تاریخ انتشار خبر: 8 مهر 1398 | 21:05:18
کد خبر : 6358
یادداشتی از رحیم برزی:

مسئولانی که خائنند.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان رحیم برزی فعال سیاسی اجتماعی خوزستان در یادداشتی از مسئولان خواست که در انتخابات آتی جانب بی طرفی در انتخابات را رعایت کنند. در پیام ایشان آمده است: این روزها که تنور انتخابات  مجلس  شورای اسلامی  درحال گرم شدن است نمایندگانی وجودداردکه عملکرد قابل قبولی برای مردم ونظام نداشته اند […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان رحیم برزی فعال سیاسی اجتماعی خوزستان در یادداشتی از مسئولان خواست که در انتخابات آتی جانب بی طرفی در انتخابات را رعایت کنند.

در پیام ایشان آمده است:

این روزها که تنور انتخابات  مجلس  شورای اسلامی  درحال گرم شدن است نمایندگانی وجودداردکه عملکرد قابل قبولی برای مردم ونظام نداشته اند .
وازآنجا که عملکردضعیف آنها برمردم حوزه های انتخابیه شان پوشیده نیست گاها بدنبال رایزنی با وزرا ومدیران کل میافتند تا طرح هایی را بدون برنامه مصوب یا بدون درنظرگرفتن شرایط مالی واقتصادی مملکت با حربه فشار کلنگ زنی کنند یا طی مصاحبه وسخنرانی وعده بدهند.
از آنجاییکه کشور عزیزمان ایران دربین قدرت های جهانی تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی است نیازمند حضور نمایندگانی تحصیلکردهء دانشگاه رفته.مدیرانی توانا. شجاع و انقلابی است ودرصورت همسویی مسئولان اجرایی با آن دسته ازنمایندگان ناکارآمد به جهت عوام فریبی مردم عزیزمان آنها خائنان به کشور.انقلاب ومردم هستند.