تاریخ انتشار خبر: 19 اسفند 1402 | 20:30:58
کد خبر : 15531
 نخستین نمایشگاه موزه ها، اشیاء و اسناد تاریخی صنعت نفت افتتاح شد

نخستین نمایشگاه موزه ها، اشیاء و اسناد تاریخی صنعت نفت در محل مدرسه کارآموزان سابق صنعت نفت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه موزه ها، اشیاء و اسناد تاریخی صنعت نفت با حضور حسین شاملی مدیر مرکز اسناد و موزه های صنعت نفت، سید احمد موالی زاده فرماندار اهواز و مدیران ارشد مناطق نفت خیز جنوب در محل مدرسه کارآموزان سابق صنعت نفت برگزار شد.  در این نمایشگاه برش […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه موزه ها، اشیاء و اسناد تاریخی صنعت نفت با حضور حسین شاملی مدیر مرکز اسناد و موزه های صنعت نفت، سید احمد موالی زاده فرماندار اهواز و مدیران ارشد مناطق نفت خیز جنوب در محل مدرسه کارآموزان سابق صنعت نفت برگزار شد. 

در این نمایشگاه برش کوچکی از تجهیزات و اسناد میراثی صنعت نفت در معرض دید عموم قرار گرفته است به طوری که می توان آن را پنجره کوچکی از تاریخ بیش از یکصد ساله صنعت نفت دانست. 

نخستین نمایشگاه موزه ها، اشیاء و اسناد تاریخی صنعت نفت جنوب از ١٩ لغایت ٢٢ اسفندماه از ساعت ٩ الی ١٧ برقرار خواهد.