تاریخ انتشار خبر: 24 مرداد 1398 | 18:58:05
کد خبر : 5791
مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان:

نمونه برداری های بهداشت آب شرب رفیع سالم است.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛صادق حقیقی پور مدیرعامل آب و فاضلاب استان خوزستان بیان کردند:اینکه بعضی از خبرگزاری ها با مقصرجلوه دادن سازمان آب و فاضلاب استان خوزستان دنبال موج سواری هستند زیبنده نیست افزودند:طبق صورتجلسه ۲۰ مردادنمونه برداری هایی که بهداشت از آب شرب پنج منطقه شهررفیع انجام دادند؛میزان کلر باقی مانده آب در […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛صادق حقیقی پور مدیرعامل آب و فاضلاب استان خوزستان بیان کردند:اینکه بعضی از خبرگزاری ها با مقصرجلوه دادن سازمان آب و فاضلاب استان خوزستان دنبال موج سواری هستند زیبنده نیست افزودند:طبق صورتجلسه ۲۰ مردادنمونه برداری هایی که بهداشت از آب شرب پنج منطقه شهررفیع انجام دادند؛میزان کلر باقی مانده آب در همه محل ها از ۰/۲ppm بالاتر،درحد مطلوب و آب سالم و فاقد هرگونه آلودگی بوده است.

حال به گفته پزشکان بیماری روده ای از خوردن و آشامیدن است پس بحث سرازیری فاضلاب ارتباطی به بیماری روده ای ندارد.

ایشان در ادامه به فاضلاب بعضی از شهرستان استان اشاره کردند:در شهرستانهای مسجدسلیمان،ایذه،باغملک،رامشیر، هفتکل اصلا شبکه مدرن فاضلاب وجود ندارد و متولی انجام این امور برعهده شهرداریهاست.

در برنامه ریزی سال جدید با کمک دکتر شریعتی استاندار خوزستان حدود ۴۰ میلیارد تومان به فاضلاب شهرستان مسجدسلیمان اختصاص یافت.

صادق حقیقی پور مدیرعامل آب و فاضلاب استان خوزستان درپایان به اینکه هنوز بعضی از فعالین استان متولیان امورات اجرایی را نمی شناسند و بدون تحقیق قلم فرسانی می کنندگفت:متولی آب بخش ابوالفارس شهرستان رامهرمز آب روستایی استان می باشد و ارتباطی به اداره کل آب و فاضلاب خوزستان ندارد.