تاریخ انتشار خبر: 12 خرداد 1401 | 15:25:39
کد خبر : 13189

ناگفته های متروپل از زبان فرماندارسابق آبادان

به گزارش زاگرس نشینان؛سیدزین العابدین موسوی فرماندار سابق آبادان در گفتگوی صریح و شفاف از بانیان وضع موجود ساختمان متروپل آبادان پرده برداشت.   آقای موسوی ضمن پذیرش دعوت این رسانه بعنوان فرماندار سابق آبادان،لطفا به سوالات افکارعمومی در دوره مسئولتیتان پاسخ دهید؛ موسوی فرماندار سابق آبادان: بانام خدا البته در شرایطی که هنوزعزیزان ما […]

به گزارش زاگرس نشینان؛سیدزین العابدین موسوی فرماندار سابق آبادان در گفتگوی صریح و شفاف از بانیان وضع موجود ساختمان متروپل آبادان پرده برداشت.

 

آقای موسوی ضمن پذیرش دعوت این رسانه بعنوان فرماندار سابق آبادان،لطفا به سوالات افکارعمومی در دوره مسئولتیتان پاسخ دهید؛

موسوی فرماندار سابق آبادان: بانام خدا البته در شرایطی که هنوزعزیزان ما زیر آوار هستند،و مردم داغدار و عزیزما در تلاش شبانه روزی برای آواربرداری هستند،بنده این وقت را مناسب مصاحبه نمی دانم،ولی چون جنابعالی روشنگری را برای افکارعمومی مطرح می فرماییدتاجاییکه بتوانم،پاسخگوی سوالهای افکارعمومی خواهم بود،
اجازه دهیدابتدا فاجعه دلخراش متروپل را به همه مردم شریف آبادان،خرمشهر و مینوشهر و عموم مردم خوزستان تسلیت عرض نمایم. و برای همه عزیزان از دست رفته از خدای بزرگ طلب آمرزش و مغفرت و برای همه بازماندگان داغدار طلب صبروشکیبایی می نمایم

رسانه: از چه زمانی مسئولیت فرمانداری آبادان را پذیرفتید؟

سیدزین العابدین موسوی: بنده از شهریور۹۷ تا ابتدای دیماه ۱۴۰۰دراین مسئولیت بودم.

رسانه: آیافرمانداری به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در پروژه متروپل جهت صدورمجوز دخالت داشته است؟

موسوی: اولا خیر چه ارتباطی به فرمانداری دارد مجوزهای ساختمانی!
ثانیابرای پاسخ به این سوال بایدمناسبات قانونی بین وزارت کشو(فرمانداری)،شورای شهر وشهرداری آبادان را بدانیم.تا برآن اساس متوجه نقش قانونی دستگاههای مختلف باشیم چون ممکن است عزیزی که از این مناسبات قانونی اطلاعی ندارد بپندارد که مسئولیت های قانونی و عرفی که در سطح کشور بین فرمانداری ها و شهرداری ها و شوراهای شهربرقرار است در آبادان و خرمشهرهم اینگونه باشد باید گفت چنین نیست از طرفی میدانید که ماموریت فرماندار سیاسی امنیتی است و دخالتی در انجام وظایف ذاتی ارگانهای دولتی ندارد تا چه رسد به شهرداری که دستگاهی عمومی است اما فارغ از این موضوع و توضیح اینکه چرا رابطه فرمانداری با شهرداری و شورای شهر همانند سایر فرمانداریهای کشور نیست.
باید گفت که محدوده شهرآبادان تا حدود روستای رمیله به موجب قانون از سال ۱۳۹۶ به منطقه آزاد اروند واگذارگردید پس از این تاریخ این محدوده قانونا و صرفا تابع قانون منطقه آزاد شد.
به موجب ماده ۱۱ قانون مناطق آزاد
صدور هرگونه مجوز برای ایجاد بنا و یا تاسیسات در محدوده مناطق ازاد تنها در اختیار منطقه آزاداست که این امر یا راسا توسط منطقه ازاد ویا توسط شهرداری انجام می شود.

از طرفی دیگر
به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۲قانون برنامه توسعه پنجم و البته ماده ۶۵ قانون دائمی که می گوید:
اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا(که مبنای کاراجرایی شهرداری است)در محدوده مناطق آزاد به سازمان منطقه آزادواگذارشده است.

