تاریخ انتشار خبر: 6 فروردین 1402 | 10:33:22
کد خبر : 14217

مهران خان یاوری در سلامت کامل است

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان،مهران یاوری فرزند آمنوچهرخان یاوری متاسفانه در روزهای پایانی سال گذشته دچار عارضه خونریزی مغزی شده بود که موجب نگرانی گسترده قبایل و کنشگران سیاسی و اجتماعی مختلف شد. ایشان در تاریخ ۲ فروردین ماه در بیمارستان دی تهران توسط دکتر محمدصمدیان تحت عمل جراحی قرار گرفت. که عمل موفقیت آمیزی […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان،مهران یاوری فرزند آمنوچهرخان یاوری متاسفانه در روزهای پایانی سال گذشته دچار عارضه خونریزی مغزی شده بود که موجب نگرانی گسترده قبایل و کنشگران سیاسی و اجتماعی مختلف شد.

ایشان در تاریخ ۲ فروردین ماه در بیمارستان دی تهران توسط دکتر محمدصمدیان تحت عمل جراحی قرار گرفت. که عمل موفقیت آمیزی را پشت سر گذاشته است.

گفتنی است دقایقی قبل طی تماسی باایشان از آخرین وضعیت جسمانی شان مطلع شدیم که در سلامت کامل می باشند و جای نگرانی برای دوستداران ایشان نمی باشد.

شورای سردبیری زاگرس نشینان آرزوی سلامتی وی را از خداوند متعال دارند.