تاریخ انتشار خبر: 22 مرداد 1402 | 21:48:09
کد خبر : 14708
مسعود اسدی:

نامه سرگشاده رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان به سجادی مشاور وزیر جهاد کشاورزی / آقای سجادی؛ با نیکبخت، به از آن باش که با محراب بودی

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مسعود اسدی رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان در نامه سرگشاده به سجادی مشاور وزیر جهاد کشاورزی / آقای سجادی؛ با نیکبخت، به از آن باش که با محراب بودی جناب آقای مهندس سجادی، سالهاست که شما را می شناسم و برای بسیاری از خصوصیات شما احترام بسیار قائلم. شما از مدیران […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مسعود اسدی رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان در نامه سرگشاده به سجادی مشاور وزیر جهاد کشاورزی / آقای سجادی؛ با نیکبخت، به از آن باش که با محراب بودی

جناب آقای مهندس سجادی، سالهاست که شما را می شناسم و برای بسیاری از خصوصیات شما احترام بسیار قائلم. شما از مدیران متدین، متشخص و پاکدست نظام بودید و انصافا کوهی از تجربه مدیریتی، که می توانست و می تواند سرمایه ای برای کمک به بخش مظلوم کشاورزی کشور باشد. اما برای شما ترس از یک خصلت و روحیه ای دارم که گرچه در زندگی عادی و خصوصی، صفتی ارزشمند و جوانمردانه محسوب می شود ولی در سیستم اداری و دولتی می تواند فاجعه بار باشد و باعث ضرر به کشور و نظام شود و آن صفت و خصلت، چیزی نیست جز برادر دوستی، رفیق نوازی و حمایت بی قید و شرط از دوستان خصوصا همشهریان یا همان روحیه کدخدایی، که اگر این صفت در سیستم اداری و دولتی استفاده شود یعنی اینکه صاحب مقامی، بی چون و چرا از دوستان، رفقا و همشهریان حمایت کند. ممکن است با سوء مدیریت آنها و اغماض آن صاحب مقام یا ناظر، خسارات جبران ناپذیری به کشاورزان، دولت و نظام وارد آید.

به یاد دارم در تابستان سال ۸۳ زمانی که شما بعنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، در عمل برای حمایت، محبت و عنایت به مدیرعامل وقت آب و برق که رفیق آنروز شما و دوست عزیزِ امروز من است ولی در بیان به بهانه اطمینان از تامین آب مزارع آبی، با صدور بخشنامه ای که با قانون همخوانی نداشت و تنها در اختیار مجلس و شوراهای عالی بود، تحویل نهاده های کشاورزی را منوط به انعقاد قرارداد آب و در نتیجه پرداخت پیش از موعد آب بهای کشاورزی فرمودید، علیرغم علاقه شخصی و ارادت خانوادگی که بشما داشتم، در دفاع از حقوق کشاورزان مظلوم خوزستان، مجبور شدم از کشاورزان خوزستان بخواهم با هزاران تراکتور در اهواز تحصن کنند که خوشبختانه با عقلانیت استانداری، نهادهای امنیتی و جنابعالی مشکل حل شد. منظور این است که جایی که حقوق کشاورزان خوزستان در خطر بیفتد، حجت شرعی دارم که عمل به تکلیف نمایم.

و اما مدتی است جناب آقای نیکبخت کسوت وزارت پوشیده و عزم خود را برای نجات کشاورزی ایران جزم کرده است و از این روست که نخبگان و باتجربه های بخش کشاورزی را حتی برخی را که با وی همدل نبودند و در پروسه تعیین جانشین ساداتی نژاد بدنبال گزینه های دیگری برای وزارت بودند را بزرگوارانه به همکاری دعوت نمود و اینک که جنابعالی را که به حق از ذخایر ارزشمند مدیریتی بخش کشاورزی هستید را به سمت مشاور وزیر در امور دام، عشایر و تعاونی ها منصوب نموده، برادرانه از شما استدعا دارم در انجام این وظیفه، بدون در نظر گرفتن هر گونه موضوع و مساله و مصلحتی، صادقانه با تجارب ارزشمند خود ایشان را یاری کنید. از شما استدعا دارم در مشاورت نیکبخت، صادقانه تر از مشاورت محراب استاندار خوزستان عمل کنید چرا که اولین حق شرعی او بر شما، صداقت و امانت است.