لذا فرمانداری چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم هیچگونه ماموریت قانونی در تایید و یا رد مصوبات شورای شهر آبادان نداشته و قاعدتا دخالتی نمیتوانست داشته باشد.
در حالیکه کمیته تطبیق مصوبات شوراها در سراسرکشوربه ریاست و عضویت فرماندارها در فرمانداری ها مستقراست
در آبادان این مهم از فرمانداری منفک و به منطقه ازاد داده شده است که رییس منطقه آزاد به عنوان ریاست آن انجام وظیفه می نماید وعملا مسئولیت فرماندار در این کمیته مهم که مبنای همه فعالیت های شهرداری اعم از صدور مجوزات پروانه و عوارض و عمران آبادانی است قانونا ملغی و منصرف گردیده است.

رسانه: یعنی فرماندار در رد یا تایید مصوبات و یا عزل و نصب شهرداران هیچ مسئولیتی ندارد؟

موسوی: در آبادان و خرمشهرخیر به هیچ عنوان،
چون به موجب قانون فرماندارکلا نه عضویت و نه مسئولیتی در این کمیته ندارد
لذا تایید یا رد مصوبه شورای شهرمبنی بر عزل و یا نصب شهردار و یا هر مصوبه عمرانی دیگر تنها باید به تایید کمیته تطبیق برسد که فرمانداری در ان نه عضویت و نه مسیولیتی ندارد.

رسانه: چرا در این کمیته مهم دولت عضویت ندارد ؟

موسوی: اینطورنیست دولت حتما عضویت دارد چون سازمان منطقه آزاد نماینده دولت است.و تمام املاک و اراضی دولتی به نمایندگی از دولت در اختیار منطقه آزاد است. و به هیچ ارگان و دستگاه دولتی دیگر ارتباطی ندارد.

رسانه:فرمانداری در مورد کاربری های موجود در شهر هم اظهارنظر نمی کندو مسئولیتی ندارد؟

موسوی:خیر،فرمانداری مسئولیتی نداردباید گفت موضوع کاربری ها در تمام کشور توسط کمیسیون ماده ۵ انجام می شود اما در آبادان و خرمشهر این امر مهم به کارگروه تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه زمین منطقه آزاد که اعضای آن با ریاست سازمان منطقه آزاد و عضویت ۵ وزارتخانه می باشد.که فرمانداری آبادان و خرمشهر در این کمیته هیچ عضویتی و یا مسئولیتی ندارند.

رسانه:پس در مورد صدور پروانه چه نهادها و افرادی مسئول می باشند؟

موسوی فرماندار سابق آبادان: مسلماشهرداری، و این وظیفه ذاتی و ابتدایی شهرداریهاست
البته صدور هرگونه مجوز بنا و تاسیات به موجب ماده ی ۱۱ قانون در اختیار سازمان منطقه آزاداست اما بخشی از آن که در منطقه تازه تاسیس آبادان می باشدرا خود منطقه آزاد راسا و بخش عمده آن در اختیار شهرداری است.

به عنوان مثال:در بخش هایی چون فاز دوم پالایشگاه که جدید است صدور پروانه واخذ عوارض منوط به توافق منطقه آزاد دانسته اند که البته در تعیین و اعلام مبلغ عوارض،شهرداری و منطقه ی آزاد اختلاف نظردارندچون شهرداری یک مبلغ و منطقه آزاد مبلغ متفاوتی را به فاز دوم اعلام نمودند. و اگر وجهی بابت پروانه از طرف فاز۲ پرداخت می شودمستقیم باید به حساب منطقه آزاد واریز شود و البته منطقه آزاد متناسب با صدور پروانه مبلغی را به شهرداری پرداخت مینماید.
لذا مناسبات صدور پروانه و هر نوع مجوز دیگر و یا عوارض بین منطقه آزاد و شهرداری برقرار است و ارتباطی به فرمانداری یا ارگان دیگری ندارد که در اینگونه مسایل مثل همین پروژه متروپل نیازی به دخالت فرمانداری باشد

رسانه: آقای موسوی، چرا اینگونه است؟

موسوی:این یک روال قانونی است چون منطقه آزاد نماینده دولت در املاک و اراضی دولتی است و به موجب ماده ۸ آیین نامه نحوه ی استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری هرگونه استفاده از زمین باید در چارچوب طرح جامع که مصوب منطقه آزاد است و آیین نامه های داخلی سازمان منطقه آزاد امکان پذیر است ولاغیر.

