تاریخ انتشار خبر: 17 مرداد 1398 | 21:31:05
کد خبر : 5733
فرماندار رامشیر طی پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت:

نامه ام باید کوتاه باشد،ساده باشد ؛بی حرفی از ابهام وآینه…

به گزارش خبرگزاری  زاگرس نشینان  سیدمجید حسینی نژاد فرماندار  شهرستان  رامشیر  روز خبرنگار راتبریک گفت در پیام ایشان آمده است: هفدهم اَمرداد روز تجلیل از کسانی است که همه ی روزهای سال را درقاب کلمات وتصویر جاودانه می کنند. این جماعت خیرخواه ونیک اندیش بدلیل دغدغه های انسانی واجتماعی ،چشم به رویاهای آرمانی دارند. ممکن […]

به گزارش خبرگزاری  زاگرس نشینان  سیدمجید حسینی نژاد فرماندار  شهرستان  رامشیر  روز خبرنگار راتبریک گفت

در پیام ایشان آمده است:

هفدهم اَمرداد روز تجلیل از کسانی است که همه ی روزهای سال را درقاب کلمات وتصویر جاودانه می کنند.

این جماعت خیرخواه ونیک اندیش بدلیل دغدغه های انسانی واجتماعی ،چشم به رویاهای آرمانی دارند.
ممکن است در نوشته ها و مشاهدات خویش ،کُند وتُند هم بروند.زیبایی ها را بازتاب دهند وزشتی ها را نیز…

خبرنگاران را دریابیم.
خبرنگاران مستقل و آزاد اندیشی که ماهیت خبر برایشان مهم تر از جایگاه افراد واشخاص است درخور احترام وستایش اند.

یادشهیدان این عرصه و
روزشما سفیران آگاهی بخش گرامی باد.

مجیدحسینی نژاد
فرماندارشهرستان رامشیر