربه بسیار سخت و دشوار است .از این رو مدیران بحران ناگریزند ، ضمن برخورداری از دانش پایه و تخصصی در زمینه بحران ، از مهارت های انسانی و ارتباطات سازمانی برای همکاری و هماهنگی با طیف وسیعی از افراد بهره مند باشند . برخورداری از قدرت تصمیم گیری سریع ، نوآوری و خلاقیت ، توانایی کار در شرایط دشوار ، برنامه ریز، صریح بودن ، شجاعت در گفتار و عمل ، خطرپذیری ، دارای قدرت هماهنگی و کنترل ، مقبول سایر مدیران و سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و…..از دیگر ویژگی هایی است که مدیران بحران می بایست دارا باشند .به این ترتیب سازمان هایی که وظیفه مدیریت بحران و یا پاسخگویی به شرایط اضطراری را بر عهده دارند، به وسیله تصمیمات اتخاذ شده توسط یک یا چند نفری که مدیران بحران نامیده می کردند هدایت و راهبری می شوند .
مدیریت بحران ، به عنوان یک الزام برای تداوم حیات اجتماعی جامعه ، همواره به کار گرفته شده و بخشی از فعالیت حاکمان و مدیران جوامع را تشکیل داده در گستره ای از بحران ها ی انسانی -اجتماعی ، سیاسی و بین المللی تا مدیریت بحران های طبیعی صورت پذیرفته است .
از جمله الزامات مهم برای مدیران بحران، داشتن اختیارات کامل اجرایی در هر سه مرحله قبل ، حین و بعد از وقوع حوادث و نیز برخورداری از پشتیبانی مالی ، قضایی ، امنیتی و…. است .مدیران بحران از هر سه مهارت ادراکی ، انسانی و فنی ( در نوشتار بعدی کامل تشریح می شوند) در حد بالا برخوردار باشند ، مدیران بحران باید به نوعی با دیدگاه های روان شناسی بخصوص روان شناسی اجتماعی ، روان شناسی مدیریت و شناخت فرهنگ های مختلف آشنایی داشته باشند تا هم سریع به اهداف طراحی شده دسترسی پیدا کنند و هم با چالش مواجه نشوند ، مدیران بحران باید قادر باشند در وضعیت های اضطراری قادر باشند ، توامان سبک های رهبری مشارکتی و افتخارآمیز را در صحنه های عملیاتی به کار گیرند.
مدیران بحران دو نوع وظیفه بر عهده دارند، اول؛ وظایف مدیریتی جاریه است و دوم؛ وظایف خاص و مرتبط با مهارت های مدیریتی در بحران می باشد . به طور کلی ، وظایف عام مدیریت که در همه نوع از مدیریت ها متداول است در هنگام بروز بحران با الزامات مدیریت بحران در هم آمیخته و با ترکیبی از وظایف خاص در قالب مجموعه چارچوب های قوانین مدیریت بحران باید اعمال گردد .