جناب آقای سجادی؛ در خوزستان، آمدن محراب بعنوان استانداری مقتدر، پاکدست، باج نده و ریزبین می توانست موتور محرک کشاورزی خوزستان باشد اما همگان می دانند که ایشان گرچه در بسیاری امور تسلط و تجربه دارند ولی بر مسائل بخش کشاورزی احاطه ای ندارند و لذا ایشان بشما اعتماد کرد و شما را بعنوان چشمان بینا و گوش شنوا، مشاور خود در بخش کشاورزی قرار داد و شما وظیفه داشتید حقایق بخش کشاورزی را مو به مو با ایشان در میان بگذارید. ولی آیا شما ندیدید که در استان خوزستان، کشاورزی قراردادی بطور واقعی در حد چند هزار هکتار انجام شد و رئیس جهاد کشاورزی استان که از قضا هم استانی، هم قوم و رفیق و معاون شما در وزارتخانه بود، آن را بالای ۳۰۰ هزار هکتار اعلام کرد و خوزستان را در جایگاه اول کشاورزی قراردادی قرار داد؟؟ امری که مشخص بود باعث کاهش بهره وری در گندم آبی خواهد شد یعنی به زبان ساده ایشان گفت به اکثر کشاورزان کود پایه قرضی دادیم در حالی که تنها در مورد چند صد نفر، کشاورزی قراردادی بطور کامل اجرا شد و بقیه با ارسال پیامک به کشاورزان که بیایید برای یارانه حمل ثبت نام کنید آمدند در سامانه کشاورزی قراردادی ثبت نام کردند(سند شماره ۱) و کودهای فسفات هم مدتها بعد از کشتِ کشاورز توزیع شد برای حل صوری موضوع(سند شماره ۵ – فصل کشت در خوزستان ۱۵/۸ تا ۱۵/۹ است) و روحشان هم خبر نداشت که با ثبت نام برای دریافت یارانه حمل گندم، نام و آمارشان جزو کشاورزی قراردادی رد شده است، یا دیدید و به استاندار یک کلمه نگفتید؟ اگر گفتید بفرمایید استغفار کنیم از ظن ناصوابمان. آیا شما در خوزستان ندیدید که علیرغم نظر کارشناسان بخش کشاورزی مبنی بر لزوم پیشگیری از بیماری زنگ زرد گندم در سالهای مرطوب، رئیس سازمان جهاد کشاورزی با انجام عملیات پیشگیری موافق نبود و به مبارزه بجای پیشگیری معتقد بود و در نتیجه بیماری زنگ زرد به بسیاری از مزارع گندم آبی خسارت وارد کرد و باعث کاهش تناژ گندم آبی شد؟ یا شما دیدید ولی به محراب نگفتید؟؟ اگر گفتید بفرمایید تا استغفار کنیم از گمان اشتباهمان. آیا شما در خوزستان ندیدید که ۱۵۰ میلیارد اعتبارات استان که به سختی دریافت شده بود علیرغم نیاز شدید استان و زمان فراوان جذب نگردید و برگشت خورد؟؟ یا شما دیدید ولی به محراب نگفتید؟؟ اگر گفتید بفرمایید تا استغفار کنیم از ظن اشتباهمان.

