تاریخ انتشار خبر: 1 اسفند 1399 | 22:00:52
کد خبر : 9783
یادداشتی از حسین علیخانی:

مُلکِ سلیمان به سلیمان «ی» رسید!

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:مُلکِ سلیمان به سلیمان «ی» رسید! در مقطع چهارماهه  باقیمانده از عمر دولت، مُلکِ سلیمان  با همه خرابیهایش  به سلیمان ی رسید که در  بدو ورودش  نشانه هایی  با خود آورد تا  برای تحقق جامعه آرمانی استان، مانند سلیمان، اجنه ها و شیاطین را  به […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:مُلکِ سلیمان به سلیمان «ی» رسید!

در مقطع چهارماهه  باقیمانده از عمر دولت، مُلکِ سلیمان  با همه خرابیهایش  به سلیمان ی رسید که در  بدو ورودش  نشانه هایی  با خود آورد تا  برای تحقق جامعه آرمانی استان، مانند سلیمان، اجنه ها و شیاطین را  به کنترل خود درآورد و این مهم در سرزمینی اتفاق افتاده که «بلاتشبیه» مردم خسته از فساد و ناکارآمدی و برخی مدیران توانمند و کارآمد،همچنان، گروگانِ برخی دلالان  حلقه باز «هاروت و ماروت»از راه درست  هرکدام  به راهی رفتند و اکنون منتظرند تا ببینند سلیمان ی در ملک سلیمان چه  میکند؟ اما آن مُلک  یا هیکل سلیمان و معبد باستانی  یهود که الان ویرانه هایش هم  نمانده کجا و این ملک شهدا و حاج  قاسم سلیمانی خوزستان کجا؟ بهرحال  به باور یهودیان آن معبد را سلیمان  بدستور خدا ساخت و الان خرابه هایش مانده اما این معبد  یاسرزمین الهی  با عشق به خدا و سرزمین با قطره قطره خون شهدا و دلاورانش  ماندگار شد اما  به خرابه ای میماند تا سلیمان ی دیگر بناهایش را  با همکاری عقلا و مردم دوباره  بسازند وآیا میشود؟آن  معبد را سلیمان  بادیوان و جن ها به پایان رساند و در قصص قرآن ازآیه الله سید نعمت الله جزایری ص۵۱۳ در احوال سلیمان آمد: داوود وقتی  بنای بیت المقدس را آغازکرد نتوانست تمامش کند و سلیمان علاقمند شد تمامش کند پس جن و شیطان را در طلب سنگهای ( صاف و سفید) به معادن فرستاد و دستورداد شهری مرمرین  بنا کردند و هر کدام از اسباط دوازده گانه  بنی اسراییل را در یکی از مناطق سکونت دادند و روایتهایی از این دست که کم نیستند وآیا اکنون مردمانِ  مُلک سلیمان درخوزستان  باید  منتظر باشند تا اجنه و شیاطین  به بند سلیمانی درآیند که مدعی ملک شده یا او هم میداند که خودمحوران  یا  قوم محورانِ  متوهم را  بایستی از خود دور کند تا همگرایی واقعی از سیاهی لشگرها متمایز گردد و البته هموطنان  فهیم و شایستگان همه اقوام  ما  نیروی محرک خویش را از علم و عقل و نه از اجنه و شیاطین میگیرند و سلیمان ی میداند: مدیریت  ناهنجاری هایِ موجود گام اول  و اصلاح امور گام دوم و استراتژیکش خواهد بود  تا از ادامه  واکنش گری آحاد مردم سرخورده و  بی اعتماد و منفعت طلبان در خوزستان  بکاهند شاید حلقه بازان، جایشان را  به شایستگان  بسپارند که البته  نتایجش را به آینده ای نزدیک میسپاریم اما خوزستان و اهواز  برای تغییر و تحولات مثبت و ملموس در همین مدت اندک  به اندیشه و فهم مسولان و برنامه ریزی توسعه  و توجه به  نیازها و ظرفیتها دارد تا علاوه  بر جنبه های عمومی کارکردهای برنامه ریزی به تحول در فرایند و روشهای جدید ِ اجرا و ارزشیابی مستمر هم حاصل شود  لذا در صورتیکه مسولان و مدیران در ذهن خویش توسعه و نیاز مردم و جامعه را بفهمند  نوسازی و نوین سازی امور  با تحول در اندیشه ی آحاد تصمیم گیران و مجریان با تولید و درآمدزایی و بهبود شرایط تولید و سطح زندگی و رفاه عمومی و واقع نگری نهادها و سیاستگذاران مبنی  بر  نیازهای جامعه ارایه خواهد شد سپس  بسوی توسعه پایدار و شاخصها و مولفه های تخصصی تر گام برمیدارند یعنی  با مدیریت استفاده از منابع و ظرفیتهای موجود و عدالت اجتماعی میتوان به مشارکت مردم در جریان توسعه و همه امور امیدوار  بود  البته بشرطی که شاخص ها فراموش نشود و نظام سلسله مراتب و سیستم کارآمدتری دیده شود اما  برخی حداقلها و اولویتهای  ۴  ماهه را  بقرار ذیل  پیشنهاد  مینماید:

