اظهار کرد: ما ایرانیها در همه ادوار تاریخ در جستجوی امنیت و صلح بوده ایم و اکنون اقتدار نیروی انتظامی ضامن امنیت کشور است. و جنگ نیروی انتظامی با متعرضان به امنیت کشور تا انهدام کامل متعرضان پایانی ندارد.

سید زین العابدین موسوی گفت: نیروی انتظامی و سران عشایر آبادان ضامن امنیت مرزها و اقتدار یکپارچه در مقابل زیاده خواهان و طمع ورزان هستند و دو بال مهم ایجاد امنیت در منطقه دلاورمردان ناجا و شیوخ غیرتمند عرب هستند.

وی افزود: البته سابقه مرزداری و مرزبانی شیوخ و سران عشایر در زمانی که صدام با پشتوانه استکبار جهانی قصد دست اندازی به تمامیت ارضی ایران را داشتند بیشتر و مهمتر است.

او با تاکید بر این امر که شیوخ ضامن امنیت داخلی منطقه هستند اظهار کرد: مردم عرب منطقه ارتباط معنی دار و تنگاتنگی با سران عشایر که دل در گرو تمامیت ارضی ایران اسلامی دارند داشته و به عشق ایران و نظام اسلامی اجازه تعرض به احدی از خودفروختگان را در ایجاد ناامنی نمی دهند و نظام اسلامی همواره قدردان احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری شیوخ  متعهد به نظام اسلامی و ایران عزیز است.

موسوی با گرامی داشتن یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی متذکر شد: آمار شهدای نیروی انتظامی در بعد از جنگ کمتر از دوران جنگ نیست و در ایجاد امنیت جنگ بین ناجا و متعرضین به امنیت ادامه دارد و مردم شریف ما قدردان از خودگذشتگیهای این نیروی وفادار به انقلاب و میهن عزیزمان هستند.

فرماندار آبادان به نیروی انتظامی در دریابانی و پاسگاههای انتظامی توصیه کرد: بین مبارزه با قاچاق و افراد فرصت طلب با عزیزانی که در دریا و بنادر پیگیر امرار معاش خود و خانواده هایشان هستند فرق بگذارند و اجازه ندهند حقوق صیادان شریف و شناورهای تجاری نادیده گرفته شود و احیانا برخوردهای غیر مسئولانه و سلیقه ای احدی از این زحمتکشان گلایه مند باشد.

در این جلسه که با اشعار حماسی و سخنرانی شیوخ عرب آغاز شد فرماندهان نیروی انتظامی و دریابانی و امام جمعه های آبادان و چوئبده نیز سخنرانی کردند و شیوخ و سران عشایر عرب با تجدید بیعت خود عنوان کردند: که به هیچ وجه خواب آشفته بدخواهان ایران اسلامی در این منطقه تعبیر نخواهد شد و بر پایداری امنیت منطقه تاکید نمودند