تاریخ انتشار خبر: 27 آذر 1402 | 22:42:35
کد خبر : 15261

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان و مدیر توسعه معاونت به طور میدانی از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی باوج شهرستان رامهرمز بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ مهرداد شریفی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان و موگهی مدیر توسعه معاونت به طور میدانی از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی باوج شهرستان رامهرمز بازدید کردند در این بازدید ستار جمشیدی نسب سرپرست شبکه بهداشت و درمان و مجتمع آموزش عالی سلامت رامهرمز و مهرداد آهنگی رئیس مرکز بهداشت […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ مهرداد شریفی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان و موگهی مدیر توسعه معاونت به طور میدانی از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی باوج شهرستان رامهرمز بازدید کردند

در این بازدید ستار جمشیدی نسب سرپرست شبکه بهداشت و درمان و مجتمع آموزش عالی سلامت رامهرمز و مهرداد آهنگی رئیس مرکز بهداشت شهرستان و کارشناسان ستادی شبکه و مرکز بهداشت شهرستان ،معاون اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را همراهی نمودند.

طی این ارزیابی تخصصی،شریفی ضمن گفتگو با پزشک ،مراقبین سلامت و کارشناسان بهداشتی ،عملکرد و شاخص های بهداشتی این مرکز بهداشتی مورد بررسی قرار داد و بر بهبود و ارتقا شاخص ها تاکید کرد.

در ادامه این بازدید ضمن حمایت کامل و تاکید بر محروم زدایی اقدام ذیل در دستور آنی معاونت بهداشتی استان قرار گرفت

تامین اعتبار جهت بهسازی و تجهیزات تسهیلات زایمانی

تامین اعتبار و تجهیز کامل واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت باوج

تامین و تجهیز پانسیون پزشکان

تامین یک عدد دستگاه کانکس جهت مرکز

رفع مشکلات نیروی انسانی در حوزه آزمایشگاهی و مامایی

در پایان جلسه جمشیدی نسب از حمایت های رئیس دانشگاه،معاون توسعه ومدیریت منابع،بختیاری معاون بهداشت دانشگاه و از حضور نماینده دانشگاه ،معاون اجرایی در شهرستان تقدیر و تشکر کرد و بر رفع مشکلات حوزه بهداشتی در شهرستان در تمامی مناطق تاکید کردند که شریفی قول مساعدت جهت کلیه مشکلات شهرستان را اعلام کردند.