تاریخ انتشار خبر: 18 اسفند 1400 | 23:18:37
کد خبر : 12483
یادداشتی از سیاوش سلیمانی:

نقدی بر راههای خوزستان در حوزه راهسازی و راهداری

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیاوش سلیمانی کارشناس عالی راه و ساختمان در یادداشتی باعنوان:نقدی بر راههای خوزستان در حوزه راهسازی و راهداری خوزستان بدلیل وجود بنادر،کارخانجات بزرگ ،محصولات کشاورزی ،صنایع نفت ،پتروشیمی وگاز دارای ترافیک بسیار سنگینی است که درحوزه ی ترافیک سنگین در کشور اول ودر حوزه ترافیک معادل سواری سومین استان با ترافیک […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیاوش سلیمانی کارشناس عالی راه و ساختمان در یادداشتی باعنوان:نقدی بر راههای خوزستان در حوزه راهسازی و راهداری

خوزستان بدلیل وجود بنادر،کارخانجات بزرگ ،محصولات کشاورزی ،صنایع نفت ،پتروشیمی وگاز دارای ترافیک بسیار سنگینی است که درحوزه ی ترافیک سنگین در کشور اول ودر حوزه ترافیک معادل سواری سومین استان با ترافیک شلوغ است اما با عنایت به میزان ترافیک نسبت به سطح سرویس (شلوغی راهها)اگر اولین راههای شلوغ کشور را نداشته باشد قطعا ازجنبه شلوغی مقام دوم را دارد ازاینرو در دو حوزه ی راهسازی و راهداری شرایط موجود را مورد نقد وبررسی قرار می‌دهیم .

۱-حوزه ی راه سازی

درحوزه ی راهسازی اعم از نوسازی وبهسازی شرایط بسیار بد است و تمامی مراحل مطالعات و اجرا ناقص ،غلط و پراشتباه انجام می‌شود و از آیت رهگذر خسارات سنگین مالی وجانی به مسافرین تحمیل می‌شود.

سازمان‌های موفق در انجام وظایف خود همگی به اتفاق تاکید بر پیاده سازی سیستم نظام اداری پویا ،قابل کنترل و شفاف دارند و علاوه بر استقرار سیستم‌های اداری مدرن تاکید بر بکارگیری نیروهای توانمند،باتجربه وصاحب سبک دارند اما متاسفانه در حوزه ی وزارت راه وشهرسازی که در اینجا بخش راه وترابری آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد علاوه بر نبود نظام اداری پویا درسالهای اخیر تمامی آیین نامه ها ،دستورالعملها و….کنار زده شده است و کمترین عنایتی به استانداردها داده نمی‌شود ومضافا غالبااز نیروهای نا آشنا ،ناتوان ونا آشنا به حوزه ی کاری خودو….بنا به دلایل کاملا واضح و نخ نمااستفاده می‌شود وجالب اینجاست که مسئولیت مدیران با این کیفیت که عهده دار سازمان‌های بدون سیستم را دارا هستند اندرکنشی از بی تدبیریها و اتلاف هزینه ها که عملا بعضا می‌توان گفت اگر هزینه ها با باد هوا میرفت بهتر بود تا کاری اینچنینی که صرفا تخریب محیط زیست را بدنبال داشته است انجام می‌گرفت. مصادیق این عرایض درسطح ملی واستانی بسیار زیاد است که به چند مورد آن در استان عزیزمان می پردازم .

۱-۱-نوسازی

در حالیکه یک راه عمدتا چهارخطه در محدوده ی کنارگذر اندیمشک ودرفول -شوشتر-سه راهی لالی وجود دارد بجای اجرای سریع تکمیل بهسازی مسیر وتبدیل کل مسیر به چهار خطه واصلاح شیب‌های شیروانی و…یک محور از حسینه الوار گرمسیری تا اندیکا بطول بیش از دویست کیلومتر در کوهستان علیرغم نداشتن توجیه ومخرب محیط زيست بودن تعریف شد و عملیات اجرایی آن نیز آغاز گردید که دربهتربن حالت پس از هزینه میلیاردها تومان در صورتیکه وسیله ی نقلیه ای ترجیح دهد برای کنجکاوی از آن محور سفر نماید احتمالا اینکه با حوادث دلخراش مواجه شود بسیار بالاست ومی توان گفت در واقع تله ی مرگی برای مسافرین خواهد بود وعلیرغم تخصیصهایی که وزارت نفت در زمان زنگنه به این محور تزریق شد اما عملا پیشرفتی قابل اعتنایی مشاهده نمی گردد .

