تاریخ انتشار خبر: 5 آبان 1396 | 16:42:56
کد خبر : 1346
سید حمید حسینی:

نامه سرگشاده مسئول ستاد زاگرس نشینان دولت تدبیروامید به مجمع نمایندگان استان خوزستان جهت عدم رای اعتماد به وزیران پیشنهادی علوم ونیرو

آنچه در پیامد انتخاب وزیر نیرو از سوی دولت تدبیر و امید به نظر می رسد، تمایل و یا تسلیم دکتر حسن روحانی به جریان موسوم به مافیای آب است که از یک سوی حبیب الله بی طرف با اصرار و عدم رای نمایندگان خوزستان مورد تایید قرار نگرفت؛ لیکن در یک روند دیگر این […]

آنچه در پیامد انتخاب وزیر نیرو از سوی دولت تدبیر و امید به نظر می رسد، تمایل و یا تسلیم دکتر حسن روحانی به جریان موسوم به مافیای آب است که از یک سوی حبیب الله بی طرف با اصرار و عدم رای نمایندگان خوزستان مورد تایید قرار نگرفت؛ لیکن در یک روند دیگر این بار رضا اردکانیان از همان جنس و نظرگاه به مجلس پیشنهاد شد.

بازی را بازیگران عرصه آب این بار به بازی دیگری سوق دادند، و جریان مافیایی آب را به جریان حزبی و سیاسی کشانیدند  از این رهگذر بتوانند از پشتیبانی حزبی و وابستگی نمایندگان به جریانات حزبی رای لازم را برای اردکانیان جفت و جور کنند.

لازم نیست در این نوشته و یا هر نوشته ای از دنباله های طول و دراز عناوین و افتخارات!! چنین افرادی سخن گفت، زیرا هر کدام دارای ده های مدرک دکتری و مهندس ها از دانشگاه های معتبر جهان هستند ـ الله و اعلم ـ ما باید بر اساس نتیجه ها و عملکردهای دوران تصدی ریاست این اشخاص نظر بدهیم.

هم بی طرف و هم اردکانیان فاقد کارنامه روشنی هستند در مورد خشکسالی و تغییر اقلیم بجای مقاومت و طرفند برای کُند شدن می توان گفت بر سرعت تغییر اقلیم تاثیر مستقیم داشته و با دست در طبیعت بردن و با صرف هزینه های کمر شکن آب را با طرفند و حیله و حفر تونل به کویر بردن نه تنها بر تغییر اقلیم تاثیری نکرد بلکه باعث و بانی تکثر خشکسالی و شور شدن آب های پایین دست و بخصوص خوزستان ما شد.

دو دهه تسلط این گروه موسوم به مافیای آب جریان انتقال آب از سرچشمه را شدت بخشید و سد سازی ها باعث نابودی زمین های اطراف و پراکندگی و حاشیه نشینی اقوام و بهم ریختگی فرهنگی شد که کلیه اثرات مخرب آن از حمله شور شدن و کم شدن آب و خشک شدن تالاب ها و ایجاد مسئله مهم ریزگردها که نه تنها بر مردم خوزستان زندگی را دشوار کرده بلکه در طول زمان تاثیر مخربی بر تاسیسات نفتی نیز خواهد گذاشت.

پس از عدم رای اعتماد مجلس به بی طرف، تاکنون دو مرتبه دولت به اردکانیان پیشهاد وزارت داده که رد کرد تا عاقبت مجبور به تایید شد. آیا این یک بازی برای ارزشمند کردن خود بود یا نه فشاری از مافیای قدرت آب بود که او را مجبور به ترک وطن(فرنگستان) کرده است؟

انتظار جامعه خوزستان و زاگرس نشینان خوزستان از نمایندگان محترم این استان این است که توجه کنند به جریان ناسیونالیستی کویرنشینان که برای انتقال آب کارون به هیچ جریان حزبی نگاه نمی کنند. انتظار ما از نمایندگان محترم این است که به جریان حزبی توجه نکنند بلکه به خوزستان بنگرند و آینده خشکسالی این منطقه که با آمدن وزرایی از قبیل بی طرف و اردکانیان از دیر باز این بلا نازل شده است.

از آنسوی طرح پیشنهادی وزیر علوم دكتر غلامي نیز جای بحث و بررسی دارد و تعجبی که از انتخابات اخیر دولت امید پیشنهاد می شود.

دكتر غلامي در پاسخگویی صراحت نداشته است و جامعه بزرگ دانشجویی که همگام ترین جامعه در انتخاب ریاست جمهوری محترم بودند از وی چشم امیدی ندارند.

امیدوارم نمایندگان محترم خوزستانی با هر گونه نگرش و حزب به وظیفه ذاتی خود که همانا رسیدگی به وضعیت حوزه و استان خود می باشد نظر داشته و بدانند این منصب و جایگاهی که امروزه دارند حاصل آرای مردم این منطقه است آن را فدای امیال و نظرها حزبی نکنند.

مردم خوزستان همان کسانی هستند که هنگام انتخابات آنان را ولی نعمت و مستحق آب و کار و بسیاری شعارها می دانستید، امیدوارم به طرح پیشنهادی اردکانیان که بیشتر شبیه شعار است و همه می دانیم ۱۰ درصد آن عملیات نمی شود توجه نکنید، زیرا خاستگاه چنین وزیرانی کاملا مشخص است و آن دنباله کار ناتمام انتقال آب کارون است.