تاریخ انتشار خبر: 4 اردیبهشت 1401 | 19:04:50
کد خبر : 12896

نگاهی به کارنامه ی اخلاق محمدیان در شهرک های صنعتی خوزستان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ اخلاق محمدیان در اسفندماه ۱۳۹۲ سکاندار مدیریت شهرک های صنعتی خوزستان  شد بر اساس مدارک و مستندات ، شاخص های اختصاصی و عمومی این دستگاه اجرایی در رتبه ی ۲۶ کشوری بود و در بین استان های گروه یک در رتبه ی نازل ۱۱ قرار داشت که به هیچ وجه […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ اخلاق محمدیان در اسفندماه ۱۳۹۲ سکاندار مدیریت شهرک های صنعتی خوزستان  شد بر اساس مدارک و مستندات ، شاخص های اختصاصی و عمومی این دستگاه اجرایی در رتبه ی ۲۶ کشوری بود و در بین استان های گروه یک در رتبه ی نازل ۱۱ قرار داشت که به هیچ وجه با ظرفیت های این استان تناسب نداشت و از اهداف خود فرسنگ ها فاصله داشت.

محمدیان با برنامه ریزی و تحرک و پشتکار  و ارتباط سازنده ایشان با کارآفرینان و صنعتگران و تسریع و تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری و اقدامات جهادی ایشان باعث شد در یک دوره ثبات مدیریتی ، شرایط به نحو چشمگیری تغییر کند.

بر اساس مستندات موجود و مکاتبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، اداره کل شهرک های صنعتی خوزستان موفق شد در سال ۱۳۹۸ در جشنواره ی شهید رجایی بر اساس امتیازات مکتسبه در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی بعنوان برترین دستگاه اجرایی استان معرفی شود .

روند موفقیت ها و رضایتمندی کارآفرینان و صنعتگران و ارزیابی های ملی سرانجام این شرکت را با کسب امتیاز فوق العاده ۱۹۰۴ و درصد بالای تحقق اهداف و شاخص های مورد نظر (۹۵٪) در جایگاه نخست شرکت برتر کشور  نشاند و برگ زرینی در حوزه ی اشتغال و صنعت رقم خورد.

همزمان در اعلب شهرستان های استان ، تمام نواحی و شهرک های صنعتی احیا و توسعه یافتند و زیرساخت های انان با سرعت مطلوبی تکمیل و به متقاضیان واگذار شدند که در نوع خود بی سابقه بود و این امر قابل رصد ، ارزیابی و پایش است.

تغییر و جابجایی مدیران یک امر طبیعی است اما تغییر زمانی ارزشمند است که منجر به تحول شود.

اداره کل شهرک های صنعتی یک منصب سیاسی نیست که با دولت ها دستخوش تغییرات حداکثری شود.این جایگاه تخصصی و اجرایی که ارتباط مستقیمی با تولید و اشتغال و سرمایه گذاری دارد باید با نظر اهل فن و فعالان این حوزه بررسی عملکردی شود و تلاش ها باید معطوف به مانع زدایی  و رفع موانع تولید و تسهیل گری باشد و الا برخی تغییرات اعتمادسوز سودی به حال دولت برخاسته از گفتمان انقلابی ندارد.

خواسته ی اغلب فعالان این حوزه از استاندار محترم ، ارزیابی تخصصی و بررسی میزان موفقیت و کامیابی این دستگاه اجرایی است. امید است روند انضباط اداری و تمرکز این اداره بر فعالیت های صنعتی و تولیدی استان با مدیریت جدید نیز استمرار یابد.

اخلاق محمدیان در مقابل برخی خواسته های غیر کارشناسی و نامعقول برخی نمایندگان و رقابت های سیاسی ناسالم ایستاد و اصلی ترین دلیل جابجایی این مدیر توانمند خطه ی تمدن خیز رامهرمز بود ….