تاریخ انتشار خبر: 30 مرداد 1397 | 00:19:55
کد خبر : 3244
یادداشتی ازمحمدرضاچمن نژادیان:

منجی گری‌ متوهمانه و بی ایدئولوژی عامل توسعه نیافتگی و خرابی خوزستان

زاگرس نشینان- از قدیم الایام تاکنون برخی از دوستان در خوزستان و گروهها چنان جولان می دهند. که اگر ضبط و صوت نبود صدایی از خود در می آوردند. و با تقلید کاریکاتوری لباس رهبری انقلاب را هم بر تن میکردند. وادعای رهبری ایران که سهل بود، رهبری اقوام و جهان اسلام را با رگ […]

زاگرس نشینان- از قدیم الایام تاکنون برخی از دوستان در خوزستان و گروهها چنان جولان می دهند. که اگر ضبط و صوت نبود صدایی از خود در می آوردند. و با تقلید کاریکاتوری لباس رهبری انقلاب را هم بر تن میکردند. وادعای رهبری ایران که سهل بود، رهبری اقوام و جهان اسلام را با رگ گردن کلفت کردن به خود اختصاص می دادند.

بنابراین اراده ی تمامی فعالین خوزستانی باید بر این باشد.که هیچ فرد و گروه محفلی را بدون شناسنامه، تلاش سازمان یافته و پایگاه رای دمکراتیک با هر نام، نشان و تحریک از پایین ترین رده فعالیت تا بالاترین مقامات را بدون معیارهای مدنی و‌ایدئولوژی سیاسی، اعتقادی و برنامه ای قبول نکنیم. و تحمیل به قدرت ، معرفی و قالب به آحاد جامعه برای انتخاب ننمایبم.

انقلاب اسلامی به رهبری امامی آمد که میزان را رای ملت می دانست. و برای احیاء کرامت انسانی، رشد فضایل اخلاقی، آگاهی بخشی و قانونگرایی آمده است.

تا جامعه ی استبداد زده ی ایرانی بااستقلال وحریت از دیکتاتوریهای فردی و جمعی، خودستانیهای توهمی کاذب و غرور متکبرانه تبری بجویند.

و با نهادینه شدن حقوق شهروندی بر اساس آزادگی، اختیار و تاسیس نهادهای واسط بین ملت و دولت حق اعتراض مدنی را با آزادی اندیشه، قلم ، بیان در قالب عضویت احزاب، انجمنها و دستجات مدنی تضمین نماید.

و زمینه های ابراز وجود همراه با انتخاب و انتخابگری فردی و اجتماعی را برای آحاد ملت در چارچوب قانون اساسی و مشارکت اگاهانه ی فعال در سرنوشت فراهم گرداند.

بنابراین هر کس و گروهی که در جهت تحقق آرمانهای واقعی و حقوق ملت که ره آورده انقلاب اسلامی ایرانیان و توسعه پایگاه های واقعی مدنی و تشکیلاتی است.
بدون نگاه ابزاری کاسب کارانه نسبت به انسانها و اندیشه ی آنان گام بردارد.

این حق را باید داشته باشد. در کسب قدرت اجتماعی و حاکمیتی با رعایت اصول اخلاقی و مدنی برای خدمتگزاری سهیم و تلاش سازمانی از طریق تشکیلاتی فراگیر نماید. و چنین عملکرد ایدئولوژیکی قابل ستودن و احترام بوده و می باشد.

فلذا ضمن اینکه راه اندازی ستاد انتخاباتی امری درخور تقدیر است.
و دیگرانی که حتی عرضه ی آمدن درب همین ستادها را نداشته اند،نباید مدعی و سد راه فعالین این عرصه باشند.

ولی چنانچه همین مهم ابزاری برای گرفتن گاو ماهی های خوب آن هم تنها برای خود وبصورت محفلی بدون ایدئولوژی برنامه ای ، مدنی و دمکراتیک استفاده گردد محکوم است.و به نوعی در جا زدن، رکود و جفا به همراهان و مطالبات ملت و رای دهندگان می باشد.

راه اندازی ابزاری ستادهای انتخاباتی با توزیع احکام و ابلاغ بعضاً فروش دکه وار آنهم برای کسب نوبرانه مقامات وفراموش کردن سامانه ی رای ملت برای منافع فردی و باندی نوعی خیانت به همراهان، نابسامانی اجتماعی و‌ سوء استفاده از طریق پوپولیستی سازی رای مردمی است.و این عملکرد صوری نمی تواند ملاک تعیین کننده ی اثربخشی و‌محق بودن فردی و‌گروهی باشد.

