تاریخ انتشار خبر: 9 بهمن 1399 | 21:50:10
کد خبر : 9693
یادداشتی از سیدآرمان شیرمردی:

نقش و تاثیرگذاری شورای شهر در مدیریت شهری و جامعه

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدآرمان شیرمردی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:نقش و تاثیرگذاری شورای شهر در مدیریت شهری و جامعه یکی از پیامدهای بزرگ و مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و قریب به ۱۰ اصل از اصول قانون اساسی مربوط به این نهاد مهم و ضمانت […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدآرمان شیرمردی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:نقش و تاثیرگذاری شورای شهر در مدیریت شهری و جامعه

یکی از پیامدهای بزرگ و مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و قریب به ۱۰ اصل از اصول قانون اساسی مربوط به این نهاد مهم و ضمانت اجرایی آن را در سند میثاق ملی تضمین و تاکید نموده است.
امروزه اهمیت جایگاه شوراها در اداره امور مردم در مناطق مختلف بویژه نواحی شهری به حدی است که در اوضاع کنونی، مهمترین ویژگی – عدم تمرکز در نظام سیاسی و احتماعی دولت محسوب و شورا به عنوان یکی از ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر در نظام مدیریتی دولت محسوب می شود و از این منظر قدرت سیاسی مدیریتی دولت محسوب می شود و از این منظر قدرت سیاسی مدیریتی به سطوح استانی، شهری و روستایی انتقال داده میشود.
نگاه و نگرش مثبت مردم به نهاد و شورا، موجب تقویت پایه های آن می شود. طبیعی و بدیهی است عملکرد شوراها از جنبه های مختلف در شکل گیری و تغییر نگاه و نظر مردم تاثیر زیادی دارد.
نهاد شورا به عنوان عنصر سیاستگزار، تصمیم گیر و با اندکی تسامح قانون گزار و مدیریت در سطح محلی از خصلت فراگیری برخوردار بوده و باید بتواند سیاستگزاری و نظارتی برنامه ریزی، اجرایی مشورتی خود را نسبت به امور شهر و سازمانهای ذیربط ایفا کند.

تاثیرات احتماعی شورا:
۱-پرکردن خلاء مدیریتی در بخش روستا
۲-انتقال مدیریت از دولت به مردم، انتقال تدریجی و هدایت توسعه و عمران و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی از دولت به مردم و حرکت به سوی تمرکز زدایی در نظام مدیریتی کشور.
۳-اجرای سیاست عدم تمرکز: بدلیل وسعت کشور، کثرت جمعیت، تعداد اقوام با فرهنگ مختلف، اجرای سیاست عدم تمرکز با شورا میسر است.
۴-سپرده شده کار مردم به مردم و ارتقاء مشارکت: دولت با بررسی کارها و مسئولیت های مختلف که برعهده دارد آنچه را که بیشتر در رابطه با مردم است و توسط مردم بهتر انجام می شود به شورا واگذار کند.
۵-سرعت بخشیدن به جریان کارها و امور مردم: برطرف کردن موانع با توجه به مقتضیات محلی و شرایط محیطی.
۶-رفع تبعیض: مناطق مختلف کشور بدلیل نداشتن امکانات و دور بودن از مرکز قادر به استفاده و بهره مندی از امکانات دولت نیستند و غالب درآمدهای سرشار یک منطقه دوردست کمتر عاید خود آن منطقه می شود.
۷-نظارت اجتماعی در کلیه نقاط کشور: نظارت شوراها به عنوان حضور مردم از انحراف جلوگیری می کند.
۸-کامل نمودن کار دستگاه های دولتی و کمک به مسئولان دولتی: شورا حسب وظایف با هماهنگی و همکاری با دولت تکمیل کننده و پوشش دهنده فعالیت دستگاه هاست.
۹-هدایت و رهبری امور محلی و منطقه ای: شورا بدلیل آشنایی با شرایط و مقتضیات محلی می تواند جریان امور را بهتر هدایت کند.
۱۰-آگاه نمودن مردم نسبت به جریان امور و مشکلات: جلب مشارکت گسترده مردم می تواند از طرفی مردم را نسبت به مشکلات و موانع موجود در سر راه مسئولان آشنا سازد و کمکی در جهت حل و رفع آن موانع باشد و حضور مردم در صحنه از سوء استفاده جلوگیری کند.
۱۱- بالا بردن ظرفیت ها و توان عملکرد دولت در انجام برنامه ها: شوراها با مشارکت دادن مردم می تواند حداکثر کمک به استفاده در بالا بردن میزان توان خود را فراهم کند.
۱۲- نیروسازی و رشد استعدادهای مردمی: استفاده از نیروهای فکری و توان عملی و خلاقیت ها، ابتکارات و استعدادهای مردمی در اجرای طرح ها و برنامه ها و تعیین اولویت ها.

  1. مرادی گفت:

    احسنت بر دکتر سید آرمان شیرمردی، تحلیل خوبی بود