تاریخ انتشار خبر: 10 فروردین 1399 | 16:25:10
کد خبر : 8606
یادداشتی از منصورکاوسی:

مهارت های مدیران بحران

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منصور کاووسی دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت بحران دریادداشتی باعنوان:مهارت های مدیران بحران مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران نشان می دهد، مدیران بحران باید هم زمان و به شکل قابل قبول دارای دانش و توان مدیریتی و مهارت های سه گانه فنی ، انسانی و ادراکی باشند . برخوردار بودن مدیران […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منصور کاووسی دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت بحران دریادداشتی باعنوان:مهارت های مدیران بحران

مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران نشان می دهد، مدیران بحران باید هم زمان و به شکل قابل قبول دارای دانش و توان مدیریتی و مهارت های سه گانه فنی ، انسانی و ادراکی باشند . برخوردار بودن مدیران بحران از مهارت های سه گانه در حوزه ی مدیریت بحران منجر به ایجاد مهارت های روابط عمومی و ارتباطات ، تبلیغات و مواجه با افکار عمومی، پاسخگویی، هدایت و هماهنگی ، عملیات ، امداد و نجات ، رهبری، هماهنگی بین دستگاهی و……خواهد شد .

مهارت های فنی در مدیریت بحران
مدیریت بحران توسط یک تیم انجام می گیرد که در آن مهارت ها و تخصص های متخلف پراکنده شده است، تیم مدیریت بحران را می توان همچون تیم اتاق عمل بیمارستانی دانست که در یک عمل جراحی سخت نیاز به حضور متخصصان مختلف در صحنه ی عمل دارد . با توجه به این که مدیریت بحران به تخصص های گوناگون نیازمند است ، مدیران سازمان های متولی و مسؤل در امر رخدادها و حوادث باید جدیدترین روش های مدیریت و برنامه ریزی بحران را آموزش دیده و با تکنیک های تخصصی و فنی عملیات مدیریت بحران آشنا باشند، داشتن مهارت فنی برای مدیران بحران امری ضروری و لازم برای شناخت و هدایت عملیات است ، مدیران فاقد دانش فنی و تخصصی در مدیریت بحران به دلیل ضعف و ناتوانی علمی و عملیاتی قادر به کنترل و مهار بحران نبوده ، ضمن فرصت سوزی و از بین بردن منابع مادی و معنوی ، سازمان یا سازمان های درگیر بحران را با چالش های غیرقابل پیش بینی مواجه کرده و چه بسا بحران یا بحران های جدیدی ایجاد نمایند، مهارت هایی همچون قدرت تصمیم گیری سریع ، برنامه ریزی اقتضایی ، مهارت های عملیات امداد و نجات و……از نوع مهارت های فنی محسوب می شوند.

مهارت های انسانی در مدیریت بحران
از آنجا که مدیریت بحران نوعی مدیریت میان سازمانی است ، مدیران سازمان های متولی و مسؤل باید با اصول ارتباطات سازمانی آشنایی کامل داشته باشند. همچین با توجه به شرایط سختی که بحران ایجاد می کند ، توجه به افراد و تقویت روحیه نیروهای عملیاتی ، پشتیبانی و…..به گونه ای که موجب ایجاد انگیزه برای نیل به اهداف تعریف شده شود، اهمیت به سزا و بالایی دارد. اهمیت دادن به تصمیم سازی ها ، راهکارها ، مشارکت دادن و….. نیروی انسانی در مدیریت بحران می تواند فرصت های مناسب و جدیدی برای مدیران تصمیم گیر فراهم آورد، مهارت هایی همچون مهارت های رهبری و فرماندهی ، کنترل عملیات ، مدیریت ارتباطات انسانی و سازمانی و…….در این زمره قرار می گیرند.

مهارت های ادراکی مدیریت بحران
مدیران بحران باید از قدرت درک بالایی جهت تجزیه و تحلیل بحران های گذشته ، مشابه ، رخدادهای جدید و نوظهور، شناخت نقاط قوت و ضعف درون سازمانی و بین سازمانی ، امکانات و تجهیزات ، شرایط زمانی ، مکانی و….. داشته باشند تا بتوانند برنامه ریزی و مدیریت نمایند ، مهارت های ادراکی به درک مدیر از مشکلات سازمان ها و تلاش در جهت رفع این مشکلات برای رسیدن به مدیریت اثر بخش کمک خواهد کرد. مهارت های ارزیابی ، مدیریت اطلاعات ، مهارت حل مسأله و…… از جمله مهارت های ادراکی مدیریت برای مدیران بحران می باشند.

قطعا برخورداری مدیران بحران از مهارت های فنی ، انسانی و ادراکی می تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده از گسترش بحران ها جلوگیری بعمل آورده میزان خسارات مالی و جانی را به حداقل رسانده، نوید بخش مدیریتی تخصصی و پیشرو با دیدگاه علمی باشد .

دهم فروردین ماه نود و نه
دانشگاه فرهنگیان اهواز