تاریخ انتشار خبر: 26 شهریور 1397 | 10:25:59
کد خبر : 3494

مهدی بهزادی مشاور جوان مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان شد.

زاگرس نشینان؛ طی حکمی از سوی  مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان، مهدی بهزادی به عنوان کارشناس مسئول امور جوانان منصوب شد. بهزادی پیش  ازدبیران مستعد ریاضی ناحیه۳ آموزش و پرورش اهوازبودند شورای سردبیری زاگرس نشینان آرزوی موفقیت  و سربلندی برایشان درادامه مسیرازخدای منان خواهان وخواستاریم.

زاگرس نشینان؛ طی حکمی از سوی  مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان،
مهدی بهزادی به عنوان کارشناس مسئول امور جوانان منصوب شد.

بهزادی پیش  ازدبیران مستعد ریاضی ناحیه۳ آموزش و پرورش اهوازبودند

شورای سردبیری زاگرس نشینان آرزوی موفقیت  و سربلندی برایشان درادامه مسیرازخدای منان خواهان وخواستاریم.