آیا شما در خوزستان ندیدید که سازمان جهاد کشاورزی در اقدامی محیرالعقول و در حالی که مقام معظم رهبری به آمارهای ارائه شده توسط وزیر وقت جهاد کشاورزی تشکیک و غیظ فرمودند، در همان روزها سازمان جهاد کشاورزی به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها دستور کتبی آمارسازی دادند(طی نامه شماره ۱۲۳۵۸۵/۱/۱۰۴ – سند شماره ۲) و سکوت کردید و به استاندار نگفتید و از همه هولناک تر و غیرقابل بخشش تر، در بحث آمار کشت گندم سالجاری بود، آیا شما ندیدید و نمی دانستید آمار سطح کشت گندم آبی و دیم استان به چه میزان است(حدود ۶۰۰ هزار هکتار کشت گندم آبی امسال و بیش از۲۰۰ هزار هکتار گندم دیم) که سامانه پهنه بندیِ خودِ جهاد کشاورزی آنرا ۶۴۸ هزار هکتار آبی و ۲۷۵ هزار هکتار دیم ثبت کرد(سند شماره ۳) – (سامانه ای که بر اساس آن، کود یارانه ای توزیع شده) که رئیس سازمان جهاد کشاورزی بمنظور بالا بردن کاذب و صوری میانگین در واحد سطح، زراعت آبی را ۴۲۰ هزار هکتار و زراعت دیم را ۱۷۳ هزار هکتار اعلام کرد تا بتواند میانگین تولید زراعت آبی استان را که یکی از فاجعه بارترین میانگین تولید سالهای بعد از انقلاب است را رفع و رجوع نماید. هر چند بعد از افشای این اقدام سازمان در برنامه مناظره زنده تلویزیونی خوزستان، سازمان مجبور شد برای جنبه قضایی پیدا نکردن موضوع طی نامه شماره ۱۴۵۳۸۹/۱/۱۰۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱(فردای روز مناظره تلویزیونی اینجانب با نماینده جهاد کشاورزی استان – (سند شماره ۴)) به شهرستانها بگوید نامه ی دستور آمارسازی، کان لم یکن است و اجرایش نکنید چرا که قضیه لو رفته.

آقای سجادی؛ همه کشاورزان خوزستان یکصدا می دانند و می گویند که امسال میانگین تولید گندم آبی استان بشدت از سالهای قبل پایین تر بود و این زراعت دیم استان بود که تولید را نجات داد و شما به استاندار نگفتید. جناب آقای سجادی؛ شما باید به استاندار می گفتید برداشت بیش از ۵۴۰ هزار تن گندمی که از قریب ۲۵۰۰۰۰ هکتار مزارع دیم استان(که در بسیاری از مناطق به رقم خیره کننده ۵ تن در هکتار هم رسید) اگر میانگین تولید سال قبل هم حفظ می شد، استان باید امسال حد اقل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم تولید می کرد نه عدد ۱۷۰۰ هزار تن گندم.

ولی آیا متاسفانه همان روحیه بزرگی، سیادت و هم قوم نوازی که گرچه در زندگی عادی و خصوصی، اشرف فضایل و خصایص است و قابل مدح و ستایش ولی بکار بردن آن در سیستم اداری لطمات و ضربات جبران ناپذیری به مردم، دولت و نظام وارد می نماید باعث نشد این مطلب بسیار مهم و حیاتی را به محراب اطلاع ندهید؟؟ اگر گفتید بفرمایید استغفار کنیم از گمان اشتباهمان.

آیا شما نمی دانستید که کشاورزان استان بزودی فقط در آب بهای کشاورزی بابت میانگین تولید غیرواقعی که سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد باید صدها میلیارد آب بهای من غیرالحق و مازاد به وزارت نیرو پرداخت نمایند؟ آیا شما نمی دانستید با کاهش صوری و کاذب سطح زیر کشت باعث کم شدن سهمیه سوخت کشاورزی و کود شیمیایی و بالا رفتن اجاره بهای منطقه ای اراضی کشاورزان مظلوم خواهد شد؟؟ یا شما دیدید و دانستید و به محراب نگفتید؟؟ اگر گفتید بفرمایید تا استغفار کنیم از ظن اشتباهمان.

استاد بزرگوارم جناب آقای مهندس سجادی در پایان دو استدعا از شما برادر گرانقدرم دارم، اول اینکه اگر مطالب و مستنداتی که عرض و تقدیم کردم خلاف واقع است بیان بفرمایید آنهم بصورت عمومی و شفاف و بنده هم متقابلا قول می دهم اگر مطالب و عرایضم خلاف واقع بود بصورت عمومی و رسانه ای و شفاف از محضر جنابعالی عذرخواهی کنم و دوم اینکه اگر مطالب و بیانات این بنده حقیر مبتنی بر واقعیت است در انجام وظیفه مشاورت به جناب نیکبخت بعنوان وزیری که در عمل در این سالیان، دلسوزی و فداکاری خود برای کشاورزان را ثابت نموده، آنها را مد نظر قرار دهید و بطور خلاصه اگر بخواهم عرض کنم با نیکبخت، به از آن باش که با محراب بودی.