تاریخ انتشار خبر: 5 مهر 1402 | 18:25:02
کد خبر : 14912
بدرقه تلخ کشاورزان خوزستان از پریچهر / صدها کشاورز خوزستانی شعار دادند:

نیکبخت، محراب ؛ تشکر تشکر – سجادی، موحد ؛ تسلیت تسلیت / کشاورزان تصاویر پریچهر را به آتش کشیدند

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛در پی برکناری پریچهر از ریاست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، کشاورزان استان با تجمع مقابل درب سازمان جهاد کشاورزی، اعتراض و نارضایتی خود از عملکرد پریچهر را اعلام کردند. کشاورزان با در دست داشتن عکس ها و پلاکاردهایی که مطالبی از جمله «دیو چو بیرون رود فرشته درآید، «مدیر آمارساز ضد […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛در پی برکناری پریچهر از ریاست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، کشاورزان استان با تجمع مقابل درب سازمان جهاد کشاورزی، اعتراض و نارضایتی خود از عملکرد پریچهر را اعلام کردند.

کشاورزان با در دست داشتن عکس ها و پلاکاردهایی که مطالبی از جمله «دیو چو بیرون رود فرشته درآید، «مدیر آمارساز ضد ولایت فقیه است» و «نیکبخت، محراب ؛ تشکر تشکر – سجادی، موحد ؛ تسلیت تسلیت» بر آن نوشته شده بود نارضایتی خود به عملکرد پریچهر در طول مدت ریاستش در سازمان جهاد کشاورزی استان را نشان دادند و حتی تصاویر پریچهر را به آتش کشیدند که در ذیل گزارش تصویری آن را می بینید: