تاریخ انتشار خبر: 19 فروردین 1400 | 17:34:56
کد خبر : 9960
سیدحمیدحسینی:

وزیر محترم بهداشت ودرمان،نشست های خبری مدیرانتان ،هیچ دردی از این مردم کرونا زده درمان نمی کند

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ سیدحمید حسینی فعال سیاسی -اجتماعی در یادداشتی باعنوان: وزیر محترم بهداشت ودرمان،نشست های خبری مدیرانتان ،هیچ دردی از این مردم کرونا زده درمان نمی کند. در چندروز اخیر بعداز موج چهارم کرونا متاسفانه به یکباره و برخلاف پیش بینی های جنابعالی که فرموده بودید:دنیا از نحوه کنترل کرونا در این […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ سیدحمید حسینی فعال سیاسی -اجتماعی در یادداشتی باعنوان: وزیر محترم بهداشت ودرمان،نشست های خبری مدیرانتان ،هیچ دردی از این مردم کرونا زده درمان نمی کند.

در چندروز اخیر بعداز موج چهارم کرونا متاسفانه به یکباره و برخلاف پیش بینی های جنابعالی که فرموده بودید:دنیا از نحوه کنترل کرونا در این متحیر شده بود به یکباره کشور عزیزمان قرمز شد و مجددا موج ترس و وحشت از ابتلا به این بیماری منحوس سراسر ملت را فراگرفته است. البته ترس و وحشت در دولتی که شما در هنگام اخذرای اعتماد خود را ذوب در روحانی و دولتش می دانستید امری معمولی و پیش بینی ما اصحاب رسانه درست از آب در آمد‌.
هنوز هم ما اصحاب رسانه از اظهارات شما متحیریم،روزی اروپایی ها از شما تقاضای کمک کردند(در ذهن شمانه در عمل).
روزی می خواستید دنیا را از ساخت واکسن متحیر کنید،تمام وعده هایی که در پزشک خانواده و… داده بودید،به کناری نهاده شد.و در پشت کرونا قائم شدید.
می فرمایید از صندلی وزارت کنار نمی روم و مرد روزهای سخت هستم،
آیا با خود فکر کردید حاصل این روزهای سخت ارمغان تفکر و تیم ضعیف شما در کشور است.

چرا قدری نمی اندیشید گرانی بیداد می کند این دولت به انتهای خود رسیده است و جناح شما نشان داد اینکاره نیستید.

آیاخودشما نفرمودیدکه ۹۵درصدبودجه کشور را مدیریت می کنیدنتیجه آن اداره تورم افسارگسیخته و نتیجه این اداره موج چهارم و زبانم لال پنجم کرونا خواهد بود.

به راستی از طرح تحول سلامت چه خبر؟آیا هنوز هم مردم برای تهیه اقلام پزشکی و دارویی به خارج از بیمارستان نمی روند، شواهد چیز دیگری نشان می دهد.‌

بنظر شما آبرومندانه نیست یا خود بروید یا این مجموعه تحت امر ضعیف تان را ماخذه و تغییر دهید.

باز تکرار می کنم هر عزیزی که از این دنیا می رود عزیزان هزاران نفر و یا بعضا میلیون ها نفر دیگر است چه سرمایه های علمی،ورزشی،اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،نظامی و…رادر این مدت از دست داده ایم.
مصاحبه هاتکراری شبانه روزی شما و نشست های خبری نیروهای تحت امرتان و فتح الفتوحات شما که کاره های مانده از دوران حسن قاصی زاده هاشمی است،هیچ دردی از این مردم کرونا زده درمان نمی کند.
مجددا می گویم به گرداب درمان رفتید و متاسفانه بهداشت را بر درمان برتری نبخشیدید و مانند چوپانی شدید که بر بلندای تپه نشسته است که اگر گرگ نیامد وگله در آرامش بود که حاصل عملکرد خودمی دانید و اگر گرگ آمد و گله برد اعلام می کنید هشدار داده بودم. اما شما بارهای بار گفتم و می گویم حق مردم این نیست که بهداشت و پیشگیری را به امان خدا رها نمودید.دلیل آن واضح است قول دادن MRI و تجهیزات پزشکی وارداتی نظیر آنژیوگرافی این مسایل را به دنبال داشت.

سوالی صریح و شفاف دارم که نمونه ای از ده نمونه دیگراست‌،آنژیو گرافی آمل بعد از یکسال ونیم هنوز در صندوق چوبی خود خاک می خورد و این در حالیست که شهرهایی در استان خوزستان با همین تناسب جمعیت از امکانات اولیه بهداشتی و درمانی بی بهره اند.

در پایان تکرار می کنم نشستن دائم براین صندلی برای این مردم سودی ندارد،چهل سال راهنمای چپ زدید لطفا راهنمای راست نزنید،مردم فخیم تر از آنند که شما فکر می کنید.