 1. بررسی فرصتها و نقاط ضعف و قوت و بکارگیری نیروهای تازه نفس متخصص عملگرا در استانداری و برخی دستگاهها  
 2. نقش آفرینی احزاب سیاسی و تشکلهای مدنی  با نهادینه کردن توسعه سیاسی و اصلاح اعتماد  مردم  برای مشارکت در انتخابات
 3. مدیریت کارآمدی که نتایج ملموسش دیده شود وکنترل بحران کرونای انگلیسی و جهش یافته در استان و توجه به سلامتی مردم
 4. جلوگیری از ناهنجاریهای  بیشتر  برای اصلاح حداقلی امور و تبدیلشان به هنجار و روابط سالم و کنشهای اجتماعی قانونی 
 5. تمرکز  بر اتمام و  به نتیجه رساندنِ پروژه های اقتصادی و تولیدی نیمه تمام  موجود در راستای احیای اشتغال پایدار در استان
 6. فعالسازی فرصتهای سرمایه گذاری  راکد کنونی  بالاخص در حوزه تامین برق برای سرمایه گذاران فعال و تسهیل جذب سرمایه
 7. ایجاد اندیشکده توسعه پایدار خوزستان و  بکارگیری نخبگان و کارگروههای اندیشه ورز در همه حوزه ها
 8. تدوین یک برنامه عملیاتی واقعی و قابل دسترس کوتاه مدت  برای حداقل چهار ماه باقیمانده عمر دولت 
 9. بازبینی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی و مدیریت  بودجه در بحران فعلی و اصلاح امور 
 10. فعالسازی برنامه های راهبردی توسعه اقتصادی ؛ اصلاح و تسهیل قوانین و نحوه جذب سرمایه گذاران و ورود  به پروژه ها
 11. اصلاح فوری مبلمان شهری و  بالاخص آسفالت خیابانهای شهر اهواز و تغییر و تحول بهینه در مدیریت شهری 
 12.  اصلاح شبکه فاضلاب و  بازنگری در استفاده از پیمانکاران لایق و حذف برخی پیمانکاران مفسد ناکارآمد در همه دستگاهها
 13. توجه به پارادوکس زمان و تقسیم بندی زمان اقدام تا  نتیجه هر  پروژه  و اینکه زمان  به عنصری کارآمد، مبدل شود
 14.  مشارکت بنگاههای اقتصادی و دستگاههای اجرایی با محوریت معاونت اقتصادی استاندار در ادامه تدوین قرارداد  بین المللی ایران و چین با حضور خوزستان در اجرا و بهره مندی از قرارداد  با توجه به استفاده از ظرفیتهای موجود و توسعه اشتغال پایدار
 15. تقویت مشارکت بخش خصوصی و بومی سازی فناوریهای کاربردی مورد نیاز در همه حوزه های دانش بنیان  بالاخص انرژی
 16. ایجاد شهرک پتروشیمی  و همکاری مثمر در هفت ابر پروژه تاثیرگذار دیگر در خوزستان  با محوریت معاونت اقتصادی استاندار  
 17. استفاده از ظرفیتهای بینظیر استان  و بالاخص نیروهای توانمندی که بعلت حضور حلقه بازهای دلال، سالهای سال در انزوا بوده اند
 18. تدوین برنامه عملیاتی و اولویت بندی موارد یاد شده«بویژه مهار کرونا» و فرهنگسازی با استفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی» انشالله در صورت تحول حداقلی در حوزه های فوق الذکر اعتماد نسبی مردم جلب و مردم و مسولان بسوی هم افزایی و مشارکت های تاثیرگذار سوق خواهند یافت بهرحال آینده نزدیک و اولین نتایج اثربخش مدیریت جدید استان همه چیز را مشخص میکند و همه کمک میکنیم یا منتظر میمانیم