استان خوزستان فعلاً مخروبه ای از ناکرده های پدرسالار، بی کفایت مدنی و عملکردی با غوغا سالاری من و مایی بجای توسعه گرایی واقعی شده است.

نکته تعاملی ، اجماعی و مدنی تعریف شده بر اساس موازین علمی در فرهنگ و کارکرد های سیاسی جزء منافع فردی، باندی و برده سازی مدرن تحت عناوین کاذب نهاد های مدنی وجود ندارد.

بنده در تمام انتخابات دوران انقلاب اسلامی ( بجزء اوایل که محور اخلاص و ایثارگری برای خدمت داوطلبانه و…) خاص از مجلس پنجم که کاندید بودم و به ویژه سال ۷۶ و مجلس ششم به بعد که هم تجربه ی کاندید اتوری ائتلافی داوطلبانه موفق را دارم و هم از فعالیتهای حزبی، سیاسی میدانی و واقعی برخوردارم.

این معضل را در نزد مدعیان اندیشه های سیاسی از اصلاح طلب ، اقتدارگرا و اعتدالی و به نوعی ارزشی ها و اصولگرایان به عینه بصورت میدانی مشاهده نموده ام.

زیرا همواره افراد و گروههای موج سوار بدون پشتوانه ی ایدئولوژیکی عالمانه بجای توجه به ساماندهی و توسعه ی واقعی مدنی و حزبی بدنبال مرید و مراد سازی (برده داری مدرن) در مسیر سوء استفاده و رسیدن به منویات فردی، باندی و قومی برای کسب بخشی از کیک قدرت و ثروت بدون توجه به عقبه های اجتماعی بوده اند.

چنانچه‌ پس از کسب مقامات چند روز اول در نشستهای تفکری و ستادی جهت تثبیت موقعیت خود شرکت نموده و سپس محو و از هر حزب و گرایشی در عمل چون جن و بسم الله تبری جسته و تنها در محافل لابی و حامی خود را نماینده ی تفکر معرفی می نمایند.

در این راستا مدعیان تفکری قیم مآب و مسبوق به سابقه در خوزستان‌ با لابی، باندبازی و تزریق آدمهای خود به درون قدرت رسمی درصدد حفظ سیطره مفسده انگیز بوده و در جهت‌ مقابله، حذف رقبای رشید همفکر و آلترناتیوهای درون تشکیلاتی به کوتوله پروری گاهاً با بداخلاقی مشغول ومی پردازند .

در وضعیت کنونی و ماضی همواره تلاش و رای مردم مخلص خوزستان بجای توسعه متوازن، رفاه عمومی با رویکرد منافع ملی و مدنی خرج منویات فردی، طائفه ای و باندی میگردیده و می شود.

که عرض میگردد لحاف ملا همان لحاف است ولی از پنبه ای قدیمی به فنری و پرتاب کننده ی مدرن امروزی بدست افراد بدون اعتقاد به هر گونه ایدئولوژی مبدل گردیده است.
تاکید داردهمه ی درخواستها و مطالبه گریها چنانچه خارج از تعمیق آگاهی ها، مشارکت فعال مدنی و ایدئولوژی تشکیلاتی با پایگاههای فراگیری اجتماعی باشد. خیانت به آرمانها، امانات،صداقت ملت و‌مردم ایران و استان خوزستان تاکنون بوده و می باشد.

با چنین تفکرات و عملکرد عوام پسندانه و رندانه اوضاع خوزستان بهتر از این نخواهد شد، بلکه سیر قهقرایی را با منجی گری توهمی ، دیکتاتورهای سیاسی و کج اندیشی مخرب همراه با کوتوله ها بدون رزومه مدنی واقعی طی خواهد کرد.

حال به جزئیات و مصادیق نمی پردازیم. چون تفرقه و پراکندگی را تشویق و ترویج نمی کنیم.
تنها اقدام به هشدار به مدعیان بی عمل و مصادره کننده به مطلوب و هوشیاری جامعه روشنفکری برای پرهیز از تندروی و خود خواهی متوهمانه می گردد.
زیرا هر جا جلو ضرر را بگیریم نفع است .
والسلام
چمن نژادیان-عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه خوزستان و فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی