تاریخ انتشار خبر: 6 اردیبهشت 1401 | 21:48:29
کد خبر : 12908
یادداشتی از حسین علیخانی:

منشور عدالت و اخلاق در برابر فساد و بداخلاقی مسولان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:منشور عدالت  و اخلاق در برابر فساد و بداخلاقی مسولان  کم کم به عید فطر نزدیک میشویم تا درک خویش از گرسنگان را در سایه ایمان و دستورات پروردگار جشن بگیریم  فارغ از اینکه در طول سال هزاران گرسنه هموطن درکنار ما و ما براحتی […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:منشور عدالت  و اخلاق در برابر فساد و بداخلاقی مسولان 

کم کم به عید فطر نزدیک میشویم تا درک خویش از گرسنگان را در سایه ایمان و دستورات پروردگار جشن بگیریم  فارغ از اینکه در طول سال هزاران گرسنه هموطن درکنار ما و ما براحتی از آنها عبور میکنیم تامبادا دستی بگیریم  بهرحال ؛ ماه مبارک فرصتی شد تا مردم و مسولان خودشان را  با عدالت و ایمان و اخلاق مولا علی (ع)  بعنوان بهترین  نماد بشری مقایسه کرده و ره توشه برگیرند وآنانکه موفق شده اند خودشان و خدایشان و آنها که موفق نشده اند(اکثریت ) باز هم خودشان ؛خدا و وجدانشان  لذا درشرایط  فقر و تورم و ناکارآمدی، سهم مسولان از این معادله ساده  تا کنون نشان داده که خیری در مدیریت امورشان نبوده که اگر  بود با انتخابهای نادرست خویش عده ای پلید ناکارآمد را راس امور مردم و کارکنان دستگاههای دولتی نمی گذاشتند و در خوزستان صد برابر  بدتر از قبل، تا الان که به نقطه جوش رسیده  مگر اینکه انقلابی درتشکیلات دولتی صورت گیرد و مسولان سفارشی رانتخوار، را  به سطل زباله بریزند و پیشنهاد نگارنده  است که همه  نیروهای کاربلدی که توسط مفسدانِ  ناکارآمد مورد تحقیر و ظلم واقع شده اند، مهیا باشند تا بزودی تاریخی تعیین شود تا در صورت تداوم این فرایند مخرب، مسولان در هر رده ایی را که  ضد اهداف توسعه و منافع ملی و مردمی عمل میکنند در اقدامی هماهنگ،آنها را  به سطل زباله در خیابان بریزند تا مسولان بالادستِ بد اندیش،حساب کار دستشان بیاید

در گام اول: هم از حوزه وزارت راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای و دستگاههای آموزشی و بهداشت درمان، صنعت معدن و کارآغاز کنند؛ اما برای تبیین  این عملکرد  به ذکر  برخی  استراتژیها و رفتار امام علی (ع) میپردازم که در منشوری  با  یک دنیا عدالت  در حوزه های مختلف  به مالک اشتر فرمودند:مراقبت از نفس خویش، مهربانی، یاری دهنده  بودن مردم و اینکه وظیفه و کار، طعمه تو نیست،تخلف نکن ومنت خدمتت را بر مردم مگذار و دروعده هایی که به مردم داده ای تخلف مکن و  نیکوکار و بدکار در نظرت را  یکی مدان و صدها  مورد دیگر را مطرح نمودند و در بخشی از فرمان  به  مالک که اتفاقا در مطالعه تطبیقی اکثر علما و جامعه شناسان همسو  با مدیریت نوین امروز و اشاره  به ویژگیهای شایسته مدیریت بر جامعه دارند، فرمودند: متقی و پرهیزگار باش ، شایستگان و توانایان را بکار بگیر، تعهد و تخصص را دو بال موفقیت خود بدان(فاملک هواک و شح بنفسک عما لا یحل لک، برهوسهایت چیره شو و دریغ دار که نفس خویش  به چیزی که حلال نیست بیالایی) حسن سابقه، امانتداری و مهربانی با زیردستان و میانه روی را  برگزین (توازن و منطق) ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها الرضا الرعیه، میانه روی در حق و گسترش عدالت و عمل  به آنچه  مایه دلخوشی مردم است، بیش از هر چیزی دوست بدار؛ سعه صدر، وفای بعهد، دوراندیشی و پرهیز از خودپسندی ؛ توکل و اعتقاد  به خدا و بندگی او را اصل بدان (واردد الی الله و رسوله ما یضلعک  من الخطوب و یشتبه علیک من الامور .در هرکاری که گشودن آن دشوار نماید و از آن  فرومانی و ندانی چه کنی از خدا و رسول، مدد خواه)

