تاریخ انتشار خبر: 9 مهر 1397 | 11:09:13
کد خبر : 3646
خوزستان پیکر جدانشدنی کشور جمهوری اسلامی ایران است،

نماینده مردم حوزه انتخابیه مسجدسلیمان درگفتگوبازاگرس نشینان: تشکیل مجمع نمایندگان با محور حادثه تروریستی

به گزارش زاگرس نشینان علی عسکر ظاهری نماینده مردم شهرستان های مسجدسلیمان،لالی،اندیکا و هفتکل در گفتگو باخبرگزاری زاگرس نشینان ضمن تسلیت مجددا به مردم خوزستان با خاطره ی شهدای حمله تروریستی، اعلام کرد: مجمع نمایندگان شورای اسلامی حول محوریت حمله تروریستی ۳۱ شهریورماه در جریان رژه نیروهای مسلح بود. نماینده مسجدسلیمان ، لالی، اندیکا و […]

به گزارش زاگرس نشینان علی عسکر ظاهری نماینده مردم شهرستان های مسجدسلیمان،لالی،اندیکا و هفتکل در گفتگو باخبرگزاری زاگرس نشینان ضمن تسلیت مجددا به مردم خوزستان با خاطره ی شهدای حمله تروریستی، اعلام کرد: مجمع نمایندگان شورای اسلامی حول محوریت حمله تروریستی ۳۱ شهریورماه در جریان رژه نیروهای مسلح بود.

نماینده مسجدسلیمان ، لالی، اندیکا و هفتکل در ادامه افزود: نمایندگان استان در مجمع به مشکلات استان خوزستان و نیز راهکارهای ارایه شده در مورد چگونگی مقابله با وضعیت پیش آمده تصمیم گیری هایی کردند.

ظاهری افزود: همچنین نمایندگان پیگیری مستمر خود را جهت بازماندگان جمله تروریستی و نیز وضعیت معیشتی مردم خوزستان متمرکز کرده اند.

ظاهری افزود: خوزستان پیکر جدانشدنی جمهوری اسلامی ایران است، ما به هیج کشور باج نخواهیم داد و در برابر حملات تروریستی نیز با شجاعت خوز خاک میهن مان دفاع خواهیم کرد.

ایشان به سهم اعتبارات استان خوزستان پرداخت وبیان داشت:خوزستان درمحرومیت وعدم توسعه یافتگی بسرمی برد؛دغدغه مردمان خوزستان بیکاری است.انتظارمیروددولت تدبیروامیداین مهم راجدی بگیرد،مسجدسلیمان بعنوان شهراولین هابیشترین آماربیکاری و عدم توسعه یافتگی راداراست.

علی عسگرظاهری نماینده مردم حوزه انتخابیه مسجدسلیمان درپایان به اینکه بعضی گلایه هاازوزارتخانه وجودداردافزودند:این گلایه هاطبیعی است چون بدنبال توسعه خوزستان درتمام زمینه هامی باشیم.طرح ۵۵۰ هزارهکتاری کمترین سهم رادرحوزه انتخابیه ام داراست.امااینکه بعضی رسانه هاسلیقه ای خبرکارمی کنندکاراخلاقی نیست.مادرمجمع نمایندگان استان بدنبال برطرف نمودن مشکلات معیشتی وروزمره مردم هستیم.نه اینکه تغییر مدیران راپیگیری نماییم.بایدزمینه کاررابرمدیران مهیانماییم.تاباهمدلی دولت ومجلس بتوانیم برمشکلات غلبه نماییم.