مصداق دیگر می‌توان از محور میانبر مسجدسلیمان نام برد که پس از حدود بیست سال حداکثر چهل کیلومتر مسیر بلاتکلیف است وتخصیصها مانند آبی که روی شن ریخته شود هزینه می‌شود بدون پیشرفت محسوسی که روی زمین دیده شود و……

البته نقد فوق الذکر صرفا در حوزه توجیه فنی واقتصادی ومدیریت ساخت بود و اشتباهات ونواقص مطالعات مرحله اول ودوم وسوم که بسیار بد انجام می‌گیرد ذکری به میان نیامد زیرا نه تنها تمامی پروژه ها ازجنبه ی فنی غلط جمع آوری می‌شوند بلکه در حوزه بر آورد هم بسیار مشکل دارند که شرح آن از حوصله ی این نقد خارج است .

۲-۱-بهسازی

دراین حوزه نیز شرایط ازعملکرد مطلوب فاصله باور نکردنی وجود دارد ودقیقا همانند نوسازی است که از مصداق آن می‌توان بهسازی محور اهواز -هفتکل -باغملک -ایذه نامبرد .

متاسفانه در این محور بجای بهسازی نوع ه بهسازی نوع دال -ب انجام می پذیرد یعنی بجای آنکه در محدوده هایی که محور موجود غیر استاندارد است وفاقد حداقل‌های مورد پذیرش آیین نامه است چهار خط جدید احداث شود دقیقا در محاذی راه غیر استاندارد یک راه غیر استاندارد دیگر احداث می کنند که نه تنها ازتصادفات حال حاضر نمی کاهد بلکه افزایش هم خواهد داشت مضافا نقدهای عملکرد در حوزه های مطالعات مراحل اول ودوم وهمچنین مرحله سوم که مرحله ی اجرایی است دراین نوع هم صدق می کند .

۳-۱-تحویل موقت وقطعی

الزامات این مرحله هم بصورت ناقص وسرتاپا غلط وبصورت کاملا تشریفاتی توسط افراد غیرمتخصص که صرفا یک مدرک بدون کیفیت دارند صورت می‌گیرد و متاسفانه راهها با تمامی نواقص و مشکلات تحویل گرفته میشود واز این رهگذر تحویل دهنده وتحویل گیرنده شادمان هستند زیرا هزینه ی آن را مردم با جان ومال خود می پردازند!!…

۲-راهداری

این بخش به نگهداری راهها ،روکش آسفالت ،نگهداری پلها،خط کشی ،نگهداری ونصب تابلوها و علائم و….محدود می‌شود .

دراین حوزه اگر شرایط بدتر از حوزه راهسازی نباشد قطعا بهتر هم نیست واز مصادیق این مدعا میتوانم از کمبود ضریب اصطکاک آسفالتهای استان با چرخ خودروها نام ببرم ؛نقص وبعضا غلط بودن تابلوها وهمچنین غلط بودن رویه نصب آنها ،تعمیر پلها و…نام ببرم .

نوعا پل قدیم خلف آباد را که ملاحظه فرمایید بدلیل برداشت غیر قانونی از رودخانه کف رودخانه پایین رفته و سرشمعها در هوا معلق شده اند از ابنرو نیروی مقاوم شمعها در بخش اصطکاک کاهش یافته است واحتمالا نشست نامتقارن شمع ودر نتیجه گل پل محتمل است .

متاسفانه بجای اتخاذ راهکار صحیح آمده اند یک کوهی از سنگ روی سرشمع قرار داده‌اند که این امر به نشست شمع ودر نتیجه تخریب پل کمک بیشتری می‌کند و قص علی الهذا….