در فراز دیگری از منشور  به اصل اجرای سلسله مراتب درست و نه رانتی اشاره فرموده اند: فانک فوقهم و الی الامر علیک فوقک و لله فوق من ولاک، تو زبردست و سرپرست آنانی(مردم) و آنکس که تو را  بر آنان  فرمانروایی داد، خدای مهربان یعنی زبردست تر است(دقیقا  نگاه ماکس وبر و هنری فایول)و میگوید هرگاه جایگاهت دردلت، خود بینی پدید آورد به عظمت قدرت خدا بنگر و انجام مده (نگاره مراتب) سپس سیستم اجتماعی جامعه را اینگونه تبیین میکند: بدان که توده مردم به دسته های مختلف تقسیم شده اند و کار هیچ دسته به دسته دیگر راست، نیاید و هیچکدام از هم  بی نیاز نیستند مانند: سپاهیان خدا، دبیران رازدار، دادرسان های  بر پا کننده عدالت ؛کارگزاران اهل عدالت وانصاف و مدارا  بکار مردم  بگمار و اینکه  برخی اهل ذمه ،جماعتی دیگر سوداگر و پیشه ورند.

جمعی فروماندگان از نباز  یا درویشان که  بایستی مراقب امور همه و تامین  نیازها یشان به عدالت باشی(نگاه استیفن رابینزکه مجموعه عناصر خرده سیستمهای  جامعه را بهم پیوسته دانسته تا یک واحد کل  یا سیستم بزرگتر شکل گیرد) در فرازی دیگری ؛ نظریه معرفت پذیری امام  ناشی از الگو  قرار دادن دیگر نخبگان است تا پس از جمع آوری اطلاعات ، راه و رفتار مناسب را کشف کنند، تا فروانروایی دادگر شوند.

(نگاه البرت باندورا و موضوع Social Lerning )در بخش دیگری به الگوگیری از پیامبر  با تمسک  به اخلاق قران ،سنتهای نیکو و عدالت برای فرمانروایی اشاره فرمودند (نگاه آنتونی رابینز در کتاب قدرت نامتناهی که الگو سازی از گذرگاه فضیلت را راهکار دانسته )

باز هم در  فراز دیگری فرمودند: بکوش تا آنچه در منشور به تو سفارش کردم و اجرای آنرا از تو خواستم تبعیت کنی؛ لذا تا اینجای ماجرا این نماد شاخص الهی و اسوه همه زمانها؛ مدیریت زمان یا Time management  با شرح مطالبش در منشور را اینگونه بیان میکند: لیست کردن اهداف درجه بندی اهداف مطابق  بااهمیت آنها فهرست کردن فعالیتهای ضروری  برای رسیدن  به هرهدف هر هدف چه فعالیت و اولویتی دارد  و  برنامه ریزی فعالیتها منطبق با اولویتها را اصل تحقق موفقیت دانسته اند و آنانکه از زمان  بخوبی استفاده و حیاتی ترین اولویتها را  به نتیجه میرسانند شایسته تر معرفی کرده اند سپس مدیریت زمان را در لیست برداری و فعالیتهای حیاتی که حتما باید انجام شود یعنی: فعالیتهای مهمی که باید انجام شود وکارهای جزیی که فوریت ندارند و میتوان بعداانجام داد ۳ اصل مدیریت زمان دانسته اند

جالبتر اینکه فرموده اند:آنگاه  به کار مردم  به نوازش رسیدگی کن که پدر و مادر در کار فرزندان میکنند(برعکس رفتار بسیاری مسولان کنونی خوزستان) و ظلم  به مردم را از بزرگترین گناهان و معادل ستم به خدا بدان(و من ظلم عبادلله کان الله خصمه دون عباده هرکه  با بندگان خدا بیداد کند خدا با او دشمنی کند)یعنی حفظ هنجارها، فرهنگ مردم و قانونمداری و ادامهِ  انصاف و عدالت را در امور بکار بگیر(تیوری انصاف جی استیسی آدامز)برپا داشتن عدل و داد در  بلاد مختلف و مِهر توده مردم در جهت عدالت خواهی  و اصل بازخورد و خودگشودگی  برای رفع سوتفاهماتِ  مدیران و کارمندان با مکانیزم شناخت مدیران و کارکنان ( تیوری تقویت  براساس  شایستگی – اِل توراندیک باتقویت مدیریت مبتنی برواکنش رفتاری)همچنین مدیریت مشارکتی در امور را  بر مبنای هدف فرایند باکار مشترک برای اهداف مشترک بکار بگیر (مدیریت ژاپنی)و پدیده کامیابی  با تصویر مثبت از خود داشتن و دوری از  منفی نگریستن را برگزین تا اگر عدالت  برپا کردی اعتماد و حسن ظن مردم به فرمانروایی خویش را تقویت کرده باشی و دهها موردی که هرکدام در علم امروز  با نظریه های مختلف برای بهبود جامعه به کارگرفته میشود، این موارد را متذکر شدم تا بگویم هر مدیر و انسانی که داعیه مدیریت بر مردم و انسانیت دارد شایسته مسولیت است وگرنه باید به سطل زباله انداخته شود.

(با نگاهی به کتاب منشور مدیریت امام علی از سیدمحمد مقیمی  مدیریار/۲۶مهر۹۴)بزودی برخی ناگفته ها را میگویم