 رسانه : بعد از شهرداری ماموریت های عمرانی در شهر آبادان به عهده چه نهادی است؟

موسوی : خیلی از دستگاهها با بودجه های ملی و استانی در طرحهای عمرانی مشارکت دارند از جمله مسکن و شهرسازی، آب و فاضلاب، سازمان آب و برق و سایر ارگان های دولتی اما معمولاً ارگان ها با مشارکت منطقه آزاد در آبادان پروژه های عمرانی را انجام می دهند

اکنون هم منطقه آزاد قراردادی با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ع) دارد که مشغول اجرای پروژه های عمرانی در آبادان هستند چون به موجب ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی عمرانی و آبادانی در محدوده منطقه آزاد دولت اجازه تاسیس این گونه مناطق را دادند و این از ماموریتهای ذاتی منطقه ازاد است
تا به نمایندگی از دولت در امر توسعه منطقه انجام وظیفه نمایند.

رسانه : پروانه ساختمانی متروپل چه زمانی صادر شد؟

موسوی : این سئوال را از شهرداری باید بپرسید اما تاجایی که اطلاعات کسب کردم گفته شده که متروپل پروژه ای است که با مشارکت شهرداری و پیمانکار بنا شد ظاهرا از سال ۱۳۹۳ مسائل مربوط به مناقصه و واگذاری آن به پیمانکار شروع شده و قرارداد آن در سالهای قبل از ۱۳۹۶ منعقدشده هر دو طرف آورده ای زمین داشته اند و چون در زمان مسئولیت ویا تکالیف ذاتی بنده نبوده اطلاعی از کیفیت و کمیت قرارداد ندارم ولی ظاهراً در سال ۱۳۹۶ شهرداری اقدام به صدور پروانه نموده
گفته شده در سال های بعد شهرداری بدون ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به اصلاح پروانه نمودند
لازم به ذکر است کلاً قرارداد مشارکت و صدور پروانه وظیفه ذاتی شهرداری است و ارتباطی به حوزه فرمانداری ندارد که بنده پاسخ بدهم

رسانه : نهاد بالادستی شهرداری برای اصلاح پروانه چه سازمانی است.

موسوی : اگر منظور شما اضافه کردن تراکم ساختمان است که کمیسیون ماده ۱۰۰ است مالک حق ندارد بدون مجوز شهرداری اقدام به افزایش زیربنا نماید در چنین پروژه‌ای چنانچه تقاضای افزایش طبقات وجود داشته باشد ابتدا باید تقاضای مالک به شهرداری واصل بشود تا شهرداری با بررسی اسناد و مدارک از بعد فنی و شهرسازی و محاسبات لازم پرونده را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد و پس از ارجاع توسط شهراری، کمیسیون مجاز به تصمیم به افزایش طبقات یا قلع و قم آنها میباشد
ولی متاسفانه این مهم انجام نشد و ظاهرا شهرداری هیچگاه افزایش طبقات را به کمیسیون ماده صد ارجاع نداده است و راسا اقدام به صدور مجوز نموده اند.

رسانه : آیا فرماندار در کمیسیون ماده صد عضویت دارد؟

موسوی : خیر فرماندار هیچگونه عضویتی در این کمیسیون ندارد
البته بحث از کمیسیون ماده ۱۰۰ در اینجا هیچگونه موضوعیتی ندارد چون اصولا پرونده به کمیسیون ارجاع نشد و همینجا محل اشکال است.

رسانه : در برخی رسانه‌های مجازی داخلی و حتی شبکه های معاند خارجی اتهاماتی را متوجه شما نمودند آیا صحت دارند؟

موسوی : بنده شبکه های معاند را کلاً به رسمیت نمی‌شناسم و پاسخی برای  انها ندارم اهمیتی هم به اراجیف انها نمی دهم چون با دروغهای شاخدار و بدون سند و مدرک و صرفابا هدف و منظور تخریب حاکمیت تلاش می‌کنند و هدف آنها امثال بنده نیستند بلکه قصد تخریب نظام را دارند مطمئن باشند کارشان هم هرگزبجایی نخواهد رسید موج سواری انها نخ نما شده است لذا پاسخی برای دروغ ها و شایعه پراکنی های آنها ندارم ، وقتی انها علیه بزرگان نظام دروغ پراکنی میکنند بنده که محلی از اعراب نیستم

اما کسانی که در داخل بر اساس گزارش های کذب آن شبکه ها تهمت ها یا اتهاماتی را علیه بنده وارد می کنند اولا آنها را به خدا میسپارم و صرفا جهت افشای نیت شوم انها حتماً از انها شکایت خواهم کرد تا در محکمه‌ای عادلانه یا باید ادعای خود را ثابت کنند یا مجازات شوند بهترین مجازات، معرفی چهره دروغین انها به مردم است من نمی دانم چرا در بند و تله شبکه های ضد انقلاب خود را گرفتار میکنند در هر صورت بنده درحال طرح شکواییه هستم.

