تاریخ انتشار خبر: 15 شهریور 1397 | 19:34:38
کد خبر : 3384

همایش صیانت و گفتمان سازی

به گزارش زاگرس نشینان، حسین بدری حاجیور مجری و همایش اسیب دیدگان اجتماعی در این مراسم با اشاره به، هدف از برگزاری همایش صیانت و گفتمان سازی گفت: در آینده ای نزدیک فرهنگ سازی و اجتماعی شدن در راستای مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی امری عمومی خواهد شد و در […]

به گزارش زاگرس نشینان، حسین بدری حاجیور مجری و همایش اسیب دیدگان اجتماعی در این مراسم با اشاره به، هدف از برگزاری همایش صیانت و گفتمان سازی گفت: در آینده ای نزدیک فرهنگ سازی و اجتماعی شدن در راستای مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی امری عمومی خواهد شد و در صورتی که همه ی انسان ها در جامعه خود را در قبال کاهش آسیب های اجتماعی مسئول بدانند و اولویت کار آن ها نیز پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی باشد باعث کاهش خیلی از این نوع حوادث دردناک در سطوح مختلف جامعه میشود.

بدری، دبیر انجمن نام اوران جوان در ادامه افزود:  آسیب های اجتماعی همانند کوه یخی است که بخش بیرونی کوه یخ تشکیل می دهد، پیامد های روانی و مخرب آن را که با تاخیر بسیار بروز می کنند، کارکرد و عملکردهای اجتماعی را مختل می نماید و متاسفانه این پدیده های اسیب های اجتماعی نیز بخش درونی کوه را تشکیل که کمتر قابل مشهود است.

در پایان حسین بدری گفت: این مغفول ماندن نمی تواند حاکی از ظرافت مسائل روحی وروانی کم سوادی وناآگاهی به پیامد های آسیب های اجتماعی و بعضا رفع تکلیف عملکرد دستگاه اجرایی برای حل معضلات ناشی از آن باشد
و باید با مطلوب اندیشی و حمایت های مسئولین در حوزه های آسیب های اجتماعی بتوان قدم های محکم و موثر در راستای کاهش آسیب های اجتماعی برداریم.