رسانه : همین افراد و بعضا گروه ها گفته اند شما نامه واگذاری زمین متروپل را امضا کرده اید آیا صحت دارد؟

موسوی : خنده دار است نمیدانم چه ربطی به فرمانداری دارد پروژه های شهرداری
اولا زمین و مناقصه شهرداری مربوط به ۵ سال قبل از مسئولیت بنده است ثانیا مشارکتهای شهرداری با افراد و شرکتها چه ارتباطی با فرماندار دارد؟
دوم اینکه پروانه سال ۱۳۹۶صادر شد و بنده شهریور ۱۳۹۷ فرماندار شدم چه اطلاعی می توانم از پروانه ای که سالها قبل از مسیولیت بنده صادر شده است داشته باشم یا اصلا چه ارتباطی به بنده دارد هیچ صورتجلسه و یا نامه ای در خصوص این پروژه با امضای بنده اصلا وجود ندارد و اینها ادعاهای دروغین محض است که تخریب بنده را هدف قرار دادند اگر سندی دارند رو کنند.
رسانه : گفته شده بهار سال ۱۳۹۹ شورای شهر آبادان حکم به توقیف پروژه مترو پل داده و شما واعضای شورای تامین مصوبه شورا را رد کردید یعنی در شورای تامین استان با امضای اعضای شورا تامین مصوبه شورای شهر را لغو نمودید آیا اینگونه است؟

موسوی : این تهمت بزرگی به اعضای ارزشمند شورا ی تامین است مگرمن یا هر فرماندار دیگر قانونا چه نقشی در شورای تامین استان داریم شما میتوانید این موضوع را از شورای تامین استان بپرسی
جدای ازاین موضوع بنده عرض کردم عضو کمیته تطبیق مصوبات شورای شهر آبادان نیستم که این اجازه را حتی به عنوان یک عضو داشته باشم ، ثانیا اینکه هیچ جلسه ای در شورای تامین استان در این خصوص تشکیل نشد و این ادعا کذب محض است و میتوانید از دبیر خانه استان سوال کنید.

ثالثا هیچ اطلاعی از چنین جلسه ای و چنین مصوبه ای در شورای شهر ندارم چون مصوبات شورای شهر ارتباطی با فرمانداری ندارد ،لذا کذب محض است.

رسانه : آیا شما ملکی در اصفهان خریده اید که مالک متروپل بخشی از هزینه آن را پرداخت نموده باشد ؟

موسوی : واقعا با طرح چنین مساله سخیف و دروغینی طراحش جز تخریب بنده هدف دیگری ندارد. اگر دین ندارند لااقل ازاده باشند
بنده در طول عمرم و در طول خدمتم سعی کردم سالم زندگی کنم و بحمدالله نیازی به درآمد های نامشروع اینچنینی ندارم خود و خانواده ام و حتی اجدادم در طول تاریخ هیچگونه زمین ،آپارتمان،ویلا،تجاری،مسکونی،اداری و یا هر ملکی که مدعی به اینجانب در اصفهان منتسب میکند نداشته و نداریم خداوند این اراده را به بنده ارزانی کرده که هیچوقت وارد این چنین بازیهای کثیفی نشوم مطمئنم خداوند پاسخ این تهمتهای ناروا را به طراحان آن بزودی خواهد داد و همینجا به مدعیان این دروغ اعلام میکنم اگر در کل جغرافیای ان استان مالی یا ملکی از بنده پیدا کردید ارزانی شما باد من ان را به شما بخشیدم بنده در این خصوص البته قطعا از طریق مراجع قضایی بابت طرح این تهمت ها ی ناروا شکایت خواهم کرد، یا باید اثبات کنند یا مجازات و رسوا شوند.

رسانه : در پایان ضمن تشکر از شما که وقت خود را دراختیار این رسانه قرار دادید اگر نکته ای را لازم میدانید ذکر نمایید.

موسوی:
بنده مجددا این حادثه دلخراش و مصیبت بزرگ را به همه همشهریان ابادانی و خرمشهری تسلیت عرض مینمایم از خداوند بزرگ برای همه عزیزان از دست رفته طلب مغفرت و امرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینمایم
از جنابعالی و رسانه وزین شما هم کمال تشکر را دارم